Ogłoszenia dla studentów


Uwaga Studenci I Roku kierunku Kryminalistyka i Systemy Bezpieczeństwa.

Uprzejmie informuję, że egzamin poprawkowy z przedmiotu "Kryminologia" zostanie przeprowadzony w terminach:
- studia niestacjonarne 17 września 2022 r. godz. 11.30 sala A-202
- studia stacjonarne 22 września 2022 r. o godz. 13.00 sala A-202

Adrian Wasik

Ministerstwo Spraw Zagranicznych (SRE), za pośrednictwem Meksykańskiej Agencji ds. Międzynarodowej Współpracy rozwojowej (AMEXCID), zaprasza cudzoziemców zainteresowanych studiami w Meksyku, na poziomie studiów specjalistycznych, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych, a także programów mobilności studentów studiów licencjackich i podyplomowych, do udziału w "Konkursie na stypendia dla wybitnych rządu Meksyku dla cudzoziemców 2022".

Nabór będzie prowadzony do 24 lipca 2022 r. (czasu środkowomeksykańskiego). Więcej...

Egzamin poprawkowy z przedmiotu EMW dla kier. Informatyka (niest.) odbędzie się dnia 14.09.2022 o godz. 11.00 w sali 3022

Katarzyna Domańska

5.07.22 r. oraz 8.07.22 r. Dziekanat czynny w godzinach 10.00 - 14.00

Studia niestacjonarne - około 50% zajęć on-line

Proponujemy nowatorską i elastyczną formułę studiowania, która daje możliwość zdobycia wykształcenia wyższego z szansą zachowania równowagi w obszarze aktywności zawodowej i rodzinnej.

Atuty:

- w trakcie realizacji studiów niestacjonarnych około 50% zjazdów jest organizowana w formie on-line z wykorzystaniem najnowocześniejszych metod i technik kształcenia na odległość,

- zajęcia on-line są uzupełniane zajęciami na Uczelni, dzięki którym jest możliwość bezpośredniego kontaktu z wykładowcą oraz integracja w środowisku uniwersyteckim,

- wykłady realizowane są w formie streamingu na żywo w oparciu o platformę e-learningową Uczelni,

- oferowane studia rozwijają i doskonalą preferowane na rynku pracy cechy takie jak: samodyscyplina, systematyczność, zarządzanie umiejętnościami i czasem.

28.06.22 r. i 29.06.22 r. konsultacje z prof. Urszulą Nowacką będą odbywały się w formie zdalnej na platformie enauka2.ujd.edu.pl na kursie e-konsultacje

Niedzielne (26.06.2022; godz. 11:45-14:15) zajęcia z Wybranych zagadnień prawa karnego i prawa wykroczeń, będą miały formę stacjonarną (w zw. z zaliczeniem przedmiotu). Będą odbywały się w sali nr A 202 

Konsultacje 21.06.22r. są odwołane

dr Wojciech Woszczyk

Zajęcia na studiach "niestacjonarnych" z "Wybranych zagadnień prawa karnego i prawa wykroczeń" (ONLINE) zostają przełożone z soboty 25.06.2022 (godz. 12:30-15:45), na piątek 24.06.2022 r. na godz. 16:00-19:15 (ONLINE).

dr Adam Wróbel

Zajęcia z dnia 21.06.2022 (wtorek) z godziny: 13.30 - 15.00 zostaną odpracowane 20.06.2022 (w poniedziałek) o godzinie: 8.00 - 9.30.

dr Jarosław Kowalski

Egzaminy z prof. Januszem Berdowskim odbędą się:

27.06.2022 w godz. 10-12, sala AB 012 "Podstawy akustyki"- 2 r. Inżynierii Multimediów

27.06.2022 w godz. 12-14, sala AB 012 "Fizyka falowa i relatywistyczna"- 1 r. Fizyki

4.07.2022 w godz. 12-14, sala AB 015 "Wprowadzenie do akustyki"- 1 r. Inżynierii Multimediów

Zaliczenie poprawkowe z EAM (IB + ITNM) – wykład i ćwiczenia dnia 30.06.2022 o godz. 11.00 w sali 3002

Zaliczenie poprawkowe EMW (I + IM st. niest.) dnia 6.07.2022 o godz. 17.00 w sali 3002

Egzamin z przedmiotu EMW (I + IM st. niest.) dnia 9.07.2022 o godz. 11.00 w sali 3002

Katarzyna Domańska

Zajęcia z dn. 20.05.2022 mgr D. Jasiak "Suplementy diety" w porozumieniu ze studentami odbędą się w innym terminie.

Zajęcia w dniu 14.06.2022 z dr Jarosławem Kowalskim zostały przesunięte z godz. z godziny: 13.30 - 15.00 na godz. 8.00 - 9.30.

10.06.22 r. zajęcia z przedmiotu Projekt inżynierski II rozpoczną się o godzinie 17.00, a

13.06.22 r. rozpoczną się o 9.00.

Adrian Barasiński

Komunikat JM Rektor w sprawie prowadzenia zajęć w roku akademickim 2022/2023:

1. Informuje się społeczność Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie, że w roku akademickim 2022/2023 prowadzone będzie kształcenie w formie stacjonarnej w budynkach Uczelni. 

2. Zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość prowadzone będą po zatwierdzeniu według przejętych zasad i procedur. 

3. Decyzja może ulec zmianie w związku z rozwojem sytuacji epidemicznej lub nowymi regulacjami prawnymi.

W dniu 22.06.2022 o godz. 10 w sali AB-3002 odbędzie się egzamin z dr Jarosławem Kowalskim, Elementy matematyki wyższej (Informatyka 1 rok).

11.06.2022 r. zajęcia z dr T. Pączkowskim dla III Roku Kryminalistyki st. niestacjonarnych z Przedmiotu fakultatywnego III zostały przeniesione na godz. 8.00-8.45

Od 6.06.22 r. do 10.06.22 r. konsultacje z prof. Urszulą Nowacką będą odbywały się w formie zdalnej na platformie enauka2.ujd.edu.pl na kursie e-konsultacje

8 czerwca 2022 r. (środa) wykłady z Wybranych zagadnień prawa karnego i prawa wykroczeń z dr Adamem Wróblem zostają przeniesione na godzinę 16:00-17:30.
Wykłady będą miały formę stacjonarną (w auli A-22)

Konsultacje z dr Agnieszką Dudkiewicz są przeniesione z poniedziałku (6.06.2022) 15:00-15:45 na czwartek (9.06.2022) 13:30-14:15.

Zmiana terminu zajęć z przedmiotu Chemia Fizyczna laboratorium (II rok Chemia, Stopień I). Zajęcia zostają przeniesione z 20.06 (poniedziałek) na 15.06 (środa) na godzinę 10:45.

Dotyczy Studentów studiów niestacjonarnych- 1 rok Inżynierii Multimediów. Egzamin z prof. Januszem Berdowskim odbędzie się dn. 2.07.2022 o godz. 11.00 w sali AB-012.

31.05.2022 konsultacje z mgr Karoliną Górnik-Horn są odwołane.

Informacja dla studentów z kierunku Dietetyka:
W dniu 10.06.2022 zajęcia seminarium dyplomowego z profesorem L. Juszczakiem - są odwołane i zostaną odpracowane w terminie 03.06.2022.

Odwołane zajęcia z dr Jarosławem Kowalskim od 30.05.2022 - 3.06.2022.

W dniach 30.05-31.05.2022 r. zajęcia z mgr M. Puchalskim są odwołane.

Zajęcia zaliczeniowe z mgr Justyna Mysłek z przedmiotu Technologia Żywności Pochodzenia Zwierzęcego odbędą się 27.05.2022 w sali 139 . War 1 15.15- 16.00; war. 2 16.15-17,00.

Justyna Mysłek 

W dniach 23.05-27.05.2022 wszystkie zajęcia z dr Jarosławem Kowalskim są odwołane.

W dniu 24.05.2022 r. zajęcia z przedmiotu Bezpieczeństwo pożarowe obiektów budowalnych (warsztaty), prowadzone przez dr inż. Karolinę Grabowską są odwołane i zostaną odpracowane w ustalonym ze studentami terminie.

Konsultacje z dn. 25.05.22 r. zostały przeniesione na 27.05.22 r. na godz. 13.30-14.15

dr prof. UJD Barbara Herman 

W dniu 23.05.2022 r. zajęcia z mgr M. Puchalskim są odwołane.

24.05.22 r. wykład z Chemii biomedycznej i patentowania leków został przesunięty z w godzinach 9.45-11.15 na godzinę 13.15-14.45.

prof. Piotr Bałczewski

Zmiany w planie pierwszego roku fizyki. Zajęcia z 13 tygodnia, środa z godziny 9:15 przeniesiono na godzinę 8 i skrócono do 11. Pozostałe 45 min -> Piatek, 15 tydzień, godz. 8:45.

Farmakologia i farmakoterapia żywieniowa i interakcje leków z żywnością sobota, 21.05.2022 grupa: 07-D-R-06-FIFZ-Cw zmiana terminu zajęć z 18:30-20:00 na 11:00 - 12:30

Wojciech Woszczyk

Zmiana terminu zajęć z przedmiotu „Materiały mezoskopowe" (II rok Fizyki NiN, stopień II). Zmiana dotyczy przeniesienia zajęć z czwartku z godz. 9:45 na środę na godz. 9:45 w bieżącym tygodniu.

Dominik Szczesniak, PhD
Assoc. Prof. in Physics

Sekcja Młodych Polskiego Towarzystwa Chemicznego ma przyjemność zaprosić wszystkich Doktorantów, Młodych Naukowców oraz Studentów na Zjazd Letni SMPTChem! Zjazd Letni zastępuje w tym roku Zjazd Wiosenny, a wraz z tą zmianą czeka na Państwa nieco zmieniona formuła! 

Tematyka konferencji obejmuje zagadnienia ogólnochemiczne, jak również te z pogranicza chemii i biologii, medycyny, technologii chemicznej, fizyki oraz nanotechnologii. W konferencji corocznie biorą udział najzdolniejsi studenci i doktoranci, przedstawiciele większości Polskich uczelni wyższych. Jest to również okazja do wspólnego spotkania, podzielenia się wiedzą i dyskusji na temat działań organizacji w przyszłości.

W trakcie konferencji będą miały miejsce spotkania z zaproszonymi gośćmi wywodzącymi się ze świata przemysłu – przedstawicielami firm, a także instytucji lub organizacji pożytku publicznego. Konferencja ma także na celu umożliwienie studentom nawiązania kontaktów naukowych poprzez udział w referatach zaproszonych znanych, polskich chemików. Spotkanie tak licznego grona młodych chemików jest okazją do większej konsolidacji środowiska, nawiązania kontaktów naukowych i do wzajemnych inspiracji.

W tym roku przygotowaliśmy dla Państwa odświeżoną formę konferencji. Współorganizatorem oraz sponsorem głównym konferencji została firma Kronospan Sp. z o.o., a Kronospan Chemical Szczecinek Sp. z o.o., została gospodarzem tegorocznego Zjazdu Letniego!

FORMULARZ REJESTRACYJNY: http://zjazdy.smptchem.pl/formularz-rejestracyjny/

W dniu 23.05.2022 wszystkie zajęcia z mgr Dorotą Jasiak są odwołane.

Konsultacje dr Przemysława Siemiona, prof. UJD w dn. 19.05.2022 (czwartek) wyjątkowo odbędą się w formie zdalnej, w godz. 17.15-18.00.

Konsultacje dziekańskie prof. Urszuli Nowackiej w dniu 17.05. 2022 r. w godz. 10.30-12.00 odbędą się wyjątkowo w formie zdalnej 

W dniu 17.05.2022 wszystkie zajęcia z mgr Justyną Mysłek na kierunku Żywienie człowieka i dietetyka są odwołane.

W związku z Wiosną Studentów 2022 - Studenci Częstochowy dla Ukrainy organizowaną w dniach 19-21 maja 2022, JM Rektor UJD prof. dr hab. Anna Wypych-Gawrońska ogłosiła godziny rektorskie 19 maja 2022 (czwartek) od godz. 16.00 oraz dzień rektorski 20 maja 2022 (piątek).

Studenci Uniwersytetu zapraszają na Juwenalia, które odbędą się w terminie 19-21 maja 2022 roku. Trwają przygotowania do Juwenaliów, ale studenci już zapowiedzieli, jakie atrakcje czekają ich uczestników:

I DZIEŃ

Organizatorzy zapraszają na dzień sportu z zaplanowanymi rozgrywkami na plaży w Parku Lisiniec (koło LaPlaya), gdzie na studentów czekają atrakcje oraz kupony, które można wykorzystać w lokalu. Oprócz tego odbędzie się także grill z udziałem Władz Uniwersytetu oraz Politechniki.

II DZIEŃ

Na początek zaplanowano zawody sportowe zorganizowane z udziałem wykładowców i studentów. Później planowany jest przegląd zespołów muzycznych oraz wielkie studenckie grillowanie. Dzień zakończony będzie występem gwiazd muzyki.

III DZIEŃ

Rozpocznie się na sportowo, ale w niestandardowej formie. Na koniec organizatorzy zostawili najlepsze, czyli występ głównej gwiazdy Juwenaliów. Następnie do wspólnej zabawy zaprosi studentów DJ.

Dzień II i III odbywać się będzie przy domach studenckich.

Wszystkie informacje o „Wiośnie Studentów” znajdują się w mediach społecznościowych

W dniu 10.05.2022 wszystkie zajęcia z mgr Justyną Mysłek na kierunku Żywienie człowieka i dietetyka są odwołane.

Zajęcia z dr E. Różycką -Sokołowską są odwołane w dniach 09-13.05.2022

Zajęcia z dr Jakubem Brawatą z Kształcenia słuchu z wtorku 10.05.22 z godziny 9.45 będą przeniesione na 21.06.22 na godzinę 8.15 sala 4.25 na Zbierskiego

Zajęcia z przedmiotu Bezpieczeństwo pożarowe obiektów budowlanych, które miały odbywać się w dniu 09.05.2022 r. (wykład) oraz w dniu 10.05.2022 r. (warsztaty), są odwołane i zostaną odpracowane w ustalonym ze studentami terminie.

dr inż. Karolina Grabowska

W dniu 11.05.22 wykład z Chemii biomedycznej i patentowania leków zamiast o godz. 9.45-11.15 odbędzie się w godz.15.00-16.30.

prof. dr hab. Piotr Bałczewski

W tygodniu XI i XII ( 12 i 19 maja 2022), w czwartek godz.16.15-20.00 dla Dietetyki III rok gr.1 z przedmiotu Poradnictwo Żywieniowe odbędą się w sali A 309.

Anita Szczechowicz

6.05.22 r. zajęcia z dr Kamilą Kapuśniak są odwołane i będą odpracowane w innym terminie.

Odpracowanie zaległych zajęć z przedmiotu „Materiały mezoskopowej" (II rok Fizyki NiN, stopień II).

Terminy ustalone z grupą to:

Wtorek (10.05.2022): 12:30-14:00, 14:15-15:45

Środa (11.05.2022): 11:45-12:30, 13:00-14:30, 14:45-16:15

Dominik Szczesniak, PhD
Assoc. Prof. in Physics

Uwaga studenci studiów stacjonarnych Dietetyki, rok 3:

W związku z planowaną wycieczką do zakładu przetwórstwa mięsa MIDEX, ul. Mykanowska 123, 42-215 zajęć warsztatowych z Przedmiotu fakultatywnego V do wyboru-Przetwórstwo żywności planowanych na 11 i 12.05.2022 nie będzie.

Wycieczka odbędzie się w dniu 18.05.2022 w następujących godzinach:

– Grupa Warsztatowa 1- 8:00

– Grupa Warsztatowa 2- 9:00

– Grupa Warsztatowa 3- 10:00

Następnie, w dniu 19.05.2022- odbędzie się wykład Profesora wizytującego na UJD i kolokwium, wszystko w Sali nr 1023, według następującego harmonogramu:

– Grupa Warsztatowa 1- Wykład 12:00-13:30 i kolokwium od 13:45 do 14:30

– Grupy Warsztatowe 2 i 3- Wykład 8:00-9:30

– Grupa Warsztatowa 2- Kolokwium 9:45 do 10:30

– Grupa Warsztatowa 3- Kolokwium 15:15 do 16:00

Obecność na wycieczce, wykładzie oraz kolokwium jest obowiązkowa.

Agnieszka Dudkiewicz

Od 5 maja br. wykład z Żywienia człowieka będzie odbywał się od godziny 11.30.
Beata Mikuta

Zajęcia z dr inż. Joanną Świątek-Prokop do 6.05.22 r. są odwołane.

Zajęcia z przedmiotu ,,Kuchnie regionalne i narodowe" z mgr Martą Zdańską – Szewczyk z dnia 22.04.2022 zostaną odrobione w dniu 4.05.2022 w godzinach 15.15 – 19.00 w sali AB-3022.

Dr n. med. Bartosz Wanot odwołał zajęcia 29.04.2022 r. Zajęcia będą odpracowane 06.05.2022

Przeniesiono zajęcia z przedmiotu Awarie techniczne w przemyśle (07-IB-M-03-BT-ATP), zaplanowanych w dn. 29.04.2022r. w godzinach 17-19:30 w Sali A-104 na dzień 04.05.2022r. (środa) w tych samych godzinach i tej samej sali.

Zajęcia z dr inż. Joanną Świątek-Prokop w dniu 29.04.22 r. są odwołane.

Zajęcia z Elementów matematyki wyższej (wykład online) z dnia 21.04.2022 zostaną odpracowane jutro 28.04.2022 od godziny 10.00 do 11.30.

Jarosław Kowalski

W dniach 27.04-29.04.2022 wszystkie zajęcia z Anną Wróbel-Knysak są odwołane.

 

Przesunięto godziny zajęć na prośbę studentów z przedmiotu "Systemy zarządzania jakością w biotechnologii" w dniu 27.04.2022 na godzinę 16:00, natomiast w dniu 04.05.2022 r. na godzinę 15:15.

Dorota Jasiak

Zaliczenia wykładu oraz zaliczenia ćwiczeń z przedmiotu Elementy analizy matematycznej w dniu 27.04.2022 o godz. 17.00 odbędą się w sali 3012

dr Katarzyna Domańska

Przełożono zajęcia z przedmiotu „Materiały mezoskopowe" w środę oraz czwartek. Zmiana dotyczy 2 roku Fizyki NiN, stopień II. Nowy termin zajęć zostanie ogłoszony w późniejszym terminie po ustaleniu go z grupą.

dr Dominik Szczęśniak

W dniu 27 kwietnia (środa) odwołuje się warsztaty z Systemów produkcji i dystrybucji potraw z dr Beatą Mikutą

W dniu 28 kwietnia (czwartek) wykład z Żywienia człowieka z godziny 18.45 odbędzie się o godzinie 17.00.

 Wszystkie zajęcia z mgr Malwiną Wójcik w dn. 21.04-29.04.2022 są odwołane.

W dniu 22.04.22r. zajęcia z przedmiotu "Kuchnie regionalne i narodowe" są odwołane, zostaną odrobione w późniejszym terminie po ustaleniu ze studentami.

Marta Zdańska- Szewczyk

W dniu 25.04.2022 konsultacje z dr Joanną Kończyk odbędą się w godzinach 11:30 – 13:00.

Przeniesiono wykład z Baz danych z dnia 22.04.2022 roku na dzień 27.05.2022 roku.

dr Lidia Stępień

W dniu 28.04.22r. zajęcia z dr hab. Renata Barczyńska, prof UJD "Rola mikrobioty jelitowej i wpływ na zdrowie ludzi" są odwołane.

21.04.2022 wykład Elementy matematyki wyższej z dr Jarosławem Kowalskim jest odwołany, będzie odrobiony w późniejszym terminie po ustaleniu ze studentami.

W dniu 25.04.2022 zajęcia z Enzymologii z dr Magdaleną Marczak odbędą się wyjątkowo w godzinach 11:15-13:30.

 W dniach 25-29.04.2022 konsultacje z p. Dziekanem dr hab. inż. M. Sosnowskim, prof. UJD są odwołane

Zmiany w planach II roku IB II stopnia oraz I roku Kryminalistyki grupa L6.

W dniu dzisiejszym, tj. 13.04.2022, wszystkie zajęcia z dr Beatą Mikutą są odwołane.

Informujemy, że rekrutacja na wyjazdy stypendialne Erasmus+ na studia (SMS) i na praktyki (SMP) w ramach programu Erasmus + dla studentów, doktorantów i absolwentów UJD w roku akademickim 2021/2022, 2022/2023 (semestr zimowy) została ogłoszona. Nabór potrwa do 29 kwietnia 2022 r. (piątek).

Szczegółowe informacje na temat naboru można znaleźć na naszej stronie internetowej https://www.ujd.edu.pl/articles/view/aktualnosci-i-komunikaty

Wykład z mgr Jolantą Krzyżanowską z Dietetyki II na kierunku Dietetyka II rok, w dniu 11.04.2022r (poniedziałek) w godzinach 17.00 - 18.30 oraz 18.45 - 20.15 jest odwołany.

Uwaga studenci, w związku z wycieczką do zakładu przetwórstwa mięsa, zajęcia z warsztatów Przedmiotu fakultatywnego V do wyboru-Przetwórstwo żywności; planowane na 9.04.2022 są skrócone z trzech jednostek do jednej (zajęcia będą rozpoczynały się planowo o 13:00 i trwały do 13:45) a zamiast zajęć 23.04.2022 jedziecie Państwo na wycieczkę. Wycieczka rozpoczyna się o 10:00 i będzie trwała ok. 1 godziny. Obecność na wycieczce jest obowiązkowa.

dr Agnieszka Dudkiewicz

Wprowadzono zmiany w planach:

- I roku Chemii st. stacjonarne I stopnia

- II roku Fizyki st. stacjonarne I stopnia

Zajęcia z Dietoprofilaktyki z mgr Karoliną Górnik-Horn z dnia 15 marca zostaną odrobione 12 kwietnia (wtorek) w tych samych godzinach w sali AB-013. Zajęcia zaliczeniowe są przełożone na 26 kwietnia w tych samych godzinach w sali AB-3022.

Przełożono wykład z Żywienia człowieka dla Dietetyki 1 rok, st. stacjonarne w najbliższy czwartek 31.03.22 r. z godziny 18.45 na 10.30.

dr Beata Mikuta

W dniach od 28.03.2022 do 07.04.2022 wszystkie zajęcia z dr hab. Bernardem Marciniakiem są odwołane.

Uwaga studenci I Roku Kryminalistyki !

Dnia 8 kwietnia 2022 r. zajęcia z dr Katarzyną Filipecką-Szymczyk są odwołane i zostaną odpracowane w innym terminie.

Komunikat Rektora w sprawie wprowadzenia Systemu zabezpieczeń Covid-19

Komunikat Rektora Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 28 marca 2022r. w sprawie wprowadzenia Systemu zabezpieczeń Covid-19 w Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym im. Jana Długosza w Częstochowie. Oto treść Komunikatu.

W dniu 31.03.22r. zajęcia z prof. Januszem Kapuśniakiem zostały odwołane.

W dniach 28.03-1.04.2022 wszystkie zajęcia z mgr Sylwią Ptak są odwołane.

Zajęcia dydaktyczne na kierunku Chemia (rok II) – Wykład z Biochemii (środa, 30 marca, godz. 11.30 13.00 i 13.30 – 15.00) z prof. P. Rychterem są odwołane i odbędą się w innym terminie.

24.03.2022 r zajęcia z "Monitoringu wizyjnego" dla II Roku Kryminalistyki odbędą się poza siedzibą Uczelni

Uwaga studenci II Roku Kryminalistyki studiów niestacjonarnych!

Wprowadzono zmiany w planie zajęć.

W dniu 29 kwietnia 2022 r. odbędzie się V Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Nauki przyrodnicze na rzecz człowieka i środowiska" (online).

Do udziału w wydarzeniu zapraszamy studentów, doktorantów oraz pracowników naukowych, a także pasjonatów nauk przyrodniczych i nauk pokrewnych. Wierzymy, że Konferencja przyczyni się do wymiany wiedzy, inspiracji, czy też nawiązania nowej współpracy.

Szczegółowe informacje o wydarzeniu znajdują się na stronie: https://fundacja-tygiel.pl/nauki-przyrodnicze/.

W tym tygodniu konsultacje z prof. Przemysławem Siemionem odbędą się wyjątkowo w dn. 21.03.2022 w godz. 16.00-17.30, zamiast wtorku 22.03.2022.

Zajęcia z przedmiotu Podstawy Fizyki Kwantowej, zaplanowane na środę, 23 marca, godziny 17-18:30, sala 1020 odbędą się we wtorek, 22 marca w tych samych godzinach i miejscu.

Do 25.03.2022 r. zajęcia z dr E. Różycką-Sokołowską są odwołane

W dniach: 18.03.2022 r, 8.04.2022 r., 22.04.2022 r. studenci grupy 07-IB-M-02 L  będą realizować zajęcia z dr inż. M. Dynerem w formie wizyt studyjnych.

W dniach 17.03-18.03.2022 wszystkie zajęcia z dr Dominiką Olszewską są odwołane.

Zmiana terminu zajęć

Zajęcia z przedmiotu Projekt inżynierski II (grupa L1, VI sem. III rok ITNM) zaplanowane w dniu 28.03.2022 r. w godzinach 11:30 – 16:00 prowadzone przez prof. Jarosława Krzywańskiego, zostały przeniesione na dzień 25.03.2022 r. w godzinach 16:00 – 20:15 (sala A-205).

Zmiana terminów realizacji zajęć z dr Karoliną Grabowską

W związku z wyjazdem służbowym ramach programu Erasmus+ zajęcia prowadzone przez dr Karolinę Grabowską zaplanowane w terminie 21-25.03.2022 r. zostały przeniesione na niżej wymienione terminy:

Projekt inżynierski II (grupa L2, VI sem., III rok ITNM) z dna 21.03.2022 r. na dzień 28.03.2022 r. w godzinach 11:30 – 15:15 (sala A-205).

Projekt inżynierski II (grupa L1, VI sem., III rok ITNM) z dnia 22.03.2022 r. na dzień 29.03.2022 r. w godzinach 10:30 – 13:00 (sala AB-031).

Ochrona własności intelektualnej (IB i ITNM, I rok, II sem.) z dnia 24.03.2022 r. na dzień 31.03.2022 r. w godzinach 18:30-20:15 (sala A-104).

Ochrona własności intelektualnej (grupa KSB, II rok, IV sem.) z dnia 24.03.2022 r. na dzień 08.04.2022 r. w godzinach 13:30-16:45 (sala AB-3002).

Konsultacje przewidziane w tygodniu 4 zostaną odpracowane w tyg. 6 w terminach środa: 9:30-11:00; wtorek: 12:45-13:30.

 Wszystkie zajęcia w dniu 17.03.2022 z dr Jackiem Copikiem są odwołane.

Wszystkie zajęcia w dniach 15.03-25.03.2022 z mgr Beatą Girek są odwołane.

W dniu 15.03.2022 wszystkie zajęcia z mgr Karoliną Górnik-Horn są odwołane, będą odrobione w późniejszym terminie po ustaleniu ze studentami.

Wszystkie zajęcia w dn. 14.03-18.03.2022 z dr Katarzyną Bandurską są odwołane.

Zajęcia prowadzone przez dr R. Głębockiego z przedmiotu Zarządzanie projektami w dn. 15 marca 2022 r. o godz. 10.30 nie odbędą się.

Wszystkie zajęcia w dn. 10.03-23.03.2022 z mgr Karoliną Lubaś są odwołane.

Drodzy Studenci, Doktoranci i Pracownicy Uczelni!

W ramach akcji „Solidarni z Ukrainą” władze Uczelni powołały Uniwersyteckie Centrum Wolontariatu. Jeżeli chcielibyście włączyć się w akcje pomocowe organizowane w Uczelni na rzecz potrzebujących z Ukrainy, zapraszamy do współpracy! Więcej informacji 

Zajęcia z dr T. Pączkowskim od 10.03.2022 r. do 13.03.2022 r. są odwołane.

W związku z tym w dniu 13.03.22 r.  I rok Kryminalistyki (st. niestacjonarne) rozpocznie zajęcia z prof. W. Ciesielskim wcześniej. Zajęcia odbędą się w godz. 11.30-14.45.

II rok Żywienie człowieka i dietetyka - studia stacjonarne.
Zajęcia laboratorium "Mikrobiologiczne zagrożenia żywności" z dr hab. R. Barczyńską, prof UJD w dniu 10.03.22 r. zostały odwołane.

Informacjach dla studentów I roku Dietetyki studia stacjonarne.

W dniu 10.03.22 r. wykład z prof. J. Kapuśniakiem z chemii żywności nie odbędzie się, wykład zostanie odpracowany w innym terminie.

W dniach 10.03.2022 i 11.03.2022 zajęcia z prof. E. Golisem są odwołane.

Zapraszamy do udziału w organizowanej przez społeczność Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie zbiórce darów dla osób z Ukrainy. Zbiórka trwa od 28 lutego i będzie się odbywać aż do odwołania codziennie w dni powszednie od godziny 9.30 do godz. 14.30. W tygodniu od 7 do 11 marca Uniwersytet prowadzi zbiórkę głównie dla zaprzyjaźnionych Uczelni ukraińskich. Więcej informacji

 Informacja dla studentów studiów niestacjonarnych III roku Dietetyki.

Zajęcia z dr K. Bandurską na najbliższym zjeździe (12,13.03) się nie odbędą, zostaną wprowadzone zmiany w planie zajęć.

W dniu 9.03.2022 wszystkie zajęcia z dr Katarzyną Bandurską są odwołane.

 W dniu 10.03.2022 r. zajęcia z przedmiotu Ochrona własności intelektualnej prowadzone przez dr inż. Karolinę Grabowską są odwołane i zostaną odpracowane w ustalonym ze studentami terminie.

 

Dnia 8.03.2022 r. zajęcia z dr T. Pączkowskim są odwołane.

 

Solidarni z Ukrainą / Cолідарні з Україною

 Dnia 7.03.2022 r.  zajęcia grupy 07-KSB-L-06 Wr 5 z gen. T. Budzikiem są odwołane.

W dniu dzisiejszym, tj. 3.03.2022, wszystkie zajęcia z mgr Karoliną Lubaś są odwołane.

W dniu 2.03.2022 r. wszystkie zajęcia z dr Kamilą Kapuśniak są odwołane.

Uwaga studenci Kryminalistyki III roku st. stacjonarnych i st. niestacjonarnych!

Zajęcia z Fotografii kryminalistycznej będą się odbywały w budynku UJD przy ul. Dąbrowskiego 14

Logo Absolvent Talent Days

Największe targi pracy i praktyk w Polsce 

https://www.absolvent.pl/talentdays

Komunikat JM Rektor w sprawie zmiany poziomu zabezpieczeń COVID-19

Prosimy o zapoznanie się z Komunikatem nr R021.2.4.2022 Rektora Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 23 lutego 2022 r. w sprawie wprowadzenia systemu zabezpieczeń Covid-19 w Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym im. Jana Długosza w Częstochowie, wprowadzającym z dniem 24.02.2022 poziom 1 zabezpieczeń.

Jednocześnie przypominamy, że zgodnie wcześniejszym Zarządzeniem (http://bip.ujd.edu.pl/zarzadzenie/2398/zarzadzenie-nr-r-021-1-3-2022), wykłady w semestrze letnim roku akademickiego 2021/2022 prowadzone będą w formie zdalnej.

Zapraszamy na tutoring w ramach PSW-OT

 Od 22 lutego do 8 marca br. każdy student, mający możliwość realizacji przedmiotów swobodnego wyboru, może wybrać PSW prowadzone w formule tutoringu rozwojowego lub akademickiego. 

To unikatowe doświadczenie pracy „jeden na jeden”, które przyczynia się do rozwoju i wzmacnia zasoby studenta, stając się jednocześnie wartościowym uczelnianym doświadczeniem.

W tym semestrze można wybrać zajęcia tutorskie spośród następujących propozycji:

  • Coolcolage (dr Marzena Bogus-Spyra, prof. UJD),
  • Wkręceni w teatr, zakręceni teatrem (dr hab. Joanna Warońska-Gęsiarz, prof. UJD),
  • Bio-logiczna różnorodność (dr Barbara Majchrzak),
  • Wolność - czy na pewno kocham i rozumiem? Współczesne spory o idee wolności (dr Michał Płóciennik),
  • Pomyśl siebie (dr Karol Motyl).

Szczegóły dotyczące przedmiotu a także sylwetki tutorów można znaleźć na stronach tutoring.ujd.edu.pl lub ujd.edu.pl w zakładce w dziale „Dla studentów” lub „Dydaktyka”.

Serdecznie zapraszamy!

Szanowni Państwo,

informujemy, że został ogłoszony nabór dla studentów i doktorantów WNSPiT i WPiE na udział w mieszanym kursie intensywnym "Sustainable Biotechnology Entrepreneurship: Microalgae & Human Food" organizowanym przez University of Almeria, Hiszpania w ramach programu Erasmus+ w semestrze letnim roku akademickiego 2021/2022.

Udział w naborze mogą wziąć studenci i doktoranci na kierunkach pokrewnych z Chemical Engineering, Business, Law, Food technology, Biotechnology.

Nabór potrwa do 25 lutego 2022 r. (piątek).

Szczegółowe informacje na temat naboru można znaleźć na naszej stronie internetowejhttps://www.ujd.edu.pl/articles/view/aktualnosci-i-komunikaty

Mieszane programy intensywne (Blended Intensive Programmes -BIPs) są to krótkie intensywne programy polegające na połączeniu mobilności fizycznej i wirtualnej ułatwiające pracę zespołową i wymianę doświadczeń .Podczas mieszanych programów intensywnych studenci mogą podejmować krótkotrwałą mobilność fizyczną za granicą połączoną z obowiązkowym komponentem wirtualnym.

Mobilność:

a) fizyczna – wyjazd za granicę do kraju uczelni organizatora w celu zrealizowania uzgodnionego programu BIP; minimalna długość pobytu za granicą to 5 dni, a maksymalna to 30, bez uwzględnienia dni na podróż;

b) wirtualna (zdalna) – realizacja wirtualnego programu BIP, który przebiega w formie zdalnej wyłącznie poza krajem uczelni organizatora i umożliwia pracę zespołową i wymianę doświadczeń na podstawie e-uczenia się.

Szkoła letnia dla studentów i doktorantów w University of Pécs, Węgry

Studentów i Doktorantów informujemy o możliwości realizacji wakacyjnej szkoły letniej w University of Pécs na Węgrzech. Szczegóły oferty znajdują się w dokumencie link 

Dla studentów I roku KSB st. stacjonarne i przedmiotu Wybrane elementy matematyki

(-) zaliczenie poprawkowe z ćwiczeń odbędzie się dnia 14.02.2022 o godz. 09:15

(-) zaliczenie poprawkowe z wykładu odbędzie dnia 14.02.2022 o godz. 09:00

Należy PUNKTUALNIE połączyć się na Meet w Classroom

Dla studentów I roku KSB st. niestacjonarne i przedmiotu Wybrane elementy matematyki

(-) zaliczenie poprawkowe z wykładu odbędzie się dnia 13.02.2022 o godz. 09:15

Należy PUNKTUALNIE połączyć się na Meet w Classroom

Dla studentów I roku F, I, IM , M st. stacjonarne i przedmiotu Metody uczenia się i studiowania

(-) zaliczenie poprawkowe odbędzie się dnia 14.02.2022 o godz. 10.15
Należy na Meet w Classroom połączyć się PUNKTUALNIE

Katarzyna Domańska

W dniach 1.02-9.02.2022 wszystkie zajęcia z mgr Malwiną Wójcik są odwołane

Zajęcia z prodziekan dr Anną Nowik-Zając w dniu 27.01.2022 r. zostały odwołane.

Zajęcia "Wprowadzenie do analizy danych" na kierunku matematyka 2 rok z dr Jarosławem Kowalskim z dnia 01.02.2022 (w godz. 9.45 - 11.15 i od: 11.30 - 12.15) będą przeniesione na dzień 26.01.2022 w godzinach: 12.00 - 13.30 i 13.45 -14.30.

Zmiana terminu zajęć z przedmiotu „Teoria drgań" z dnia 21.01.22 r. na 28.01.22 r. na godziny od 11:30 do 13:45. Zmiana dotyczy 2 roku Fizyki - spec. akustyka i realizacja dźwięku. 

W związku z Komunikatem nr R021.2.2.2022 Rektora Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 20 stycznia 2022 r. w sprawie wprowadzenia Systemu zabezpieczeń Covid-19 w Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym im. Jana Długosza w Częstochowie informujemy, że zajęcia dydaktyczne na Wydziale Nauk Ścisłych, Przyrodniczych i Technicznych od dnia 21.01.2022 do odwołania prowadzone będą w formie zdalnej z poniższymi wyjątkami:

- kierunek Biotechnologia studia I stopnia rok I: zajecie stacjonarne w okresie od 24.01.2022 do 28.01.2022;

- kierunek Chemia studia I stopnia rok II: stacjonarne zajęcia laboratoryjne z przedmiotu chemia nieorganiczna w dniu 21.01.2022;

- kierunek Chemia studia I stopnia rok III: stacjonarne zajęcia laboratoryjne z przedmiotu chemia fizyczna;

Komunikat

Od dnia 20.01.2022 r. zajęcia z przedmiotu Grafika inżynierska prowadzone przez dr inż. Łukasza Sołtysiaka dla studentów kierunku Innowacyjne Technologie i Nowoczesne Materiały I rok będą realizowane w czwartki, w godz. 16:45-19:15 (sala AB-3018)

W dniu 20.01.2022 zajęcia z mgr A. Lipowiczem są odwołane. Zostaną odpracowane 25.01.2022 r.

Wykład z Dietetyki I dla Studentów II roku Dietetyki, studia niestacjonarne z mgr J.Krzyżanowską zaplanowany w 17 tygodniu w godz. 11.15 - 14.15 (niedziela) zostaje przeniesiony na 18 tydzień w godz. 16.15 - 19.15 (niedziela).

Został zmieniony plan Inżynierii Bezpieczeństwa II stopnia semestr III

Zajęcia z przedmiotu „Teoria przetwarzania sygnałów fonicznych" z dnia 11.01.22 r. (dotyczy wyłącznie spotkania o godz. 13:30) zostały przeniesione na czwartek na godzinę 9:45. Zmiana dotyczy 3 roku Inżynierii Multimediów.

W dniu 19.01.2022 wykład z przedmiotu Metody numeryczne w mechaniczne z dr Anną Kułakowską oraz wykład z przedmiotu Obliczeniowa mechanika płynów z dr Karoliną Grabowską odbędą się w formie stacjonarnej w Sali 202.

Zajęcia z Podstaw prawa z dr hab. Michałem Bartoszewiczem z 14. 01.2022 r. zostały przeniesione na 21.01.22 r. od 8.00 do 11.15.

Seminarium magisterskie z prof. Józefem Drabowiczem z dn. 22.12.2021 r. zostaje przeniesione i kolejne zajęcia odbędą się w terminach: 12.01.2022, 19.01.2022 oraz 26.01.2022 od godz. 13.30.

Zajęcia z prof. Józefem Drabowiczem ze Spektroskopii molekularnej z dnia 1.12.2021 są przełożone na 10.01.2021 r. od godz. 14.00

Zajęcia realizowane przez mgr Grzegorza Urbańskiego z przedmiotu Podstawy wzornictwa przemysłowego (ITNM, sem. V) w dniu 22.12.2021 r. są odwołane i zostaną odpracowane w ustalonym ze studentami terminie.

Zajęcia w tygodniu 13 z dr inż. Tomaszem Dembiczak na kierunku Innowacyjne Technologie i Nowoczesne Materiały zostają odwołane i zostaną odpracowane po ustaleniu terminu ze studentami.

W dniach 17.12-22.12.2021 r. wszystkie zajęcia oraz konsultacje z mgr Sylwią Ptak są odwołane.

Ze względu na zmianę formy zajęć na zdalną, nie będzie dyżuru dziekanatu w dniu 18.12.2021.

Zajęcia realizowane przez mgr Grzegorza Urbańskiego z przedmiotu Podstawy wzornictwa przemysłowego (ITNM, sem. V) w dniach 17 i 20 grudnia są odwołane i zostaną odpracowane w ustalonych ze studentami terminach.

Zajęcia z Podstaw technologii wytwarzania z dr inż. Tomaszem Dembiczakiem na kierunku ITNM-I-05 w dniu 17 grudnia 2021 zostają odwołane.
Zajęcia zostaną odpracowane w ustalonym ze studentami terminie .

Zmiana godzin zajęć z Botaniki z elementami fizjologii roślin dla biotechnologii II rok z M. Dróżdż-Korbylą w dniu 17.12.2021 z godziny 16.45-19.00 na 14.45-17.00

1. Informuje się społeczność Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie, że podjęto decyzję o prowadzeniu zajęć w formie zdalnej w dniach: 

- 17-19 grudnia 2021 dla studiów niestacjonarnych, 

- 20-22 grudnia 2021 dla studiów stacjonarnych. 

2. Prowadzenie zajęć odbywa się z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość na zasadach określonych w Zarządzeniu wewnętrznym Nr R.021.1.134.2021 Rektora Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 22 listopada 2021 r. w sprawie prowadzenia kształcenia oraz weryfikacji efektów uczenia się w trybie hybrydowym lub zdalnym w Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym im. Jana Długosza w Częstochowie. 

3. Zajęcia o charakterze praktycznym, których nie można zrealizować w formie zdalnej, powinny być przeprowadzone w późniejszym terminie, aby zapewnić uzyskanie efektów uczenia się określonych dla przedmiotu. Jeśli forma zdalna nie zapewnia realizacji efektów uczenia się oraz nie jest możliwe przeprowadzenie zajęć w późniejszym terminie, zajęcia o charakterze praktycznym powinny odbyć się w formie stacjonarnej w terminach określonych w pkt 1.

Komunikat Rektora

Dnia 16.12.2021 r. konsultacje z prodziekan dr Urszulą Nowacką, prof. UJD są odwołane.

Studenci Inżynierii bezpieczeństwa 1 rok II stopnia- zajęcia zaliczeniowe z mgr Sławomirem Olbrysiem w dn. 20.12.2021 (poniedziałek) zamiast o godz. 15.15, rozpoczną się o godz. 12.00.

W dniach 13.12-22.12.2021 r. wszystkie zajęcia z dr Dominiką Olszewską są odwołane.

Narodowe Centrum Edukacji Żywieniowej zaprasza na bezpłatne e-szkolenia w dniach 10-20 grudnia nt. “Zasady zdrowego żywienia i aktywności fizycznej dla grup zawodowych zaangażowanych w działania na rzecz walki
z nadwagą i otyłością”

Szkolenia kierowane są do przedstawicieli zawodów medycznych oraz menadżerów zdrowia, w tym dietetyków.
Poniżej link do pełnej informacji o tym wydarzeniu.
https://ncez.pzh.gov.pl/aktywnosc-fizyczna/bezplatne-e-szkolenia-dla-przedstawicieli-zawodow-medycznych-oraz-menadzerow-zdrowia-zasady-zdrowego-zywienia-i-aktywnosci-fizycznej-dla-grup-zawodowych-zaangazowanych-w-dzialania-na-rzecz-wa/

Zachęcam Pracowników i Studentów, szczególnie kierunków Dietetyka oraz
Żywienie Człowieka i Dietetyka, do udziału w tym wydarzeniu.

W dniach 13.12-17.12.2021 wszystkie zajęcia z dr Katarzyną Bandurską są odwołane.

Zajęcia z Pracowni dyplomowej z dr inż. Tomaszem Dembiczakiem na kierunku ITNM-I-07 w dniu 13 grudnia 2021 zostają odwołane.
Zajęcia zostaną odpracowane w ustalonym ze studentami terminie .

Zmiana godzin zajęć:
Kierunek: Żyw. Człowieka i Dietetyka II rok niestacjonarne , przedmiot: Dietoprofilaktyka i leczenie dietetyczne chorób niezakaźnych i zywieniowo zależnych, zajęcia w dniu 12.12.2021 odbędą się w godz. 10.00-13.00

Informuje się społeczność Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie, że podjęto decyzję o prowadzeniu zajęć w formie zdalnej na studiach niestacjonarnych w dniach 10-12 grudnia 2021.

Komunikat Rektora

Seminarium magisterskie z prof. Józefem Drabowiczem dn. 22.12.2021 r. (środa) odbędzie się w godz. 9.00-11.15, zamiast 17.45-20.15.

Wszystkie zajęcia z dr Katarzyną Bandurską w dn. 8.12-12.12.2021 r. są odwołane (dotyczy studiów stacjonarnych i niestacjonarnych).

Wszystkie zajęcia z dr Katarzyną Domańską w dn. 7.12-10.12.2021 są odwołane.

Zajęcia z Chemii fizycznej II- wykład, dla 3 roku chemii dn. 8.12.2021 z prof. Ewą Mielniczek-Brzóską jest odwołany.

Planowane w dniu dzisiejszym (6.12.2021) w godzinach 13.30 - 15.00 zajęcia z przedmiotu "Teoria drgań" (wykład) - nie odbędą się. Zostają one przeniesione na piątek 10.12.2021 w tych samych godzinach.

Informacje dotyczące specjalności nauczycielskiej:

http://www.ucku.ujd.edu.pl/articles/view/centrum-ksztacenia-nauczycieli

Zajęcia z dnia 2.12.2021 z prodziekan A. Nowik-Zając z Wybranych elementów chemii są odwołane.

jęcia wykładowe prowadzone przez dr inż. Karolinę Grabowską z przedmiotu Obliczeniowa mechanika płynów w dniu 01.12.2021 r. są odwołane i zostaną odpracowane w dniu 12.01.2022 r. w godzinach 14:15-16:00

Zajęcia z prof. Józefem Drabowiczem ze Spektroskopii molekularnej z dnia 1.12.2021 są odwołanie i przełożone na 12.01.2021 r.

Absolwenci kierunku fizyka poszukiwani przez pracodawców

Z przyjemnością informujemy, że absolwenci kierunku FIZYKA są poszukiwani na rynku pracy. Znajdują zatrudnienie w wielu gałęziach przemysłu oraz w szkolnictwie. Absolwenci kierunku fizyka prowadzonego na naszym Wydziale pracują m.in. w:

- Guardian Częstochowa Sp. z o.o.

- Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. NMP w Częstochowie

- Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A. w Warszawie

Ponadto wielu absolwentów kierunku fizyka prowadzi własną działalność gospodarczą związaną m.in. z obsługą akustyczną różnego rodzaju imprez, koncertów i spotkań okolicznościowych.

Coraz częściej zgłaszają się do nas dyrektorzy szkół podstawowych i ponadpodstawowych z prośbą o pomoc w znalezieniu nauczyciela przedmiotu fizyka.

Poniżej jedną z takich ofert:

Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych im. Kazimierza Pułaskiego ul. Targowa 29 w Częstochowie pilnie zatrudni nauczyciela fizyki w pełnym wymiarze godzin (wymiar niższy do ustalenia). Jest to zastępstwo do końca roku szkolnego (czerwiec 2022).

Wymagane kwalifikacje: mgr fizyki z przygotowaniem pedagogicznym lub licencjat z przygotowaniem pedagogicznym.

Osoby zainteresowane proszone są o kontakt z Pełnomocnikiem Dziekana ds. kierunku FIZYKA (i.fuks@ujd.edu.pl)

Zajęcia lab. z Podstaw chemii dla Dietetyki: 

- st. stacjonarne są przeniesione z 9.12.21 r. na 1.02.22 r.

- st niestacjonarne zostały przeniesione z 11.12.21 r. na 29.01.22 r.

Do 2.12.2021 wszystkie zajęcia z dr Pawłem Rogiem są odwołane

Zajęcia z mgr Karoliną Lubaś są odwołane do 2.12.2021.

Z powodu ważnych obowiązków służbowych zajęcia z dr. Rafałem Głębockim w tyg. 10 - w dn. 30 listopada 2021 nie odbędą się.

Ankieta dotycząca szczepień przeciw COVID-19

Zapraszamy wszystkich studentów i doktorantów do anonimowego wypełnienia krótkiej ankiety, dotyczącej szczepień przeciw COVID-19. Ankieta została przygotowana z inicjatywy zespołu koordynatorów ds. COVID-19 KRASP we współpracy z Parlamentem Studentów RP oraz Ministerstwem Edukacji i Nauki.

Ankietę można wypełnić w systemie ANKIETER dostępnym poprzez system USOSweb od 22 listopada 2021 r. do 28 listopada 202

Zajęcia z 23.11 z przedmiotu "Żywność nowej generacji" o godz. 15:45 praz z 24.11 o godz. 8:45 i 12:00 (3 rok dietetyki) z mgr Malwiną Wójcik są odwołane . Będą odrobione w innym terminie.

W dniach 23.11-26.11.2021 wszystkie zajęcia z dr Pawłem Rogiem są odwołane

Zajęcia z mgr Karoliną Lubaś będą odwołane od 22.11.2021 do 26.11.2021.

W poniedziałek 29 listopada 2021 zajęcia ze "Wstępu do logiki i teorii mnogości" wyjątkowo odbędą się w godz. 8:30-10:00 - sala pozostaje bez zmian, tj. 3014.
Zmiana godzin zajęć została skonsultowana ze studentami i uzyskała ich akceptację.

W dniu 24.11.2021 r. zajęcia z dr R. Głębockim są odwołane dla grupy 07-IB-I-01 L;07-ITNM-I-01 oraz grupy 07-KSB-L-03 L4. Zostaną odpracowane w środę w następnym tygodniu

W dniu 22.11.2021 r. zajęcia z dr inż. Tomaszem Dembiczakiem są odwołane.

W dniu 22.11.2021 r. warsztaty z przedmiotu Prototypowanie z wykorzystaniem technologii druku 3D z dr inż. Tomaszem Dembiczakiem na kierunku ITNM-I-05:
- dla grupy 2 odbędą się w godzinach od 8 do 10,
natomiast
- dla grupy 1 zajęcia zostają odwołane.
Jest to związane z wyjazdem służbowym dr inż. Tomasz Dembiczaka
Zajęcia warsztatowe z grupą 1 zostaną odpracowane w ustalonym ze studentami terminie .

W dniu 25.11.2021 r. zajęcia z mgr Anną Żyłką są odwołane.

Warsztaty z Komputerowego Sterowania Obrabiarek na kierunku ITiNM z dr inż. Tomaszem Dembiczakiem w dniu 16.11.2021r. zostały odwołane.
Zajęcia warsztatowe zostaną odpracowane w ustalonym ze studentami terminie .

Do  21.11.2021 r. zajęcia stacjonarne z prof. M. Mygą-Nowak są odwołane.

W dniu 15.11.2021r. oraz 17.11.2021r. konsultacje z prodziekan dr hab. Renata Barczyńską-Felusiak, prof. UJD odwołane - proszę o kontakt mail.

W dniu 18.11.2021r. zajęcia seminarium magisterskie na kierunku Żywienie Człowieka i Dietetyka z dr hab. Renata Barczyńską-Felusiak, prof. UJD odwołane.

Do 21.11.2021 r. zajęcia z gen. T. Budzikiem są odwołane.

W dniu dzisiejszym, tj. 9.11.2021 zajęcia z dr Jarosławem Kowalskim są odwołane.

Do 14.11.2021 r. zajęcia stacjonarne z prof. M. Mygą-Nowak są odwołane.

W dniu 04.11.2021 r. zajęcia z przedmiotu pracownia magisterska prowadzone przez dr inż. Karolinę Grabowską są odwołane i zostaną odpracowane w dniu 9 grudnia w godzinach 10:30 – 13:00.

4.11.2021 r. zajęcia stacjonarne z prof. M. Mygą-Nowak są odwołane.

W dniu 3.11.2021 r. zajęcia z prof. M. Mygą-Nowak zostały odwołane.

W dn. 29.10.2021 zajęcia z mgr Żanetą Żak są odwołane.

W dn. 29.10.2021 r. (piątek) zajęcia z dr Kamilą Kapuśniak są odwołane, będą odrobione w późniejszym terminie.

 Wykład z Podstaw toksykologii z prof. P. Rychterem w czwartek 28.10.2021 r. został odwołany. Zostanie odpracowany w ustalonym terminie.

Do 2.11.2021 r. zajęcia z gen. T. Budzikiem są odwołane.

Punkt wsparcia i pomocy psychologicznej

Wznawia działalność punkt wsparcia i pomocy psychologicznej, prowadzony przez pracowników Zakładu Psychologii. W semestrze zimowym roku akademickiego 2021/2022 konsultacje odbywają się w następujących terminach:

Dr hab. Elżbieta Napora, prof. UJD - dyżur w punkcie wsparcia i pomocy psychologicznej dla studentów, on-line w piątek, godz. 9:00-10:00 ( https://enauka.ujd.edu.pl/enrol/index.php?id=17659)

Dr hab. Andrzej Tarnopolski, prof. UJD – dyżur w punkcie wsparcia i pomocy psychologicznej dla studentów, wtorek godz. 12:15-13:15, budynek przy ul. Zbierskiego 2/4, pok. 4.13

Dr Andrzej Margasiński - dyżur w punkcie wsparcia i pomocy psychologicznej dla studentów, środa godz. 15:00-16:00, budynek przy ul. Zbierskiego 2/4, pok. 4.15. (ze względu na czas pandemii proszę o wcześniejszą zapowiedź skorzystania z konsultacji pod adresem: a.margasinski@gmail.com).

Z zakresu doradztwa psychologicznego porad udziela:

dr Elżbieta Kornacka -Skwara, poniedziałek w godzinach 11:30-12:30, przy ul. Zbierskiego 2/4, p. 4.15.

INFORMACJA DLA STUDENTÓW – Zajęcia wyrównawcze z CHEMII

Zapraszamy studentów, którzy zdeklarowali się do uczestnictwa w zajęciach wyrównawczych z przedmiotu Chemia na zajęcia, które ruszają od przyszłego tygodnia
(5 tydzień)

środa (27 października) godz. 17.00 - 20.00 sala AB-015

Serdecznie zapraszamy!!!

Informatyka (zaoczne) II rok 3 semestr. Przedmiot: Dyskretny Rachunek Prawdopodobieństwa z dnia 23.10.2021 z godziny: 12.30 - 14.00 po uzgodnieniu ze studentami został przełożony na dzień 13.11.2021 na godzinę:
12.30 - 14.00.

Z uwagi na wyjazd dr inż. Karoliny Grabowskiej w ramach programu Erasmus +, prowadzone przez nią zajęcia dydaktyczne w dniu 21 października 2021 r. są odwołane i zostaną odpracowane w ustalonym ze studentami terminie.

 Do 28.10.2021 zajęcia z dr Lidią Stępień są odwołane.

Dnia 4.11.2021, tj. czwartek, zajęcia z dr Dariuszem Gregorczykiem na kierunku Inżynieria Bezpieczeństwa II st. są odwołane. Będą odrobione w późniejszym terminie po uzgodnieniu ze studentami.

Zajęcia z dr Dominiką Olszewską na kierunku Dietetyka są w dniu 12.10.2021 r. odwołane

11.10.2021 r. zajęcia z Badań DNA dla grupy L5 Kryminalistyki są odwołane i zostaną odpracowane w umówionym terminie.

Podstawy informatyki śledczej dla III Roku Kryminalistyki w dniu 8.10.2021 r. są odwołane i zostaną odpracowane w uzgodnionym terminie

Spotkanie wyborcze URSS

Informacja dla studentów I roku Dietetyki

Zajęcia z Psychologii ogólnej z elementami psychologii żywienia są odwołane. Nastąpi zmiana w planie zajęć.

Dostępność dziekanatu dla studentów w dniu 5.10.2021

Informujemy, że w dniu w dniu 5.10.2021 dziekanat Wydziału Nauk Ścisłych, Przyrodniczych i Technicznych będzie nieczynny dla studentów. Jednocześnie informujemy, że wnioski stypendialne będzie można w tym dniu złożyć do skrzynki podawczej umieszczonej przy wejściu do budynku. Bardzo prosimy, aby wnioski składane były do skrzynki podawczej w zaklejonej kopercie z zaznaczeniem kierunku, roku, formy i stopnia studiów. Wnioski należy zarejestrować na załączonej liście przy skrzynce.

Od 6.10 do 20.10.2021 z dr Lidią Stępień są odwołane.

Dnia 7.10.2021 r. (czwartek) wszystkie zajęcia z mgr Dorotą Jasiak są odwołane. Będą odpracowane w późniejszym terminie, po ustaleniu ze studentami.

Oferta pracy/stażu dla studentów

https://pssechorzow.bip.gov.pl/ogloszenia-o-prace/oferta-pracy.html?fbclid=IwAR11Zym2HMm-fboHzCp_puaNoc6VwGgYxx2wY264q4NcgfU9aO-gVhr1_m4

Wyjazdy stypendialne Erasmus+

Dnia 04.10. 2021 r. (poniedziałek) będzie ogłoszony nabór na wyjazdy stypendialne Erasmus+ na studia (SMS) i na praktykę (SMP) w ramach programu Erasmus + dla studentów, doktorantów i absolwentów UJD w roku akademickim 2021/2022. Nabór potrwa do 5 listopada 2021 r. (piątek).

Wyjazdy stypendialne będą realizowane przez studentów w semestrze letnim roku akademickiego 2021/22.

Wyjazdy na praktykę (SMP) muszą być zrealizowane do 31.05.2022 r.

Informacja na temat zbliżającej się rekrutacji będzie zamieszczona 04.10.2021 r. na stronie internetowej: 

https://www.ujd.edu.pl/articles/view/aktualnosci-i-komunikaty

Wykaz ośrodków partnerskich dostępny jest na stronie : ( https://www.ujd.edu.pl/articles/view/uczelnie-partnerskie)

Wykaz miejsc do realizacji praktyki wkrótce zostanie opublikowany.

Spotkanie opiekunów ze studentami pierwszych lat 

odbędzie się w dniu  01.10.2021 r. o godz. 9.00 w następujących salach:

Dietetyka - sala 1023 (opiekun dr n. farm. Wojciech Woszczyk)

Dietetyka (niestacjonarne - 09.10.2021) - sala 1023 (opiekun dr n. farm. Wojciech Woszczyk)

Biotechnologia – sala 139 (opiekun dr Barbara Pawłowska)

Chemia – sala 234 (opiekun dr Małgorzata Szyrej)

Informatyka – sala 3002 (opiekun dr Lidia Stępień)

Informatyka (niestacjonarne - 09.10.2021) – sala 3002 (opiekun dr Lidia Stępień)

Inżynieria Multimediów– sala 3012 (opiekun dr Marcin Zastawnik)

Matematyka – sala 3022 (opiekun dr Katarzyna Domańska)

Fizyka – sala 4003 (opiekun dr Renata Majgier)

Kryminalistyka i Systemy Bezpieczeństwa – sala 22 (opiekun mgr Adrian Wasik)

Kryminalistyka i Systemy Bezpieczeństwa (niestacjonarne - 09.10.2021) – sala 015 (opiekun – gen. mgr Tadeusz Budzik)

Innowacyjne Technologie i Nowoczesne Materiały – sala 108 (opiekun dr inż. Anna Kułakowska)

Inżynieria Bezpieczeństwa (I stopień) – sala 202 (opiekun – dr inż. Joanna Świątek-Prokop)

Obecność studentów jest obowiązkowa

Zapisy dla studentów specjalności nauczycielskiej rozpoczynają się 27 września 2021 r.

Szansa na staże w Japonii

Szanowni studenci kierunków z dziedziny nauk ścisłych i przyrodniczych. Zachęcamy do zapoznania się z ofertą programu Vulcanus, który stanowi bardzo atrakcyjna ofertę w zakresie staży w Japonii. Program Vulcanus oferowany jest przez EU-Japan Centre for Industrial Cooperation powołanym do życia w 1987 przez Komisję Europejską oraz japońskie Ministerstwo Gospodarki, Handlu i Przemysłu (METI).

Ze szczegółami można zapoznać się pod poniższym linkiem:

https://www.eu-japan.eu/events/vulcanus-japan

Komunikat Rektora UJD w sprawie prowadzenia zajęć w roku akademickim 2021/2022

Komunikat Rektora Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 9 czerwca 2021 r. w sprawie prowadzenia zajęć w roku akademickim 2021/2022

  1. Informuje się społeczność Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie, że podjęto decyzję o przygotowaniu do prowadzenia kształcenia w formie stacjonarnej w budynkach Uczelni w roku akademickim 2021/2022.
  2. Prowadzenie zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość będzie możliwe na zasadach obowiązujących przed 12 marca 2020 roku.
  3. Decyzja może ulec zmianie w związku z rozwojem sytuacji epidemicznej lub nowymi regulacjami prawnymi, szczególnie po wprowadzeniu określonych wytycznych dla jednostek szkolnictwa wyższego.

Rektor
Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego
im. Jana Długosza w Częstochowie
Prof. dr hab. Anna Wypych-Gawrońska