Uniwersytet rozwija program podwójnego dyplomowania


Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie dużą wagę przywiązuje do umiędzynarodowienia studiów czego efektem jest m.in. prowadzony na Wydziale Nauk Ścisłych, Przyrodniczych i Technicznych oraz na Wydziale Nauk o Zdrowiu program podwójnego dyplomowania na kierunkach:

- Fizyka,
- Informatyka,
- Matematyka,
- Chemia,
- Biotechnologia,
- Wychowanie fizyczne.

1 lipca 2021 roku kolejni już absolwenci programu podwójnego dyplomowania otrzymali dyplomy ukończenia studiów w naszym Uniwersytecie. W uroczystości wręczenia dyplomów uczestniczyła Prorektor ds. Studenckich dr hab. Joanna Warońska, prof. UJD, władze dziekańskie obu Wydziałów, koordynatorzy programu podwójnego dyplomowania na poszczególnych kierunkach oraz promotorzy prac dyplomowych absolwentów. Naszego partnera w programie podwójnego dyplomowania, Wołyński Uniwersytet Narodowy im. Łesi Ukrainki w Łucku (Ukraina), reprezentował m.in. Rektor prof. Anatolii Tsos oraz Dziekani Wydziału Technologii Informacyjnych i Matematyki oraz Wydziału Kultury Fizycznej, Sportu i Zdrowia. Absolwentom gratulujemy!
Sukcesy naszego Uniwersytetu na polu programu podwójnego dyplomowania będą kontynuowane, gdyż Rektor Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie prof. Anna Wypych-Gawrońska oraz Rektor Wołyńskiego Uniwersytetu Narodowego im. Łesi Ukrainki w Łucku prof. Anatolii Tsos podpisali umowy dotyczące wspólnej realizacji kolejnych cykli studiów w ramach tego programu.

opr. dr hab. Marcin Sosnowski