Ruszyła rekrutacja na nowy kierunek studiów Inżynieria Medyczna

Inżynieria medyczna to studia II-go stopnia trwające 3 semestry i są skierowane do absolwentów studiów inżynierskich I-go stopnia. Absolwent uzyskuje tytuł magistra inżyniera.W ramach kierunku inżynieria medyczna oferowane są następujące specjalności: Biom... więcej ...

Nominacja profesorska dla Prorektora Janusza Kapuśniaka

Decyzją z dn. 23 stycznia 2023 roku Prezydent RP nadał dr. hab. Januszowi Kapuśniakowi tytuł profesora nauk rolniczych w dyscyplinie technologii żywności i żywienia. Pan profesor pełni w Uniwersytecie funkcję Prorektora ds. Nauki i Współpracy z Zagra... więcej ...

Jak zostać żołnierzem Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni

Szanowni StudenciSerdecznie zapraszam na spotkanie w formie Konferencji on-line w dniu 23 stycznia 2023 roku godz. 13.00 dla zainteresowanych ciekawą pracą studentów informatyki, cyberbezpieczeństwa, kryptologii oraz kierunków pokrewnych jak np. : elektro... więcej ...