Uwaga Studenci, Doktoranci, Słuchacze studiów podyplomowych !!


Uprzejmie informujemy, że w planach zajęć dla każdego kierunku i każdej konkretnej grupy, umieszczonych w systemie CELCAT jest zaznaczone, czy zajęcia odbywają się w trybie stacjonarnym (wówczas podany jest numer sali), czy są prowadzone w trybie zdalnym (wówczas jest dopisek "zajęcia online"). W przypadku zajęć odbywających się w trybie mieszanym tzn. część zajęć odbywa się stacjonarnie, część zdalnie - powinno być wyraźnie rozróżnione, w których tygodniach odbywają się te formy zajęć.