MINIATURA 6

Decyzją dyrektora Narodowego Centrum Nauki z dnia 8 listopada 2022 roku Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie otrzymał środki finansowe na realizację działań naukowych prowadzonych również na naszym Wydziale w ramach konku... [...]
Spotkanie z przedstawicielem firmy BOCAR

Wszystkich studentów zapraszamy na spotkanie z Panem Maciejem Radaszewskim - Dyrektorem d.s. Produkcji w firmie BOCAR sp. z o.o. Firma ta zajmuje się m.in. projektowaniem i produkcją samochodów pożarniczych oraz innych specjalistycznych nadwozi (np. camper... [...]
Doskonalenie zawodowe dla nauczycieli

Zapraszamy do udziału w kursie dokształcającym adresowanym do nauczycieli "Nauczyciel - uczeń – rodzic prawa, obowiązki i podejmowanie działań", którego celem jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy oraz umiejętności zawodowych m.in. w zakresie zasad postę... [...]


Wyróżnienie Uniwersytetu z okazji 30-lecia PSP

W dniu 22 października 2022 roku odbyła się uroczystość ślubowania kadetów XXVI turnusu Dziennego Studium Aspirantów Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie oraz wmurowanie aktu erekcyjnego pod rozpoczętą budowę kompleksu budynków labor... [...]


Projekt Uniwersytecka Częstochowa w Radiu Jura

Już w najbliższą niedzielę 23 października 2022 r. o godz. 18:00, gościem audycji radiowej w ramach projektu Uniwersytecka Częstochowa będzie pracownik Wydziału Nauk Ścisłych, Przyrodniczych i Technicznych. Dr hab. Janusz Kapuśniak, prof. UJD, kierownik Ka... [...]