LBŚiNMLaboratorium Badań Środowiskowych i Nowych Materiałów


Celem projektu jest utworzenie laboratorium badań środowiskowych i nowych materiałów. Jego realizacja będzie wiązała się z przebudową i adaptacją pracowni celem dostosowania istniejących pomieszczeń laboratoryjnych pod montaż aparatury naukowo-badawczej oraz dostawą i montażem aparatury naukowo-badawczej takiej jak:

- System chromatografii HPLC (LC-MS) ,
- System chromatografii GC-MS ,
- System Chromatorgafii HPLC – SEC ,
- Makroanalizator elementarny CHNS ,
- Urządzenie do przygotowywania próbek ,
- Analizator termograwimetryczny TGA/DSC ,
- Waga analityczna z zestawem do wyznaczania gęstości ciał stałych i cieczy ,
- Kalorymetr,
- Spektrometr MP-AES ,
- Analizator tekstury wraz z komorą starzeniową ,
- Urządzenie do produkcji Ultra Pure Water (UPW),
- Enkapsulator ,
- Maszyna wytrzymałościowa i prasa.

Projekt przyczyni się do zwiększenia urynkowienia działalności badawczo - rozwojowej.

Projekt realizowany: od 21.08.2019 do 30.06.2022 .
Całkowita wartość projektu: 5 378 929,00 zł
Kwota dofinansowania: 4 380 912,98 zł