Samorząd Studencki


Prezydium

Wydziałowej Rady Samorządu Studenckiego

Wydziału Nauk Ścisłych, Przyrodniczych i Technicznych


Przewodniczący

Jakub Urbaniak

Zastępca Przewodniczącego

Adrianna Krystek

Sekretarz

Marcin Gębuś

Kontakt
al. Armii Krajowej 13/15 pok. 1027
tel. 034 361-49-18 wew. 123 Uczelniana Rada Samorządu Studenckiego UJD