Możliwość rocznego wyjazdu na stypendium do Indonezji

DARMASISWA to roczne stypendium ufundowane przez rząd indonezyjski dla mieszkańców krajów, z którymi Indonezja ma stosunki dyplomatyczne. Stypendium ma na celu przede wszystkim przybliżenie indonezyjskiej kultury i języka, zapewnienie wzajemnego zrozumieni... [...]


Składamy życzenia naszym Pracownicom i Studentkom

Z okazji dzisiejszego Święta Dnia Kobiet, życzymy Pracownicom i Studentkom Wydziału Nauk Ścisłych, Przyrodniczych i Technicznych wszystkiego co najlepsze, spełnienia wszelkich planów, zadowolenia, szcz... [...]


Mapa drogowa badań nad polisacharydami

W dniu 31 stycznia br. w KU Leuven w Belgii odbyła się uroczysta promocja dokumentu pt. „EPNOE Research Roadmap 2040”. Ta swoista mapa drogowa badań nad polisacharydami, obejmująca 5 obszarów strategicznych (materiały, żywność i żywienie, biomedycyna, nau... [...]
Realizujemy projekt Spinaker

Od 20 lutego na Wydziale Nauk Ścisłych, Przyrodniczych i Technicznych trwa zimowa edycja Intensywnej Szkoły Solidworks Online. Jest to Intensywny Międzynarodowy Program Kształcenia skierowany do studentów i doktorantów zagranicznych, opracowany w ramach re... [...]


72. Olimpiada Fizyczna - KOOF w Częstochowie

W niedzielę 19 lutego br. na Wydziale Nauk Ścisłych Przyrodniczych i Technicznych Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie odbyły się tegoroczne zawody części doświadczalnej II etapu 72. Olimpiady Fizycznej. Pierwsze dwa e... [...]Ruszyła rekrutacja na nowy kierunek studiów Inżynieria Medyczna

Inżynieria medyczna to studia II-go stopnia trwające 3 semestry i są skierowane do absolwentów studiów inżynierskich I-go stopnia. Absolwent uzyskuje tytuł magistra inżyniera.W ramach kierunku inżynieria medyczna oferowane są następujące specjalności: Biom... [...]