Druga sesja szkoleniowa partnerów projektu Erasmus+ GSmart

W dniach 10-12 maja br. zespół naszej Uczelni w składzie: dr hab. Alina Gil, prof. UJD oraz dr Rafał Głębocki – koordynował sesję szkoleniową partnerów projektu GSmart, która tym razem odbyła się w Mannheim w siedzibie HdBA. Partnerzy z Holandii, Turcji,... więcej ...

II Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Żywność i żywienie w pigułce”

W dniu 22 kwietnia 2023 roku odbyła się II Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Żywność i żywienie w pigułce” zorganizowana przez Gdański Uniwersytet Medyczny. Podczas konferencji on-line studentka II roku studiów magisterskich na kierunku Żywienie człowieka... więcej ...

Farmacja w UJD

Decyzją Ministra Edukacji i Nauki z dnia 8 maja 2023 roku nasz Uniwersytet otrzymał zgodę na prowadzenie jednolitych studiów magisterskich o profilu praktycznym na kierunku farmacja. Decyzja ta poparta jest pozytywnymi opiniami Polskiej Komisji Akredytacyj... więcej ...