Struktura


Instytut Chemii

Dyrektor Instytutu: prof. Pavlyuk Volodymyr; Z-ca Dyrektora: dr hab. Wojciech Ciesielski, prof. UJD

Katedra Biochemii, Biotechnologii i Ekotoksykologii

Kierownik Katedry: dr hab. Robert Biczak, prof. UJD

Katedra Dietetyki i Badań Żywności

Kierownik Katedry: prof. dr hab. Janusz Kapuśniak

Katedra Fizyki Teoretycznej

Kierownik Katedry: dr hab. Michał Piasecki, prof. UJD

Katedra Fizyki Doświadczalnej i Stosowanej

Kierownik Katedry: prof. dr hab. Arkadiusz Mandowski

Katedra Matematyki i Informatyki

Kierownik Katedry: dr hab. Bożena Woźna-Szcześniak, prof. UJD

Katedra Zjawisk Fotoindukowanych

Kierownik Katedry: prof. dr hab. Małgorzata Makowska-Janusik

Katedra Zaawansowanych Metod Obliczeniowych

Kierownik Katedry: prof. dr hab. inż. Jarosław Krzywański

Zakład Współczesnych Problemów Bezpieczeństwa 

Kierownik Zakładu: dr inż. Urszula Nowacka, prof. UJD