Kolejny sukces pracowników naukowych Wydziału!

Pracownicy Wydziału Nauk Ścisłych, Przyrodniczych i Technicznych otrzymali dofinansowanie z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju na realizację międzynarodowego projektu "Advanced metamaterials dedicated for cardiovascular surgeries to minimize tissue injury”... [...]
Spotkanie Sojuszu COLOURS w Kristianstad

W dniach 11-12 września br. w Kristianstad (Szwecja) odbyło się pierwsze, stacjonarne spotkanie zespołu COLOURS, European Universities initiative (więcej…), po zakwalifikowaniu wniosku projektowego Sojuszu do finansowania. Organizatorem wydarzenia... [...]


Międzynarodowa Konferencja Fizyki Ferroelektryków

VI Polsko-Litewsko-Ukraińska Konferencja Fizyki Ferroelektryków, której organizatorem jest Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie odbędzie się w dniach 11-15 września br.Zainteresowanych zapraszamy na stronę internetową. [...]


Prezentacja Uniwersytetu podczas XXXII Krajowej Wystawy Rolniczej

W dniach 2-3 września w Częstochowie po raz kolejny odbyły się Ogólnopolskie Dożynki Jasnogórskie. Tradycyjnie towarzyszyła im Krajowa Wystawa Rolnicza, organizowana przez Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie. XXXII edycja wystawy została ob... [...]