Spotkanie Sojuszu COLOURS w Kristianstad

W dniach 11-12 września br. w Kristianstad (Szwecja) odbyło się pierwsze, stacjonarne spotkanie zespołu COLOURS, European Universities initiative (więcej…), po zakwalifikowaniu wniosku projektowego Sojuszu do finansowania. Organizatorem wydarzenia... [...]


Międzynarodowa Konferencja Fizyki Ferroelektryków

VI Polsko-Litewsko-Ukraińska Konferencja Fizyki Ferroelektryków, której organizatorem jest Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie odbędzie się w dniach 11-15 września br.Zainteresowanych zapraszamy na stronę internetową. [...]


Prezentacja Uniwersytetu podczas XXXII Krajowej Wystawy Rolniczej

W dniach 2-3 września w Częstochowie po raz kolejny odbyły się Ogólnopolskie Dożynki Jasnogórskie. Tradycyjnie towarzyszyła im Krajowa Wystawa Rolnicza, organizowana przez Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie. XXXII edycja wystawy została ob... [...]
30% wzrost liczby kandydatów na studia

10 lipca zakończyła się pierwsza rekrutacja na studia na rok akademicki 2023/2024. Kierunki prowadzone na naszym Wydziale cieszyły się wyjątkową popularnością wśród kandydatów. Zanotowaliśmy blisko 30% wzrost liczby kandydatów na studia w porównaniu do ana... [...]


Farmacja w UJD

Decyzją Ministra Edukacji i Nauki z dnia 8 maja 2023 roku nasz Uniwersytet otrzymał zgodę na prowadzenie jednolitych studiów magisterskich o profilu praktycznym na kierunku farmacja. Decyzja ta poparta jest pozytywnymi opiniami Polskiej Komisji Akredytacyj... [...]
​ Podsumowujące spotkanie partnerów projektu Erasmus+ GSmart

W dniach 15-16 czerwca br. zespół naszej Uczelni w składzie: dr hab. Alina Gil, prof. UJD, dr inż. Urszula Nowacka, prof. UJD oraz dr Rafał Głębocki – koordynował spotkanie partnerów projektu GSmart, które odbyło się w Amsterdamie. Partnerzy z Holandii,... [...]