Uwaga Studenci, Doktoranci, Słuchacze studiów podyplomowych !!

Uprzejmie informujemy, że w planach zajęć dla każdego kierunku i każdej konkretnej grupy, umieszczonych w systemie CELCAT jest zaznaczone, czy zajęcia odbywają się w trybie stacjonarnym (wówczas podany jest numer sali), czy są prowadzone w trybie zdalnym (... [...]


Spotkanie organizacyjne

Spotkanie opiekunów ze studentami pierwszych lat odbędzie się w dniu 01.10.2019 r. o godz. 9.00 w następujących salach:Dietetyka - sala A-015 (opiekun mgr Sylwia Ptak)Biotechnologia – sala 3013 (opiekun dr Dominika Olszewska)Chemia – sala 139 (opiekun dr... [...]








Jaki jest wpływ związków chemicznych na środowisko?

Część pracowników Katedry Biochemii, Biotechnologii i Ekotoksykologii, pod kierunkiem dr. hab. Roberta Biczaka, prof. UJD od kilku lat prowadzi badania mające na celu określenie wpływu związków chemicznych w tym głównie cieczy jonowych (ILs) na różne eleme... [...]