Zarządzenie Rektora w sprawie zmian w organizacji działalności Uczelni w związku z zapobieganiem COVID-19


Zarządzenie wewnętrzne Nr R.021.1.43.2020 Rektora Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 25 maja 2020 r. w sprawie zmian w organizacji działalności w Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym im. Jana Długosza w Częstochowie w roku akademickim 2019/2020 w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 : tutaj