Pracownik Wydziału członkiem Editorial Board czasopisma Energies

Pracownik Wydziału Nauk, Ścisłych, Przyrodniczych i Technicznych, dr hab. inż. Jarosław Krzywański, prof. UJD znalazł się w gronie edytorów czasopisma Energies (IF: 2.702, MNiSW: 140 pkt). Oprócz prac redakcyjnych w charakterze członka Editorial Board t... więcej ...

Seminarium Wydziału Nauk Ścisłych, Przyrodniczych i Technicznych

Zapraszamy do udziału w Seminarium Wydziału Nauk Ścisłych, Przyrodniczych i Technicznych w dniu 19.05.2021 o godzinie 11:30. W trakcie seminarium Pani mgr farm. Dagmara Bazar (Wydział Farmaceutyczny, Gdański Uniwersytet Medyczny) zaprezentuje wykład zatytu... więcej ...

Powrót do zajęć w trybie hybrydowym od 4.05.2021 r.

Informujemy, że organizacja zajęć dydaktycznych na Wydziale Nauk Ścisłych, Przyrodniczych i Technicznych od dnia 4.05.2021 r. wraca do pierwotnie planowanego na początku bieżącego semestru trybu zajęć hybrydowych. Oznacza to, że na większości kierunków za... więcej ...