Uniwersytet zawarł porozumienie o współpracy z Instytutem Fizyki Jądrowej PAN


W dniu 9 marca 2023 r. w Krakowie zawarte zostało porozumienie o współpracy naukowej i badawczej pomiędzy Instytutem Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie oraz Uniwersytetem Humanistyczno-Przyrodniczym im. Jana Długosza w Częstochowie. Umowę podpisali JM Rektor UJD, prof. dr hab. Anna Wypych-Gawrońska oraz Dyrektor IFJ PAN, prof. dr hab. Tadeusz Lesiak. Główne obszary współpracy dotyczą zagadnień związanych z otrzymywaniem i badaniem parametrów nowych materiałów dla dozymetrii promieniowania jonizującego oraz prac nad budową i rozwojem aparatury do analizy optycznie stymulowanej luminescencji w ciałach stałych. Przedstawicielami jednostek odpowiadającymi za koordynowanie współpracy są: prof. dr hab. inż. Maciej Budzanowski, ze strony IFJ PAN oraz prof. dr hab. Arkadiusz Mandowski ze strony UJD. W trakcie spotkania omawiano najbliższe plany dotyczące współpracy naukowej. W spotkaniu i dyskusji udział wzięli także prof. dr hab. Bogdan Fornal (IFJ), mgr Magdalena Zydek (IFJ), prof. dr hab. inż. Paweł Olko (IFJ), prof. dr hab. inż. Paweł Bilski (IFJ), oraz dr hab. Michał Piasecki, prof. UJD.

opr. prof. dr hab. Arkadiusz Mandowski