Zajęcia w trybie zdalnym do 17.01.2021 r.


Z uwagi na sytuację epidemiczną, zajęcia dla studentów wszystkich kierunków WNSPT, oprócz kierunku Chemia, będą odbywały się w trybie zdalnym do 17.01.2021 r. Studenci kierunku Chemia I i II stopnia od dnia 11.01.2021 r. będą realizować wybrane zajęcia w trybie hybrydowym.