Wysokie miejsca Uniwersytetu w Europejskim Rankingu Studiów Inżynierskich

Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie plasuje się w czołówce rankingu w grupie środkowoeuropejskich Uczelni, które kształcą inżynierów – takie wnioski płyną z Europejskiego Rankingu Studiów Inżynierskich opublikowanego prz... więcej ...

Zajęcia w formie stacjonarnej od 18.01.2021 r.

Informujemy o realizacji niżej wymienionych wybranych zajęć dydaktycznych o charakterze praktycznym w formie stacjonarnej w siedzibie Uczelni od dnia 18.01.2021 r.:Kierunek Inżynieria multimediów:- Studio nagrań II (laboratorium) w wymiarze 20 godzin;Kieru... więcej ...

Zajęcia w trybie zdalnym do 17.01.2021 r.

Z uwagi na sytuację epidemiczną, zajęcia dla studentów wszystkich kierunków WNSPT, oprócz kierunku Chemia, będą odbywały się w trybie zdalnym do 17.01.2021 r. Studenci kierunku Chemia I i II stopnia od dnia 11.01.2021 r. będą realizować wybrane zajęci... więcej ...