Ogłoszenia dla studentów


Zajęcia z Dydaktyki przedmiotowej - nauczanie fizyki w szkole ponadpodstawowej (fizyka 1 rok, 2 st.) odbywające się w szkole w dniu 28.03.2023 zostaną odrobione w terminie ustalonym ze studentami i opiekunem ze szkoły.

dr Renata Majgier

W dniu 24 marca odwołany zostaje wykład z Żywienia człowieka dla 1 roku dietetyki z dr Beatą Mikutą.

W dniach 27.03-30.03.2023 wszystkie zajęcia z dr inż. Renatą Majgier na kierunkach Inżynieria bezpieczeństwa i Inżynieria multimediów zostają odwołane z powodu wyjazdu służbowego.

Studenci 1 roku kierunku Żywienie Człowieka i Dietetyka,

Informuję, że zajęcia z Zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności rozpoczną się o 11:45 dla grupy Warsztatowej II i o 13:15 dla grupy Warsztatowej I w sali AB-3012 i będą trwały planowo 3 jednostki lekcyjne.

Dr Agnieszka Rudzka

Zajęcia laboratoryjne z Analizy Instrumentalnej dla studentów I roku chemii studiów magisterskich z dr Joanną Kończyk w dniach 3 i 5 kwietnia nie odbędą się.

Zostaną one przeprowadzone w dniu 30 marca br. w godzinach 8:00 – 11:45 i 12:00 – 15:00.

Dnia 22.03.23 r. zajęcia z mgr A. Lipowiczem są odwołane i zostaną odpracowane w ustalonym ze studentami terminie.

Informujemy o odwołanych zajęciach z prof. Mykolą Melnychukiem w dniu 21.03.2023. Zajęcia zostaną odpracowane w ustalonym terminie.

W dniu 20.03.23 r. zajęcia z mgr inż. Tomaszem Siwiakiem są odwołane

W dniu 23.03.2023 wykład z Chemii żywności dla studentów I roku kierunku dietetyka z prof. Januszem Kapuśniakiem jest odwołany z powodu wyjazdu służbowego.

W dniach 27.03 - 30.03.2023 r. wszystkie zajęcia oraz konsultacje prowadzone przez dr Kordiana Chamerskiego zostają odwołane z powodu wyjazdu służbowego.

W dniu dzisiejszym, tj. 20.03.2023 r., wszystkie zajęcia z dr Magdaleną Marczak są odwołane.

Zajęcia z dr K. Domańską w dniach 18.03-24.03 są odwołane.

Dnia 20.03.2023 r. zajęcia z prof. Mykolą Melnychuk są odwołane.

Dr Wojciech Woszczyk nie będzie konsultacji w dniu 17.03.23 r. 

Sekcja Koła Naukowego "Systemy Bezpieczeństwa i Ratownictwo Medyczne" serdecznie zaprasza na kolejną edycję spotkań z ekspertami w ramach Projektu Edukacyjnego "Praktyczne Spotkania z Kryminalistyką i Systemami Bezpieczeństwa", która tym razem jest organizowana wspólnie z Kołem Naukowym kierunku Bezpieczeństwo Narodowe Akademii Nauk Stosowanych Gospodarki Krajowej w Kutnie. Spotkanie odbędzie się w formie on-line w dniu 21 marca 2023 r. w godz. 18.30-20.00 na platformie meet.google.

Tematem spotkania: "Legia Akademicka oczami uczestnika (studenta)"
Prelegenci:

1. Pan ppłk Piotr Mitowski - Szef Wojskowego Centrum Rekrutacji w Skierniewicach

2. Pan kpr. rez. Stanisław Wojciech Wykowski - student II roku Wydziału Historycznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, podoficer rezerwy Wojska Polskiego.

Organizatorzy serdecznie zapraszają i zachęcają Państwa do udziału w tym spotkaniu, które będzie doskonałą okazją do usystematyzowania wiedzy na temat ochotniczego szkolenia wojskowego studentów „Legia Akademicka” - do programu mogą przystąpić osoby, które są studentami lub absolwentami uczelni wyższych publicznych oraz niepublicznych (studia dzienne, zaoczne I oraz II stopnia) i posiadają obywatelstwo polskie. Po zdaniu egzaminu na podoficera w module podoficerskim dla zainteresowanych studentów, którzy poddadzą się dodatkowym kwalifikacjom, organizuje się szkolenie specjalistyczne w specjalnościach wojskowych należących do korpusów osobowych:
a) kryptologii i cyberbezpieczeństwa,
b) Wojsk Specjalnych,
c) Żandarmerii Wojskowej,
d) w innych – stosownie do potrzeb Sił Zbrojnych RP.

Link do spotkania, można uzyskać zgłaszając zainteresowanie udziałem w nim pod adresem: a.wasik@ujd.edu.pl podając swoje imię, nazwisko oraz kierunek studiów/reprezentowaną instytucję.

opr. mgr Adrian Wasik

Najbliższe zajęcia z Kształcenia słuchu IV z panem Karolem Sazonowem w czwartek 16.03.23 o godz. 10.45 odbędą się w Auli Zespołu Szkół Muzycznych im. Żebrowskiego w Częstochowie ( Jasnogórska 17) w planowych godzinach zajęć.
dr Jakub Brawata

W dniu 15.03.23 r. wykład "Wywiad i kontrwywiad" z prof. Andrzejem Krzakiem jest odwołany. Wykład zostanie odpracowany 28.03.23 r. w godz. 18.30-20.00 s. 202. 

Studentów 1 roku Biotechnologii informuję, że w związku z zajęciami terenowymi z dnia 10 Marca 2023 w ramach przedmiotu Organizacja produkcji i zapewnienia jakości, w dniu 17 Marca 2023 zajęcia nie odbywają się a Państwa zadaniem jest przygotowanie nadprogramowego sprawozdania z zajęć terenowych.

Dr Agnieszka Rudzka

W dniu 13.03.2023 r. i 17.03.23 r. wszystkie zajęcia z mgr Martą Zdańską-Szewczyk są odwołane.

Serdecznie zapraszamy studentów z niepełnosprawnościami Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie (dalej: UJD) na skorzystanie z oferty dodatkowych zajęć wychowania fizycznego. Zajęcia są darmowe. Ilość miejsc ograniczona.
Formularz zgłoszeniowy znajduje się w załączeniu w wersji pdf  i docx .

Prosimy o bezpośrednie złożenie wypełnionego formularza w Biurze ds. osób z niepełnosprawnościami, lub za pośrednictwem e-mail: d.rak@ujd.edu.pl.

Planowane zajęcia skierowane są do wszystkich osób z niepełnosprawnościami studiujących w UJD, przez cały okres trwania studiów i obejmują dwa rodzaje aktywności:

1.Trening funkcjonalny dla osób z niepełnosprawnością
Miejsce zajęć: siłownia Akademickiego Centrum Sportowego UJD

2.Gry klubowe dla osób z niepełnosprawnością
Miejsce zajęć: sala gier klubowych Akademickiego Centrum Sportowego UJD

Zajęcia te prowadzić będą przeszkoleni pracownicy UJD. Łączna liczba godzin zajęć dla wszystkich grup (uczestników) wynosi 240.

W trakcie zajęć wykorzystywany będzie nowoczesny sprzęt treningowy i do gier klubowych zakupiony w projekcie.

Zajęcia organizowane i finansowane w ramach projektu „Uniwersytet dostępny. Program wsparcia zmian organizacyjnych i podnoszenia kompetencji kadry z zakresu niepełnosprawności w UJD” POWR.03.05.00-00-A037/1

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

W dniach 7.03-17.03 zajęcia z dr K. Domańską są odwołane

 13.03.23 r. zajęcia dla ITiNM z  Podstaw technologii wytwarzania odbędą się w firmie Chirmed.

 10.03.23 r. zajęcia dla ITiNM z przedmiotu Innowacje materiałowe w przemyśle odbędą się w firmie Chirmed.

25.03.23 r. zajęcia dla IB z Przedmiotu fakultatywnego odbędą się w firmie Chirmed.

18.04.23 r. zajęcia dla IB z Przedmiotu fakultatywnego odbędą się w firmie Chirmed.

29.05.23 r. zajęcia dla IB z Przedsiębiorczości w praktyce odbędą się w firmie Cemex.

5,06.23 r. zajęcia dla IB z Przedsiębiorczości w praktyce odbędą się w firmie Cemex.

4.04.23 r. zajęcia dla IB z Przedmiotu fakultatywnego odbędą się w firmie Chirmed.

dr inż. Marcin Dyner

 

7.03.23 r. - 9.03.23 r. zajęcia z prof. A. Gil są odwołane. W związku z tym zostaną wprowadzone zmiany w planie.

Od 1.03.23 r.  do 8.03.23 zajęcia z prof. M. Adamską - Staroń z Projektowania uniwersalnego są odwołane.

W dniu 2.03.2023 odwołane wszystkie zajęcia z mgr Marcinem Puchalskim.

 W dniu dzisiejszym, tj. 1.03.2023 wykład z "Chemi analitycznej z elementami analizy instrumentalnej" z prof. Cezarym Kozłowskim jest odwołany.

 

W dniu 1.03.2023 r. oraz 2.03.2023 r. wszystkie zajęcia z prof. Aliną Gil są odwołane.

W dniu 3.03.2023 r. wszystkie zajęcia z mgr Martą Zdańską-Szewczyk są odwołane.

W dniach 1.03-6.03.2023 wszystkie zajęcia z dr Katarzyną Bandurską są odwołane.

W dniu 1.03.2023 r. zajęcia III Roku Kryminalistyki z mgr B. Wójcik są odwołane.

W dniu 2.02.2023 zajęcia z dr hab. Bożeną Woźną-Szcześniak z przedmiotu ,,Zaawansowane algorytmy i struktury danych” (kierunek Informatyka I r. II st.) odbędą się zamiast o godz. 9.45-11.15, to o godz. 15.00-16.30 w sali 3002.

Zmiana terminów konsultacji z poniedziałku 30.01 na wtorek 31.01 w godz. 11.30-13 oraz w poniedziałek 6.02 z godz. 16.30-18 na godz. 11.30-13.

dr Przemysław Siemion

Zmiana terminów konsultacji z dr Beatą Rożdżyńską-Kiełbik:
środa 25.01.2023 - z godz. 13.15 - 14.45 na godz. 14.30 - 16.00
czwartek 02.02.2023 - z godz. 12.00 - 12.45 na godz. 9.00 - 9.45

Do 27.01.2023 r. zajęcia z dr T. Dembiczakiem są odwołane

W dniu 25.01.23 zajęcia z dr Arkadiuszem Żarskim z przedmiotu Biotechnologia przemysłu fermentacyjnego (kierunek biotechnologia II r. II st.) rozpoczną się 15 min. wcześniej tj. o 8:45.

Zmiana terminów konsultacji z dr Joanną Kończyk:

środa 25.01.2023 – z godz. 11:45 – 13:15 na godz. 11:15 – 12:00

czwartek 26.01.2023 – z godz. 12:30 – 13:15 na godz. 9:00 – 10:30

środa 01.02.2023 – z godz. 11:45 – 13:15 na godz. 12:15 – 13:45

Studenci III roku Dietetyki, studia niestacjonarne, w dn. 21.01.2023 będą odrabiane zajęcia z dr Kamilą Kapuśniak, przedmiot fakultatywny III i IV.

W dniach 17.01-24.01.2023 wszystkie zajęcia z mgr Malwiną Wójcik są odwołane.

Zajęcia z dr J. Kowalskim w dniach od 18.01.2023 (środa) - do 20.01.2023 (piątek) są odwołane

W dniu 17.01.23 r. zajęcia z grupą 07-KSB-L-01-TI-L są odwołane i zostaną odpracowane w ustalonym terminie

Zajęcia z Podstaw ekonomii dla kierunku IB oraz ITNM są przeniesione z dnia 27.01 na 30.01 i 2.02.

Zmiana terminu konsultacji:

z 26.01.2023 (czwartek) na 23.01.2023 (poniedziałek) 8.30 – 10.00

oraz z 2.02.2023 (czwartek) na 30.01.2023 (poniedziałek) 8.30-10.00

dr Barbara Pawłowska

Konsultacje z dnia 19 stycznia 2023 r. (czwartek) są przeniesione na 18 stycznia 2023 r. - środa 11.30.-12.15.

prof. Małgorzata  Hyla

W dniu 17.01.23 r. zajęcia dla gr. 3 I Roku Kryminalistyki z przedmiotu Prawa i obowiązki detektywa zostały przeniesione z godz. 13.30 na 11.30 s. 202.

"Dr Agnieszka Rudzka informuje o zmianie terminów wybranych konsultacji. Zmiany są następujące:

1. Konsultacje z 17.01.2023 są przeniesione na 16.01.2023 na godzinę 11:30-12:15

2. Konsultacje z 24.01.2023 są przeniesione na 23.01.2023 na godzinę 11:30-12:15

3. Konsultacje z 30 i 31.01.2023 są przeniesione na 2.02.2023 w godzinach 10:00-11:30 i na 3.02.2023 w godzinach 10:00-10:45"

Konsultacje w dniu 19.01.2023 odbędą się w godz. 11.30 -12.30 w sali 3023

Katarzyna Domańska

12.01.23 r. zajęcia z dr A. Żarskim są odwołane.

W dniu 11.01.2023 wszystkie zajęcia z dr Kamilą Kapuśniak są odwołane.

Terminy egzaminów specjalność nauczycielska semestr zimowy 2022/23

W dniach 9.01-20.01.2023 wszystkie zajęcia z dr Ewą Różycką-Sokołowską są odwołane.

W dniach 10.01-13.01.2023 wszystkie zajęcia z dr hab. Ewą Mielniczek-Brzóską, prof. UJD są odwołane.

W dniu dzisiejszym, tj. 10.01.2023 wszystkie zajęcia z dr Beatą Rożdżyńską-Kiełbik są odwołane.

W dniu 09 stycznia 2023 r. zajęcia warsztatowe z dr inż. Tomaszem Dembiczakiem z Prototypowania z wykorzystaniem technologii druku 3D odbędą się od 13:30 do 15:00 w sali A-105Lab.Biofeedback

Jak zostać żołnierzem Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni

Szanowni Studenci

Serdecznie zapraszam na spotkanie w formie Konferencji on-line w dniu 23 stycznia 2023 roku godz. 13.00 dla zainteresowanych ciekawą pracą studentów informatyki, cyberbezpieczeństwa, kryptologii oraz kierunków pokrewnych jak np. : elektronika, automatyka, matematyka, robotyka, mechatronika, mechanika i budowa maszyn czy telekomunikacja.

„Jak zostać żołnierzem Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni”.

Jako wyspecjalizowana, elitarna jednostka podległa Ministrowi Obrony Narodowej prowadzi aktywną rekrutację kandydatów zainteresowanych wstąpieniem w szeregi Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni lub podjęciem zatrudnienia w Dowództwie Komponentu Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni.
Tematyka spotkania:

Historia oraz struktura i zadania Dowództwa Komponentu Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni
Znaczenie Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni
Przyczyny oraz proces tworzenia WOC
Sposoby prowadzące do zostania żołnierzem zawodowym
Profity płynące z pełnienia zawodowej służby wojskowej
Praca w DKWOC jako pracownik cywilny

Spotkanie zazwyczaj trwa około 90 minut. Zależy nam na tym, aby w spotkaniu wzięli udział studenci zainteresowani zagadnieniami przedstawionymi powyżej.
Będę wdzięczny za informację ilu studentów UJD w Częstochowie jest zainteresowanych udziałem w spotkaniu. (termin spotkania 23 stycznia 2023 roku godz. 13.00)

Dołącz do spotkania korzystając z przeglądarki Google Chrome za pomocą linku:

https://vtc.ron.mil.pl/meeting/730426931?secret=l_M56PVEtNlJNC0PEI_ihg

Kontakt studentów z osobą realizującą spotkanie - dr inż. Tomasz Pączkowski e-mail: t.paczkowski@ujd.edu.pl lub 504 013 188.

opr. dr inż. Tomasz Pączkowski

W dniu 30.12.2022 r.  Dziekanat będzie czynny do godz.12.00

Zajęcia z dr M. Szyrej dla 2 i 3 Roku Chemii w dniu 21.12.22 r. są odwołane

Wszystkie zajęcia z dr Katarzyną Bandurską w dn. 20.12.2022 r.

Zmiana terminu dzisiejszych zajęć, 20.12.22 r.  z przedmiotu „Fizyka teoretyczna" (15:15- 16:45) wykład+ćwiczenia, na wniosek studentów. Zajęcia odbędą się dzisiaj we wcześniejszych godzinach: 9:45-11:15. Zajęcia odbędą się w sali 4003.

dr Dominik Szczęśniak

W dniu 20. 12. 2022r. zajęcia warsztatowe z podstaw technologii wytwarzania oraz prototypowania z wykorzystaniem technologii druku 3D z dr inż. Tomaszem Dembiczakiem na kierunku Innowacyjne Technologie i Nowoczesne Materiały zostają odwołane i odpracowane w ustalonym terminie.

Ogłoszenie dla 2r Chemii - studia I stopnia
W tym tygodniu zajęcia z przedmiotu Personalizacja kształcenia z elementami tutoringu odbędą się w dniu 21.12.22, w godz. 10.30-12.45 w sali 133.

Ogłoszenie dla 1r Chemii - studia II stopnia
W tym tygodniu zajęcia z przedmiotu Szkolny eksperyment chemiczny nie odbędą się. Zostaną odrobione 11.01.23, w godz. 9.30-12.30, w sali 133.

Wszystkie zajęcia mgr Marcina Puchalskiego w dniu 19.12.2022 r. są odwołane

W dniu 20.12.2022 r. zajęcia z dr K. Filipecką-Szymczyk są odwołane.

W dniach 16.12-23.12.2022 wszystkie zajęcia z mgr Beatą Girek są odwołane.

Konsultacje dr Lidii Stępień (45 minut) z dnia 20.12.2022 przeniesione na dzień 19.12.2022 od godz. 15:00 - 15:45 pokój AB-3010

Zajęcia z dr A. Kułakowską w dn.19-23.12.2022 są odwołane

Zajęcia na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych z dr Kamilą Kapuśniak są odwołane do 23.12.22 r.

Informujemy o nieobecności mgr Cypriana Lisowskiego od 16.-21.12.2022

Zajęcia (laboratorium) z Metod numerycznych w mechanice na kierunku ITNM z dnia 16.12.2022 będą odpracowane w dniu 1.02.2023.

Konsultacje z dr Joanną Kończyk z czwartku 22 grudnia br. zostają przeniesione na poniedziałek 19 grudnia w godz. 9:30 – 10:15 (sala 42).

Z powodu wyjazdu służbowego odwołane są zajęcia oraz konsultacje dr Kordiana Chamerskiego w dniach 19-20.12.2022.

W dniach 14.12-16.12.2022 wszystkie zajęcia z dr Arkadiuszem Żarskim są odwołane.

Zajęcia w dniu 20.12.2022r. z seminarium z dr hab. prof. UJD R. Barczyńską odbędą się o godzinie 11.30 w sali 013

W dniu 14.12.2022 zajęcia z dr Anną Nowik-Zając są odwołane ze względu na wyjazd służbowy.

W dniach 12-13.12.2022 wszystkie zajęcia z dr Kamilą Kapuśniak są odwołane.

Dnia 13.12.22 r. zajęcia z mgr A. Lipowiczem są odwołane i zostaną odpracowane w ustalonym ze studentami terminie.

Dnia13.12.22 r. konsultacje p. Dziekan Urszuli Nowackiej będą odbywały się w formie online

W dniu dzisiejszym 12.12.2022 wszystkie zajęcia z dr Kamilą Kapuśniak są odwołane.

Zajęcia z dr M. Turek do końca tygodnia, czyli 16.12 22 r. są odwołane

W porozumieniu ze studentami został zmieniony termin zajęć z "Pracowni magisterskiej" z dziś, tj. 9.12., na najbliższy wtorek, 13.12., godz. 9.00-11.15. Zajęcia będą w pokoju A-45A zamiast A-125.

prof. Wojciech Marczak

Zajęcia z dr E. Różycką-Sokołowską od 09.12.2022 do 18.12.2022 są odwołane.

W dniu dzisiejszym, 9.12.22 r. zajęcia z dr Mariką Turek są odwołane.

Zajęcia (wykład) z Zagospodarowanie odpadów przemysłu spożywczego w dniu 9.12.22 r. z godz. 8.45-9.30 (1h) w sali 013 zostały przesunięte na godzinę 8.00-8.45 (sala 013).

W dniu dzisiejszym tj. 8.12.2022 wszystkie zajęcia z dr Katarzyną Bandurską są odwołane.

Dotyczy Studentów 2 roku chemii magisterskiej: Zajęcia z przedmiotu Seminarium magisterskie z prof. Józefem Drabowiczem z dn. 21.12.2022 r. zostają przeniesione na 1.02.2022 w godz. 9.45-11.15.

W dniu 8.12.22 r. w związku z udziałem w szkoleniu prof. U. Nowackiej  zajęcia z Pracowni dyplomowej dla IV Roku IB są odwołane i zostaną odpracowane w ustalonym ze studentami terminie.

Konsultacje dziekańskie prof. U. Nowackiej w dniu 8.12.22 r. w godz. 13.00-14.30 są odwołane. Można kontaktować się z p. Dziekan drogą mailową.

Fundacja Nauki Języków Obcych zaprasza studentów cudzoziemskich odbywających studia w Polsce na bezpłatne warsztaty z języka polskiego do celów akademickich w formule online!

Więcej informacji

9.12.22 r. zajęcia dla III Roku Biotechnologii z dr A. Nowik-Zając są odwołane.

W dniach 5.12-9.12.2022 wszystkie zajęcia z mgr Robertem Nowakowskim są odwołane.

 Mgr Artur Jastrząb odwołuje zajęcia do końca tygodnia 

Konsultacje z dr Joanną Kończyk w dniu 07.12.2022 są odwołane.

Informujemy o odwołanych konsultacjach dr Lidii Stępień w dniu 5.12.2022.

6.12.22 r. zajęcia z dr R. Głębockim dla wyznaczonych grup nie odbędą się w zaplanowanym czasie.

- odwołane są zajęcia z grupą nr 6 07-KSB-L-01-TI-L - we wtorek 6. grudnia o godz. 9.45.
- skrócone są zajęcia z grupą nr 2 07-KSB-L-01-TI-L - we wtorek 6. grudnia. Zajęcia rozpoczną się o godz. 12.15.

W dniu 5.12.22 r. zajęcia z dr J. Copikiem są odwołane.

W dniu 02.12.2022 r. zajęcia dla studentów kierunku Innowacyjne Technologie i Nowoczesne Materiały semestru VII i semestru V odbywają się w formie wizyty studyjnej w firmie Bocar Sp. z o.o. w Korwinowie.

W dniu dzisiejszym, tj. 29.11.2022 r. wszystkie zajęcia z mgr Karoliną Górnik-Horn są odwołane.

W dniu 29.11.2022 r. wszystkie zajęcia z mgr Justyną Mysłek są odwołane.

Zajęcia z mgr R. Nowakowskim do 2.12.2022 r. są odwołane.

W dniu 28.11.2022 zajęcia z przedmiotu Organizacja i zarządzanie produkcją prowadzone przez Pana mgr inż. Leszka Sowińskiego odbędą się w formie wizyty studyjnej w firmie Hansa-Tex.

Zajęcia z dr L. Stępień od 28.11 do 2.12.2022 r. są odwołane.

Zajęcia z przedmiotu Organizacja i zarzadzanie produkcją z mgr inż. Leszkiem Sowińskim w dniach 24.11.2022 i 25.11.2022 są odwołane. Zajęcia zostaną odpracowane w terminie ustalonym ze studentami.

Zajęcia z przedmiotu pracownia dyplomowa z dr hab. inż. Marcinem Sosnowskim, prof. UJD w dniach 24.11.2022 oraz 29.11.2022 są odwołane z uwagi m.in. na udział prowadzącego w posiedzeniu Powiatowej Rady Rynku Pracy. Zajęcia zostaną odpracowane w terminie ustalonym ze studentami na kolejnym spotkaniu.

Zajęcia z dr inż. A. Barasińskim w dniu 1.02.22 r. są odwołane i zostaną odpracowane 23.11.22 r. 

W dniu dzisiejszym, tj. 21.11.2022, wszystkie zajęcia z mgr Karoliną Górnik-Horn są odwołane.

Odwołanie zajęć w dniu 18.11.2022 w związku z udziałem w konferencji : w związku z konferencją Żywność Żywienie Dietetyka Częstochowa 17-18.11.2022 dr W. Woszczyk.

Fitoterapia [07-C-M-03-CL-FIT-W] Semestr zimowy rok akad. 2022/2023
Wykład, grupa nr 1

Leki celowane molekularnie [07-C-M-03-CL-LCM-W] Semestr zimowy rok akad. 2022/2023
Wykład, grupa nr 1

Zajęcia z Zagospodarowanie odpadów przemysłu spożywczego z dnia 9.11.22 r. zostały przeniesione na 2.12.22 r. godz. 8.00-9.30 (2h) i 9.12.22 r. godz. 8.45-9.30 (1h) w sali 013

Zajęcia lab. z Wybranych elementów chemii gr 1 Kryminalistyki z 16.11.22 r. zostały przeniesione na 18.11.22 r. - godz. 8.00-9.30

Szanowni Studenci

Serdecznie zapraszam na spotkanie w formie Konferencji on-line dla zainteresowanych ciekawą pracą studentów informatyki, cyberbezpieczeństwa, kryptologii oraz kierunków pokrewnych jak np. : elektronika, automatyka, matematyka, robotyka, mechatronika, mechanika i budowa maszyn czy telekomunikacja.

Jak zostać żołnierzem Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni”.

Jako wyspecjalizowana, elitarna jednostka podległa Ministrowi Obrony Narodowej prowadzi aktywną rekrutację kandydatów zainteresowanych wstąpieniem w szeregi Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni lub podjęciem zatrudnienia w Dowództwie Komponentu Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni

Tematyka spotkania:

 • Historia oraz struktura i zadania Dowództwa Komponentu Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni
 • Znaczenie Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni
 • Przyczyny oraz proces tworzenia WOC
 • Sposoby prowadzące do zostania żołnierzem zawodowym
 • Profity płynące z pełnienia zawodowej służby wojskowej
 • Praca w DKWOC jako pracownik cywilny.
 • Spotkanie zazwyczaj trwa około 90 minut. Zależy nam na tym, aby w spotkaniu wzięli udział studenci zainteresowani zagadnieniami przedstawionymi powyżej. Będę wdzięczny za informację ilu studentów UJD w Częstochowie jest zainteresowanych udziałem w spotkaniu. (termin spotkania grudzień 2023 roku)

  Kontakt studentów z osobą realizującą spotkanie - dr inż. Tomasz Pączkowski e-mail: t.paczkowski@ujd.edu.pl lub 504 013 188.

  dr inż. Tomasz Pączkowski

  W dniach 14.11-18.11.2022 wszystkie zajęcia z dr Ewą Różycką-Sokołowską są odwołane.

  Informujemy o jednorazowym przełożeniu zajęć dydaktycznych:

  prof. Andrzej Zbrzezny:

  z piątku 18.11.2022 od 13:30 - 15:00 I rok Informatyki Środowisko pracy informatyka lab. 1 AB-3019

  na 17.11.2022, czwartek 15.30-17.00, sala 3019.

  mgr Damian Ślimak:

  tylko w dniu 18.11.2022 zmiana sali z AB-3018 na AB-031

  dr Lidia Stępień:

  z wtorku 15.11.2022 godz. 11:30 - 13:00 II stopień Informatyka Zaawansowane programowanie w Pythonie sala AB-3018

  na dzień 29.11.2022 godz. 15:15 - 16:45 sala AB-3018.

  Informujemy o nieobecności dr Jarosława Kowalskiego w dniach 8.11.2022-13.11.2022

  Informujemy o nieobecności prof. W. Marczaka do 30.11.2022 r.

  Zajęcia z dr T. Dembiczakiem do 10.11.22 r. są odwołane.

  Informujemy o nieobecności dr E. Różyckiej-Sokołowskiej w dniach 07-10.11.2022 

   W dniu 7 listopada odwołuje się następujące zajęcia:

  - ćwiczenia z przedmiotu "Matematyka dyskretna" dla studentów 1 roku Inżynierii multimediów,

  - ćwiczenia z przedmiotu "Wstęp do logiki i teorii mnogości" dla studentów 1roku Matematyki.

  Terminy odrabiania zajęć zostaną ustalone po konsultacji ze studentami.

  Grzegorz Sitek

  Wykład z Zagospodarowania odpadów przemysłu spożywczego dla II Roku "Żywienie człowieka i dietetyka" w dniu 9.11.2022 r. jest odwołany i zostanie odpracowany w innym terminie

   

  Zajęcia Podstawy elektroniki analogowej i cyfrowej [07-IM-I-03-PEAC-W] w dniu 2022-11-09 w godz. 13:30 : 15:00 sala AB-4003 są odwołane.

  W dniu 04.11.2022 zajęcia z przedmiotu Organizacja i zarządzanie produkcją prowadzone przez Pana mgr inż. Leszka Sowińskiego odbędą się w formie wizyty studyjnej w firmie Hansa-Tex.

  Wykład z Informatyki śledczej dla II Roku Kryminalistyki w dniu 10.11.2022 r. jest odwołany i zostanie odpracowany w innym terminie

  Dnia 12.XII.22 r. zajęcia II rok II st. IB będą realizowane w siedzibie Cemex.

  Dnia 24.I. 23 r. zajęcia I roku ITiNM odbędą się w siedzibie Chirmed w Rudnikach.

  W dniu 03.11.2022 r. zajęcia z przedmiotu Organizacja i zarządzanie produkcją prowadzone przez Pana mgr Kamila Magierę zostają odwołane i będą odpracowane w dniu 10.11.2022 r. w godzinach 13:30 – 16:30. Zajęcia z przedmiotu pracownia dyplomowa przewidziane w tym czasie tj. 10.11.2022 r. w godz. 13:30 – 16:30 odbędą się w terminie 3.11.2022 r. w godzinach 9:45 – 13:00.

  Zajęcia z dr M. Mygą-Nowak z grupą Kryminalistyki (Badania DNA- warsztaty) w dniu 04.11.2022 r. są odwołane.

  Zajęcia będą odpracowane po ustaleniu terminu ze studentami.

  W dniu 28.10.2022r. zajęcia z dr hab. Renatą Barczyńską są odwołane

  Dnia 26.10.22 r. zajęcia oraz konsultacje z Prodziekan dr Anną Nowik-Zając są odwołane.

   25.10. 22 r. zajęcia z prof. B. Morzyk-Ociepą są odwołane.

  W dniu 21.10.22 r. zajęcia z Inżynierii wspomaganej komputerowo dla I Rok IB gr 3 są odwołane i będą odpracowane godz. 14.45-17.00.

   

  Konsultacje z dr hab. Marcinem Sosnowskim, prof. UJD w dniach 24-25.10.2022 są odwołane z powodu wyjazdu służbowego

  W dniach 17.10.2022-21.10.2022 wszystkie zajęcia z dr Małgorzatą Szyrej są odwołane.

  Szanowni Państwo,

  uprzejmie informuję, że rekrutacja na wyjazdy stypendialne Erasmus+ na studia (SMS) i na praktyki (SMP) w ramach programu Erasmus + dla studentów, doktorantów i absolwentów UJD w roku akademickim 2022/2023 została ogłoszona.

  Nabór potrwa do4 listopada 2022 r. (piątek).

  Szczegółowe informacje na temat naboru można znaleźć na naszej stronie internetowej – https://www.ujd.edu.pl/articles/view/aktualnosci-i-komunikaty

  Illia Kulchikovskyi

  20.10 22 r. wykład z Informatyki śledczej dla II Roku Kryminalistyki jest odwołany i zostanie odpracowany w innym terminie.

  24.10.22 r. grupa IB-M-03 będzie realizowała zajęcia poza uczelnią, w firmie Chirmed w Rudnikach.

  Wykład z Metod uczenia się i studiowania (I rok KSB, IB i ITNM) w dniu 20.10. 2022 nie odbędzie się, zajęcia zostaną odrobione w terminie późniejszym, uzgodnionym ze studentami.

  W dniu 18.10.2022 r. wszystkie zajęcia z prof. Piotrem Dobrzyńskim są odwołane.

  Zajęcia dla grupy 07-D-L-01-TI, gr. 4.z dr R. Głębockim 20.10.22 są przełożone na 25.10.2022. (wtorek) na godz. 8.00. Zajęcia z 27.10.2022 r. zostaną odpracowane w ustalonym ze studentami terminie.

  Zajęcia z 21.10 22 r. z Inżynierii wspomaganej komputerowo dla gr 3 pierwszego roku Inżynierii Bezpieczeństwa II stopnia zostaną odpracowane w ustalonym terminie

  Wykład z Podstaw toksykologii dla III Roku Kryminalistyki w dniu 11.10.22 r. jest odwołany i zostanie odpracowany w ustalonym terminie.

  Dnia 8.10.22 r. zajęcia z Geograficznych systemów informacji dla I roku IB II stopnia są odwołane i zostaną odpracowane 9.10 22 r. Natomiast różnice programowe z Grafiki inżynierskiej z 9.10. 22 r.  zostały przeniesione na 8.10.22 r.

  Studenci 2 roku chemii, wykład z Chemii organicznej II z prof. Józefem Drabowiczem dnia 12.10.2022 r. w godz. 13.30-15.00 zostaje odwołany i będzie odrobiony w innym terminie. Pozostałe zajęcia w tym dniu ODBĘDĄ SIĘ ZGODNIE Z PLANEM.

  Kurs wyrównawczy z matematyki dla studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2022/2023

  Katedra Matematyki i Informatyki oraz Uniwersyteckie Centrum Kształcenia Ustawicznego UJD zapraszają na:

  Kurs wyrównawczy z matematyki dla studentów rozpoczynających studia w roku akademickim: 2022/2023

  http://www.ucku.ujd.edu.pl/uploads/article/kurstabelakowalski-56fb2a20b4.pdf

  Jest to kurs przygotowujący do studiowania przedmiotów ścisłych, gdzie wymagana jest wiedza z matematyki na poziomie rozszerzonym. Celem kursu jest wyrównanie, uzupełnienie, powtórzenie, utrwalenie, uporządkowanie i rozszerzenie wiedzy matematycznej studentów przed ich podjęciem na poziomie rozszerzonym.

  Planowany rozkład godzinowy zajęć:

  14.10.2022 piątek 15.10.2022 sobota 21.10.2022 piątek 22.10.2022 sobota 28.10.2022 piątek 29.10.2022 sobota 04.11.2022 piątek 05.11.2022 sobota
  13.00 –14.30 09.00 – 10.30 13.00 – 14.30 09.00 – 10.30 13.00 – 14.30 09.00 – 10.30 13.00 – 14.30 09.00 – 10.30
  14.45 – 16.15 10.45 – 12.15 14.45 – 16.15 10.45 – 12.15 14.45 – 16.15 10.45 – 12.15 14.45 – 16.15 10.45 – 12.15
  12.30 – 14.00 12.30 – 14.00 12.30 – 14.00 12.30 – 14.00

  Rekrutacja na kurs trwa do 10 października 2022 r.

  Zapraszamy do kontaktu:

  Uniwersyteckie Centrum Kształcenia Ustawicznego
  Adres: ul. Zbierskiego 2/4, pok. 3.09
  Telefon: + 48 34 3783 119; 34 3783 120, 34 3783 143
  E-mail: ucku@ujd.edu.pl

  W związku z wieloma korektami w planowaniu zajęć prosimy o bieżące śledzenie zmian wprowadzanych w planach zajęć na wszystkich kierunkach.

  . W dniach 3.10-4.10.2022 wszystkie zajęcia z prof. Hanną Mojską są odwołane.

  Spotkanie opiekunów ze studentami pierwszych lat odbędzie się:

  Studia stacjonarne w dniu 03.10.2022 r.:

  Kierunek Opiekun Godzina Sala
  Dietetyka dr n. farm. Wojciech Woszczyk        9:00-10:00            A-139
  Biotechnologia dr Magdalena Marczak 09:00-10:30 AB-3021
  Chemia dr Małgorzata Szyrej 09:00-10:30 AB-3024
  Informatyka dr Lidia Stępień 09:00-09-45 AB-3002
  Inżynieria Multimediów dr Rafał Miedziński 09:00-09:45 AB-3022
  Matematyka dr Tamara Kyrylych 09:00-09:45 AB-3012
  Fizyka dr Izabela Fuks-Janczarek 09:00-10:30 AB-012
  Kryminalistyka i Systemy Bezpieczeństwa dr Tomasz Pączkowski 09:00-10:00 A-22
  Innowacyjne Technologie i Nowoczesne Materiały    dr inż. Anna Kułakowska 09:00-10:00 A-106
  Inżynieria Bezpieczeństwa (I stopień) dr inż. Joanna Świątek-Prokop    09:00-10:00    A-202


  Studia niestacjonarne w dniu 08.10.2022 r.:

  Kierunek Opiekun Godzina Sala
  Dietetyka dr n. farm. Wojciech Woszczyk     9:00-10:00         AB-3012
  Informatyka dr Lidia Stępień 09:00-09:45    AB-3022
  Kryminalistyka i Systemy Bezpieczeństwa    dr Jacek Copik 09:00-10:00 A-202

  Uwaga Studenci I Roku kierunku Kryminalistyka i Systemy Bezpieczeństwa.

  Uprzejmie informuję, że egzamin poprawkowy z przedmiotu "Kryminologia" zostanie przeprowadzony w terminach:
  - studia niestacjonarne 17 września 2022 r. godz. 11.30 sala A-202
  - studia stacjonarne 22 września 2022 r. o godz. 13.00 sala A-202

  Adrian Wasik

  Ministerstwo Spraw Zagranicznych (SRE), za pośrednictwem Meksykańskiej Agencji ds. Międzynarodowej Współpracy rozwojowej (AMEXCID), zaprasza cudzoziemców zainteresowanych studiami w Meksyku, na poziomie studiów specjalistycznych, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych, a także programów mobilności studentów studiów licencjackich i podyplomowych, do udziału w "Konkursie na stypendia dla wybitnych rządu Meksyku dla cudzoziemców 2022".

  Nabór będzie prowadzony do 24 lipca 2022 r. (czasu środkowomeksykańskiego). Więcej...

  Egzamin poprawkowy z przedmiotu EMW dla kier. Informatyka (niest.) odbędzie się dnia 14.09.2022 o godz. 11.00 w sali 3022

  Katarzyna Domańska

  5.07.22 r. oraz 8.07.22 r. Dziekanat czynny w godzinach 10.00 - 14.00

  Studia niestacjonarne - około 50% zajęć on-line

  Proponujemy nowatorską i elastyczną formułę studiowania, która daje możliwość zdobycia wykształcenia wyższego z szansą zachowania równowagi w obszarze aktywności zawodowej i rodzinnej.

  Atuty:

  - w trakcie realizacji studiów niestacjonarnych około 50% zjazdów jest organizowana w formie on-line z wykorzystaniem najnowocześniejszych metod i technik kształcenia na odległość,

  - zajęcia on-line są uzupełniane zajęciami na Uczelni, dzięki którym jest możliwość bezpośredniego kontaktu z wykładowcą oraz integracja w środowisku uniwersyteckim,

  - wykłady realizowane są w formie streamingu na żywo w oparciu o platformę e-learningową Uczelni,

  - oferowane studia rozwijają i doskonalą preferowane na rynku pracy cechy takie jak: samodyscyplina, systematyczność, zarządzanie umiejętnościami i czasem.