Zasady składania wniosków o stypendia socjalne, stypendia rektora, stypendia dla osób niepełnosprawnych i zapomogi


Komunikat nr R021.2.31.2020 Rektora Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 17 września 2020 r w sprawie zasad składania wniosków o stypendia socjalne, stypendia rektora, stypendia dla osób niepełnosprawnych i zapomogi na semestr zimowy 2020/2021: tutaj