Zapraszamy na studia na kierunku INŻYNIERIA MEDYCZNA


Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie otrzymał zgodę Ministerstwa Edukacji i Nauki na prowadzenie inżynierskich studiów drugiego stopnia o profilu praktycznym na kierunku INŻYNIERIA MEDYCZNA. Jest to kierunek dedykowany dla absolwentów inżynierskich studiów pierwszego stopnia, trwa trzy semestry i kończy się uzyskaniem tytułu zawodowego magistra inżyniera.

Studenci kierunku INŻYNIERIA MEDYCZNA zdobędą umiejętności praktyczne pozwalające m.in. na efektywne wdrożenie innowacyjnych rozwiązań inżynieryjno-technicznych w zastosowaniach medycznych. Stąd też w programie studiów położono nacisk na interdyscyplinarny charakter kompetencji absolwenta, wynikający ze zgłaszanych potrzeb przedstawicieli rynku pracy. Konsultacje z interesariuszami zewnętrznymi pozwoliły zaprojektować dwie specjalności oferowane na kierunku INŻYNIERIA MEDYCZNA: Sztuczna inteligencja w diagnostyce medycznej oraz Biomechanika. Obie specjalności doskonale wpisują się we współczesne trendy rozwojowe w obszarze inżynierii medycznej, inteligentnej medycyny i techniki rehabilitacyjnej.

Praktyczny profil kierunku INŻYNIERIA MEDYCZNA gwarantuje ścisłą współpracę z pracodawcami w zakresie realizacji specjalistycznych zajęć warsztatowych oraz organizacji praktyk zawodowych.

Studia drugiego stopnia na kierunku INŻYNIERIA MEDYCZNA będą koordynowane przez Wydział Nauk Ścisłych, Przyrodniczych i Technicznych, rekrutacja rozpoczyna się 1 lutego 2023, a uruchomienie kierunku planowane jest już od 1 marca 2023.

Zapisy potrwają do 21 lutego 2023 roku. Wszystkie informacje wraz z możliwością aplikowania na studia znajdują się na stronie rekrutacyjnej.