Ogłoszenia dla studentów


Zajęcia online

W związku z przedłużeniem obostrzeń związanych z pandemią, zajęcia dydaktyczne na Wydziale Nauk Ścisłych, Przyrodniczych i Technicznych do 18.04.2021 włącznie prowadzone będą wyłącznie w formie zdalnej. Prosimy o bieżące śledzenie harmonogramów zajęć, gdyż możliwe są w nich niewielki zmiany.

Spotkanie informacyjne w sprawie Programu Erasmus+ dla studentów i doktorantów - organizatorzy zapraszają

Dział Nauki i Współpracy z Zagranicą UJD informuje, że w czwartek (25.03.2021) o godz. 13:00 odbędzie się spotkanie informacyjne online dot. Programu Erasmus+ dla studentów i doktorantów. Spotkanie odbędzie się na platformie ZOOM. Dane dostępowe do spotkania zostaną Państwu przesłane na Państwa adresy e-mail zarejestrowane w systemie USOS.

Podczas spotkania będzie można uzyskać odpowiedzi m.in. na następujące pytania:

- do jakich krajów można wyjechać;
- ile czasu trwa mobilność;
- jakie dokumenty należy złożyć przed wyjazdem;
- jakie są terminy rekrutacji;
- kto może ubiegać się o dodatek socjalny lub związany z niepełnosprawnością w ramach Programu PO WER.

Możliwość zdobycia stażu w topowych firmach

EIT Food poszukuje studentów i absolwentów, którzy chcą zdobyć praktyczne doświadczenie w branży spożywczej, by zaoferować im 3-6-miesięczny płatny, zagraniczny staż w topowych firmach z sektora rolno-spożywczego. Nabór wniosków trwa do 12 kwietnia 2021 r. więcej informacji

Zajęcia stacjonarne w dniu 5.03.2021 r. dla studentów I Roku II stopnia (II semestr) Inżynierii Bezpieczeństwa st. stacjonarnych są odwołane - zostały przeniesione na inny termin. W tym dniu odbędą się zajęcia online.

Zajęcia stacjonarne w dniu 6.03.2021 r. dla studentów III Roku Inżynierii Bezpieczeństwa st. niestacjonarnych są odwołane. W tym dniu odbędą się zajęcia online.

Zajęcia z dr Dominiką Olszewską od 03.03 do 08.03 2021 r. są odwołane

Zajęcia z dr E. Różycką-Sokołowską od 03.03 do 07.03 2021 r. zostają odwołane:

- Chemia I rok I stopnia zajęcia laboratoryjne z Podstaw krystalografii; 

- Chemia I rok II stopnia wykład i zajęcia laboratoryjne z Krystalografii i rentgenografii.

Uwaga Studenci, Doktoranci, Słuchacze studiów podyplomowych!!

Uprzejmie informujemy, że w planach zajęć dla każdego kierunku i każdej konkretnej grupy, umieszczonych w systemie CELKAT jest zaznaczone, czy zajęcia odbywają się w trybie stacjonarnym (wówczas podany jest numer sali), czy są prowadzone w trybie zdalnym (wówczas jest dopisek "zajęcia online"). W przypadku zajęć odbywających się w trybie mieszanym tzn. część zajęć odbywa się stacjonarnie, część zdalnie - powinno być wyraźnie rozróżnione, w których tygodniach odbywają się te formy zajęć. Plany zajęć mogą ulec niewielkim zmianom.

Informacja w sprawie organizacji zajęć WF w semestrze letnim 2021

Zajęcia z Farmakologii i farmakognozji (25.01.2021) dla 07-C-L-03 W 11:00-13:15 z dr Wojciechem Woszczykiem są odwołane. Zostaną odpracowane w późniejszym terminie po uzgodnieniu ze studentami

Zarządzenie wewnętrzne Nr R.021.1.3.2021 Rektora Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 7 stycznia 2021 r. w sprawie prowadzenia kształcenia oraz weryfikacji efektów uczenia się w trybie hybrydowym

Informujemy o realizacji niżej wymienionych wybranych zajęć dydaktycznych o charakterze praktycznym w formie stacjonarnej w siedzibie Uczelni od dnia 18.01.2021 r.:

Kierunek Inżynieria multimediów:

- Studio nagrań II (laboratorium) w wymiarze 20 godzin;

Kierunek Innowacyjne technologie i nowoczesne materiały :

- Metrologia i pomiary (laboratorium) w wymiarze 5 godzin;

- Technologie bioenergetyczne i odnawialne źródła energii (laboratorium) w wymiarze 3 godzin;

Kierunek Kryminalistyka i systemy bezpieczeństwa:

- Biochemia w badaniach kryminalistycznych (laboratorium) w wymiarze 4 godzin (tylko specjalność Chemia w kryminalistyce);

- Daktyloskopia i ekspertyza daktyloskopijna (laboratorium i warsztaty) w wymiarze 5 godzin laboratorium i 5 godzin warsztatów (tylko specjalność Biometria i informatyka śledcza) na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.

Studenci przebywający na terenie Uczelni muszą przestrzegać podstawowych zasad bezpieczeństwa i higieny - zakrywanie nosa i ust, dezynfekcja rąk, stosowanie rękawiczek, zachowanie bezpiecznej odległości.

Z uwagi na sytuację epidemiczną, zajęcia dla studentów wszystkich kierunków WNSPT, oprócz kierunku Chemia, będą odbywały się w trybie zdalnym do 17.01.2021 r. Studenci kierunku Chemia I i II stopnia od dnia 11.01.2021 r. będą realizować wybrane zajęcia w trybie hybrydowym. 

21.12.2020r  "Demografia i epidemiologia żywienia" (wykład i warsztaty) w godz. 11.30-15.30 z prof. Hanną Mojską są odwołane. Zajęcia będą odrobione w późniejszym terminie po uzgodnieniu ze studentami.

Zmienił się plan dla I roku Inżynierii Bezpieczeństwa. Przesunięte zostały zajęcia z dr Agnieszką Gawor "Podstawy psychologii i socjologii pracy".

Z uwagi na konieczność przeprowadzenia kolokwium zaliczeniowego dla studentów kierunku Biotechnologia I rok, zajęcia z 15.12.2020, z przedmiotu Chemia ogólna i nieorganiczna, przeniesione są na dzień 12.01.2021 (16-sty tydzień) w godz. 9.30-11.45. Zmiana została uzgodniona ze studentami.

dr Ewa Różycka-Sokołowska

Informacja dla studentów Dietetyki oraz studentów kierunku Żywienie człowieka i dietetyka.

Na stronie Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny (NIZP-PZH) dostępne są najnowsze Normy żywienia (2020). Normy są w wersji elektronicznej do pobrania.

Link: https://www.pzh.gov.pl/normy-zywienia-2020/

dr Beata Mikuta 

Wykład z przedmiotu Podstawy ekonomii z dr Urszulą Nowacką, prof. UJD z 13 tygodnia z wtorku z godziny 9.45-11.15 (22 grudnia 2020) dla I roku studentów kierunków: Innowacyjne Technologie i Nowoczesne Materiały, Inżynieria Bezpieczeństwa, Fizyka, Matematyka, Inżynieria Multimediów, Chemia i Informatyka został przeniesiony na tydzień 17 na środę (20 stycznia 2021) w godzinach 17.00 – 18.30.

W dniach 23.11-06.12.2020 r. wszystkie zajęcia z prof. Alicją Głębocką na kierunku Dietetyka 1 rok są odwołane, będą odrobione w późniejszym terminie po uzgodnieniu ze studentami

Zajęcia z przedmiotu Systemy Zarządzania BHP, prowadzone przez dr inż. Karolinę Grabowską zostały przeniesione z dnia 25 listopada na dzień 14 grudnia (poniedziałek) w godzinach 8:00-10:30.

 Do 22.11.20r. zajęcia z dr A. Woźniak-Krakowian są odwołane

W dniu 18.11.20r. zajęcia z dr hab. R. Barczyńska, prof. UJD nie odbędą się.

Szanowni Państwo

Za zgodą Pani Rektor wszystkie praktyki na kierunkach: biotechnologia, dietetyka, żywienie człowieka i dietetyka, które miały się odbyć w terminie 11.01-5.02.2021, będą odbywać się w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021 najprawdopodobniej w miesiącu lipcu lub wrześniu. Terminy zostaną podane w semestrze letnim i będą uzależnione od sytuacji epidemicznej. Natomiast dla studentów, którzy są na ostatnim roku studiów, czyli: kierunek Żywienie człowieka i dietetyka obecny semestr 3, Biotechnologia II – stopień obecny semestr 3, biotechnologia obecny semestr 5 praktyki będą realizowane przed czerwcem 2021, najprawdopodobniej w terminie 24.05-21.06. 2021 r. jednak ten termin jeszcze zostanie potwierdzony. Bardzo proszę abyście Państwo byli w stałym kontakcie ze swoimi opiekunami praktyk.

dr hab. Renata Barczyńska-Felusiak, prof. UJD

Informuję o odwołaniu zajęć on-line w dniu 05.11.2020 w godz. 8.00-9.30 z przedmiotu „Chemia medyczna"- wykład (kierunek: Biotechnologia II stopień) oraz o ich odrobieniu po uzgodnieniu terminu ze studentami

dr Ewa Różycka-Sokołowska

Zajęcia z prof. UJD Piotrem Rychterem w dniu 29.10.2020 i 30.10.2020 r. są odwołane.

Zajęcia z przedmiotu Bezpieczeństwo infrastruktury budowalnej prowadzone przez dr inż. Karolinę Grabowską dla grupy Wr1 kierunku Inżynieria bezpieczeństwa I rok II stopień w dniu 28.10.2020 r. odbędą się w godzinach 8:00-12:15. Zajęcia realizowane sa online z wykorzystaniem komunikatora Skype

Zajęcia z d r A. Woźniak-Krakowian w dniu 24.10.2020 r. (sobota) dla I Roku IB II st. są odwołane 

Szanowni Studenci

Konsultacje Dziekana i Prodziekanów ds. studencko-dydaktycznych w najbliższym czasie będą realizowane wyłącznie w sposób zdalny za pośrednictwem platformy „enauka ujd” (https://enauka.ujd.edu.pl/ ). Każdy z Dziekanów utworzył na platformie „enauka ujd” kurs „e-konsultacje” lub „e-wizytówka”, do którego może się zapisać każdy użytkownik USOS. W godzinach konsultacji, zgodnie z harmonogramem, będzie tam możliwy kontakt synchroniczny z Dziekanem lub odpowiednim Prodziekanem za pośrednictwem „Czat-u” lub wideokonferencji „Big Blue Button” (BBB).

Uwaga! Komunikat  Rektora

W związku z Komunikatem Nr R021.2.35.2020 Rektora  Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 15 października 2020 r. w sprawie wprowadzenia Systemu zabezpieczeń COVID-19  w Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym im. Jana Długosza w Częstochowie, zajęcia dydaktyczne od dnia 16.10.2020 będą odbywały się wyłącznie zdalnie. Dotychczasowe zgody Rektora na realizację zajęć w formie stacjonarnej w siedzibie Uczelni przestają obowiązywać.

Jednocześnie proszę o śledzenie bieżących komunikatów na stronie Uczelni i stronie Wydziału.

Uwaga studenci I Roku Kryminalistyki st. stacjonarnych

15.10.2020r. zajęcia stacjonarne dla grupy L1, Wr 1 są odwołane. Zajęcia zostaną odpracowane w innym terminie.

Rekrutacja do Studenckiego Forum Business Centre Club

Studenckie Forum Business Centre Club zrzesza młodych i kreatywnych ludzi, którzy chcą oprócz studiów rozwijać się na inne sposoby i poszerzać swoje kompetencje z zakresu Public Relations, Human Resources, Fundraisingu, czy Zarządzania zespołem i projektami.

Misją Studenckiego Forum Business Centre Club jest kształtowanie postaw przedsiębiorczych wśród młodych Polaków. Swoimi działaniami inspirujemy, edukujemy oraz motywujemy młodych ludzi, pokazując, że aktywność, odwaga i własna inicjatywa są drogą do osiągnięcia sukcesu.

Czego można się u nas nauczyć?

- zarządzania zespołem i projektami,
- technik z branży HR i PR,
- negocjacji,
- nawiązywania współprac finansowych i barterowych w dziale Fundraisingu,

i wiele więcej, a to wszystko w ramach działania w Ogólnopolskiej Fundacji SF BCC, która jest otwarta na wszystkie osoby powyżej 18 r.ż, studentów wszystkich uczelni i kierunków, zarówno dziennych, jak i zaocznych, którzy chcą zdobywać realne doświadczenie, współorganizując ciekawe wydarzenia Ogólnopolskie.

Wydarzenia, jakie organizujemy, to:

- Festiwal Boss,
- Przedsiębiorcza Kobieta,
- Najlepsze zajęcia z Przedsiębiorczości,
- Inteligencja Finansowa,
- Biznes po Męsku,
- Biznes Workout,
- Biznes Junior,
- We do IT,

Rekrutacja trwa do 19.10.2020!

Aplikować można za pomocą formularza https://sfbcc.org.pl/rekrutacja/

Zapraszamy również do śledzenia wydarzenia na Facebooku:

https://www.facebook.com/events/3648519495263070

W semestrze zimowym 2020/2021 terminy zajęć z wychowania fizycznego dostosowane są do planów studiów na poszczególnych kierunkach.

http://www.swfis.ujd.edu.pl/n1085,Plan-zajec-WF-i-PSW-w-semestrze-zimowym-2020-2021

Uwaga studenci kierunków:

  • Inżynieria Bezpieczeństwa, studia I i II stopnia stacjonarne i niestacjonarne
  • Innowacyjne Technologie i Nowoczesne Materiały, studia I stopnia stacjonarne
  • Kryminalistyka i Systemy Bezpieczeństwa, studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne

W zakładce „Dla studentów” – „Deklaracje wyboru” znajdują się deklaracje wyboru specjalności oraz deklaracje wyboru „przedmiotów do wyboru” na rok akademicki 2020/2021.

Deklaracje wyborów „przedmiotów do wyboru” w roku akademickim 2020/2021 należy wypełnić
do 15 października 2020 r.
i przesłać na właściwy adres mailowy do Dziekanatu (dotyczy jedynie studentów, którzy do dnia dzisiejszego nie przesłali deklaracji):

  • Kierunki: Innowacyjne Technologie i Nowoczesne Materiały, Kryminalistyka i Systemy Bezpieczeństwa na adres e-mail: m.rydz-wieczak@ujd.edu.pl
  • Kierunek Inżynieria Bezpieczeństwa na adres e-mail: e.wypych@ujd.edu.pl

Deklaracje wyboru specjalności należy dokonać w następujących terminach:

1. Kierunek Inżynieria Bezpieczeństwa, studia II stopnia stacjonarne i niestacjonarne I rok
do dnia 31 stycznia 2021 r.

2. Kierunki:

  • Inżynieria Bezpieczeństwa, studia I stopnia stacjonarne I rok,
  • Innowacyjne Technologie i Nowoczesne Materiały, studia I stopnia stacjonarne,
  • Kryminalistyka i Systemy Bezpieczeństwa, studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne

do dnia 31 maja 2021 r.

W dniu 5.10.2020 r. zajęcia z dr M. Dynerem dla I Roku Innowacyjnych Technologii i Nowoczesnych Matreriałów są odwołane.

Zajęcia z dr C. Gębickim są odwołane do dnia 15.10.20r.

W dniu 5.10.2020 r. grupa C1 i C2 I Roku Kryminalistyki w terminie zaplanowanych zajęc z dr Domańską spotka się z prof. Aliną Gil. Grupa C3 ma zajęcia zgodnie z planem.

Uwaga Studenci, Doktoranci, Słuchacze studiów podyplomowych!!

Uprzejmie informujemy, że w planach zajęć dla każdego kierunku i każdej konkretnej grupy, umieszczonych w systemie CELKAT jest zaznaczone, czy zajęcia odbywają się w trybie stacjonarnym (wówczas podany jest numer sali), czy są prowadzone w trybie zdalnym (wówczas jest dopisek "zajęcia online"). W przypadku zajęć odbywających się w trybie mieszanym tzn. część zajęć odbywa się stacjonarnie, część zdalnie - powinno być wyraźnie rozróżnione, w których tygodniach odbywają się te formy zajęć.

Szanowni Studenci, Doktoranci, Słuchacze studiów podyplomowych

Uprzejmie informujemy, że w semestrze zimowym roku akademickim 2020/2021 zajęcia dydaktyczne na kierunkach studiów I, II i III stopnia oraz na studiach podyplomowych prowadzonych na Wydziale Nauk Ścisłych Przyrodniczych i Technicznych realizowane będą w hybrydowym trybie kształcenia. Większość zajęć będzie odbywała się zdalnie z wykorzystaniem technologii kształcenia na odległość. Kwestie kształcenia hybrydowego reguluje Zarządzenie wewnętrzne Nr R.021.1.79.2020 Rektora Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 14 września 2020 r.: http://www.ujd.edu.pl/articles/view/ksztacenie-w-trybie-hybrydowym

O wybranych narzędziach do prowadzenia zajęć zdalnych prowadzący poinformują Państwa na pierwszych zajęciach z danego przedmiotu. Uczelnia rekomenduje i zapewnia wsparcie techniczne dla następujących platform: Uczelniana platforma e-learningowa (enauka ujd), Microsoft 365 dla Edukacji i GSuite dla Edukacji (GSE). Wszelkie informacje na ten temat znajdziecie Państwo na stronie: https://enauka.ujd.edu.pl/course/view.php?id=1166

Szkolenie on-line z zakresu zasad bezpieczeństwa obowiązujących w Uczelni dla studentów, doktorantów, słuchaczy, stażystów oraz nauczycieli akademickich ( obowiązkowe) znajduje się na platformie „enauka ujd”, po zalogowaniu tak jak do USOS-a:https://enauka.ujd.edu.pl/course/view.php?id=1785

Należy również śledzić bieżące informacje i ogłoszenia zamieszczane na stronie Wydziału Nauk Ścisłych, Przyrodniczych i Technicznych, a szczególnie w zakładce „Ogłoszenia dla studentów.

Zarządzenie o kształceniu hybrydowym w semestrze zimowym w roku akademickim 2020/2021

Zarządzenie w sprawie zasad bezpieczeństwa funkcjonowania UJD w semestrze zimowym w roku akademickim 2020/2021

Organizacja zajęć dydaktycznych w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021

Szanowni Studenci, Doktoranci, Słuchacze studiów podyplomowych

Uprzejmie informujemy, że w semestrze zimowym roku akademickim 2020/2021 zajęcia dydaktyczne na kierunkach studiów I, II i III stopnia oraz studiach podyplomowych prowadzonych na Wydziale Nauk Ścisłych Przyrodniczych i Technicznych realizowane będą w hybrydowym trybie kształcenia. Większość zajęć będzie odbywała się zdalnie z wykorzystaniem technologii kształcenia na odległość. W formie tradycyjnej w siedzibie Uczelni będą odbywały się przede wszystkim zajęcia laboratoryjne i warsztatowe, w przypadku których niezbędne jest korzystanie z aparatury Uczelni. W szczególności, dla studentów pierwszych lat studiów stacjonarnych i niestacjonarnych planuje się przeprowadzenie spotkań organizacyjnych oraz pierwszych lub kilku pierwszych zajęć z danego przedmiotu w formie stacjonarnej w siedzibie Uczelni. Szczegóły dotyczące poszczególnych kierunków znajdziecie Państwo w planach zajęć dostępnych na stronie http://www.ujd.edu.pl/articles/view/plany-zajec.

Ponadto planuje się przeprowadzenie zaliczeń i egzaminów kończących określone zajęcia w formie stacjonarnej – o szczegółach zaliczeń prowadzący będą informować na pierwszych zajęciach. Zajęcia planowane w formie stacjonarnej będą w planie zajęć blokowane w celu zminimalizowania konieczności zakwaterowania studentów poza miejscem zamieszkania. Plany zajęć będą na bieżąco aktualizowane m.in. w zależności od sytuacji epidemicznej oraz komunikatów i zarządzeń JM Rektor UJD. Jednocześnie informujemy, że studenci Wydziału Nauk Ścisłych Przyrodniczych i Technicznych mają możliwość zakwaterowania w domu studenckim. 

Informacja dla przyjętych na studia stacjonarne i niestacjonarne na rok akademicki 2020/2021

Zajęcia dla studentów I roku studiów stacjonarnych rozpoczną się 1 października 2020
o godzinie 900
natomiast dla studentów studiów niestacjonarnych na pierwszym zjeździe, spotkaniem z opiekunem roku w salach, których numery zostaną podane tydzień przed rozpoczęciem zajęć na stronie internetowej Wydziału 

http://www.wnspt.ujd.edu.pl/.
Plany zajęć na semestr zimowy roku akademickiego 2020/2021 dostępne będą na stronie głównej UJD 

http://www.ujd.edu.pl/articles/view/plany-zajec.

Do dnia 20 września należy dokonać opłaty za legitymację studencką w kwocie 22 zł. Wpłaty należy dokonać na indywidualny numer rachunku bankowego dostępny po zalogowaniu w systemie USOSweb https://usosweb.ujd.edu.pl/ w menu DLA STUDENTÓW w kolumnie (po lewej stronie) MOJE STUDIA>Płatności. Kandydaci którzy rekrutowali się w systemie rekrutacyjnym IRK (Internetowa Rejestracja Kandydatów) będą posiadać takie samo hasło w USOSweb. W tytule przelewu proszę podać: legitymacja, imię, nazwisko, kierunek studiów i PESEL (konieczny). Potwierdzenie wpłaty proszę zabrać ze sobą na spotkanie z opiekunem roku.

Osoby przyjęte na studia drugiego stopnia, które ukończyły studia pierwszego stopnia w Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym im. Jana Długosza w Częstochowie nie wnoszą opłaty za legitymację. Legitymacja ze studiów pierwszego stopnia stanowi kontynuację na studiach drugiego stopnia.

Wnioski i regulaminy dotyczące świadczeń pomocy materialnej dla studentów znajdują się na stronie internetowej 

http://www.dss.ujd.edu.pl/393,Stypendia---pomoc-materialna

Wnioski stypendialne należy składać do dnia 05.10.2020

Zasady składania wniosków o stypendia socjalne, stypendia rektora, stypendia dla osób niepełnosprawnych i zapomogi na semestr zimowy 2020/2021

Komunikat nr R021.2.31.2020 Rektora  Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 17 września 2020 r w sprawie zasad składania wniosków o stypendia socjalne, stypendia rektora, stypendia dla osób niepełnosprawnych i zapomogi na semestr zimowy 2020/2021

Propozycja dla Studentów – wirtualne wymiany Erasmus+

Szanowni Studenci,
Proponujemy udział w projekcie wirtualnych wymian Erasmus+.

Informacje o projekcieWymiany wirtualne – Erasmus+ Virtual Exchange (EVE) – to projekt Komisji Europejskiej, skierowany do odbiorców w Europie i w krajach regionu Morza Śródziemnego. Działania polegają na zaangażowaniu we współpracę międzynarodową – dyskusję w formie online, w języku obcym (angielski, francuski, arabski). Udział w projekcie jest bezpłatny.
Strona internetowa projektu EVE: LINK

MożliwościObecnie możliwe jest dołączenie się do działania o nazwie “Social Circles”.

Runda październikowa:Temat: “How should a post-pandemic world look like regarding global themes such as digitalization, consumption, mobility (and more)?”Data: 5-16 października 2020 r.
Sesje online: 9 i 16 października 2020 r.
Termin zapisów: do 20 września 2020 r.
Języki: angielski, francuski, arabski

Runda listopadowo-grudniowa:Temat: “3 years after #metoo, where are we in terms of gender relations?”Data: 30 listopada – 11 grudnia 2020 r.
Sesje online: 4 i 11 grudnia 2020 r.
Termin zapisów: do 15 listopada 2020 r
Języki: angielski, francuski, arabski

Korzyści, jakie udział w projekcie EVE może przynieść studentom:
Kształcenie umiejętności komunikowania się w języku obcym,
Rozwój kompetencji społecznych, np. pracy zespołowej,
Uczenie się praktycznego zastosowania technologii informacyjnej,
Wsparcie zaliczeń z przedmiotu za pomocą tzw. odznak cyfrowych,
Wzbogacenie CV – m.in. o doświadczenie współpracy międzynarodowej.

Zapisy i kontakt Studenci mogą sami zapisać się do udziału – na stronie: LINK

W przypadku pytań, zapraszamy do kontaktu.
Zakład Współczesnych Problemów Bezpieczeństwa
Dr Joanna Świątek-Prokop: j.prokop@ujd.edu.pl
Dr Rafał Głębocki: r.glebocki@ujd.edu.pl 

Wpisy oraz obrony prac dyplomowych

Szanowni Studenci,

W związku ze zbliżającym się końcem zajęć dydaktycznych w semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020, który zgodnie z organizacją roku akademickiego nastąpi 19.06.2020 oraz w związku z rozpoczęciem letniej sesji egzaminacyjnej w dniu 22.06.2020, przekazujemy informacje organizacyjne związane z zaliczeniem ostatniego semestru studiów oraz przystąpieniem do egzaminu dyplomowego.

Bieżący semestr różnił się od poprzednich z uwagi na zmianę formy zajęć dydaktycznych wymuszoną sytuacją epidemiczną i wynikającymi z niej decyzjami na szczeblu rządowym, ministerialnymi i uczelnianym. Szczegółowe uwarunkowania związane z działalnością Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie w roku akademickim 2019/2020 w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 znajdują się w Zarządzeniu wewnętrznym Nr R.021.1.43.2020 ( http://bip.ujd.edu.pl/zarzadzenie/1123/zarzadzenie-nr-r-021-1-43-2020) natomiast zasady weryfikacji uzyskania efektów uczenia się określonych w programie studiów z wykorzystaniem technologii informatycznych zapewniających kontrolę ich przebiegu i rejestrację, w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 zdefiniowane zostały w Zarządzeniu wewnętrznym Nr R.021.1.41.2020 (http://bip.ujd.edu.pl/zarzadzenie/1106/zarzadzenie-nr-r-021-1-41-2020). Bardzo prosimy o zapoznanie się z w/w dokumentami.

W szczególności, wpisy potwierdzające uzyskanie zaliczeń dokonane zostaną przez prowadzących w systemie USOS. Wpisy w kartach osiągnięć studenta oraz indeksach dokonane zostaną w późniejszym terminie. Do przystąpienia do egzaminu dyplomowego wymagane są jedynie wpisy w systemie USOS. Terminy złożenia pracy dyplomowej i zasady ewentualnego przesunięcia terminu złożenia pracy określa Regulamin studiów. Pracę dyplomową w jednym egzemplarzu wydrukowaną dwustronnie z systemu Archiwum Prac Dyplomowych i w twardej oprawie należy dostarczyć do Dziekanatu wraz z indeksem przesyłką poleconą lub osobiście po wcześniejszym umówieniu się telefonicznie lub mailowo (kontakt na stronie  http://www.wnspt.ujd.edu.pl/articles/view/dziekanat-2) najpóźniej 7 dni przed planowaną obroną.

Egzamin dyplomowy odbywać się będzie w formie online zgodnie z wytycznymi zdefiniowanymi w Załączniku 1 do Zarządzenia wewnętrznego Nr R.021.1.41.2020.

W szczególności, egzamin dyplomowy odbędzie się z wykorzystaniem narzędzia informatycznego (np. Skype, Google Meet, Zoom) umożliwiającego synchroniczny kontakt audio i wideo oraz rejestrację przebiegu obrony. Wybór narzędzia informatycznego oraz data i godzina obrony zostaną dokonane w porozumieniu z przewodniczącym komisji egzaminacyjnej, promotorem, recenzentem oraz dyplomantem. Dyplomant w celu przystąpienia do egzaminu musi dysponować urządzeniem obsługującym wybraną technologię informatyczną, wyposażonym w kamerę i mikrofon oraz posiadać dostęp do sieci Internet, zapewniający odpowiedną jakość przekazu audio i wideo. Kamery internetowe zarówno u członków komisji egzaminacyjnej, jak i dyplomanta muszą pozostać włączone przez cały czas trwania egzaminu.

W ustalonym dniu i godzinie rozpoczęcia obrony, dyplomant uruchomi połączenie poprzez kliknięcie linka przesłanego wcześniej przez przewodniczącego komisji na adres mailowy studenta zdefiniowany w systemie USOS. Bezpośrednio przed rozpoczęciem obrony student zostanie poproszony o okazanie dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego jego tożsamość oraz skierowanie kamery na bezpośrednie otoczenie w celu weryfikacji warunków egzaminu. Ponadto dyplomant zostanie poinformowany o ochronie danych osobowych zgodnie z wzorem informacji stanowiącym Załącznik nr 2 do Zarządzenia wewnętrznego Nr R.021.1.41.2020 lub będzie musiał potwierdzić samodzielne zapoznanie się z w/w informacjami. Następnie dyplomant udostępniając swój ekran przedstawi prezentację dotyczącą przygotowanej pracy dyplomowej oraz odpowie na pytania zadawane przez komisję. Każdorazowe przerwanie połączenia skutkować będzie wznowieniem spotkania i zmianą zadawanych pytań. Treść pytań zostanie zaprotokołowana przez przewodniczącego komisji. Po udzieleniu odpowiedzi student zawiesi spotkanie, komisja naradzi się, wystawi oceny a następnie poinformuje dyplomanta o wyniku końcowym egzaminu. Egzamin będzie rejestrowany a nagranie z przebiegu egzaminu będzie przechowywane.

Wszelkie pozostałe kwestie związane z przystąpieniem do egzaminu, jego przebiegiem, składem komisji itp. uregulowane są w Regulaminie dyplomowania oraz Regulaminie studiów.

Informujemy studentów Kryminalistyki i Systemów Bezpieczeństwa st. stacjonarnych i niestacjonarnych, że zostały zmienione terminy zajęć z mgr Sebastianem Białasem.

Proszę na bieżąco sprawdzać plany zajęć oraz ogłoszenia dla studentów.

Szanowni studenci kierunków studiów prowadzonych na Wydziale Nauk Ścisłych Przyrodniczych i Technicznych, przypominamy o śledzeniu informacji z Działu Spraw Studenckich dotyczących praktyk.

http://www.dss.ujd.edu.pl/360,PRAKTYKI

dr hab. prof UJD Renata Barczyńska

Informacja dla kierunku Biotechnologia II rok:

Praktyki studenckie planowane w terminie 4-31.05.20r. zostały przeniesione na termin 01-28.09.20r. Plan zajęć dydaktycznych ulegnie modyfikacji, bardzo proszę o śledzenie zmian.

dr hab. prof UJD Renata Barczyńska

Informujemy studentów III roku VI semestr studiów niestacjonarnych I stopnia na kierunku Kryminalistyka i Systemy Bezpieczeństwa, że zajęcia z przedmiotu fakultatywnego 2 (Zastosowanie psychologii w kryminalistyce) z dr A. Woźniak-Krakowian zrealizowane zostaną w późniejszym terminie - po 15 kwietnia br. Proszę na bieżąco sprawdzać plan zajęć oraz ogłoszenia dla studentów

Przypomnienie dla studentów

Szanowni studenci kierunków studiów prowadzonych na Wydziale Nauk Ścisłych Przyrodniczych i Technicznych. Przypominamy, że zgodnie z komunikatem JM Rektor UJD w sprawie trybu realizacji zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem form i metod kształcenia na odległość (  http://www.ujd.edu.pl/uploads/news/komunikat-r0212102020-d1ba2dd338.pdf ) jednym z kanałów komunikacji nauczycieli akademickich ze studentami jest poczta elektroniczna. Dlatego przypominamy o regularnym sprawdzaniu Państwa poczty przesyłanej na adresy zarejestrowane w systemie USOSMAIL oraz adresy grupowe, jeżeli takowe zostały założone.

Ponadto przypominamy, że w okresie zawieszenia zajęć dydaktycznych realizowanych w siedzibie Uczelni, zajęcia odbywają się w formie zajęć online w terminach przekazanych Państwu przez nauczycieli akademickich prowadzących poszczególne przedmioty.

Ogłoszenie w sprawie odbywania praktyk przez studentów UJD

W nawiązaniu do komunikatu JM Rektor:

Zgodnie z decyzją Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, mając na celu przeciwdziałanie pojawieniu się i rozprzestrzenianiu koronawirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę COVID-19 zawiesza się w Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym im. Jana Długosza w Częstochowie od 12 marca do 25 marca 2020 wszystkie zajęcia dydaktyczne prowadzone w siedzibie Uczelni studiów stacjonarnych, niestacjonarnych, studiów podyplomowych i kursów, Uniwersytetu Trzeciego Wieku, a także wstrzymuje konsultacje z pracownikami prowadzone w formie tradycyjnej oraz zawiesza korzystanie z infrastruktury dydaktycznej Uczelni, w tym czytelni Biblioteki Uniwersyteckiej i bibliotek specjalistycznych.

Obecnie zgodnie z decyzją MNiSW przedłużono ten stan do 10 kwietnia 2020.

Informujemy wszystkich studentów, że odwołane są wszystkie praktyki studenckie i wszelkie terminy dotyczące składania podań o organizację praktyk w miesiącu maju lub czerwcu zostają przesunięte. O nowych terminach poinformujemy Państwa po rozpoczęciu zajęć w siedzibie Uczelni. Nowe terminy zostaną uzgodnione z Dziekanami Wydziałów i Radą Samorządu Studenckiego.

Wszelkie informacje będą na bieżąco zamieszczane na stronie Działu Spraw Studenckich – Praktyki studenckie. Kontakt : a.jaksender@ujd.edu.pl

Zarządzenie Rektora

W dn. 17.03.2020 r. zajęcia z dr Rafałem Miedzińskim są odwołane, będą odrobione w późniejszym terminie po uzgodnieniu ze studentami.

10.03.2020 r. zajęcia z mgr inż. Piotrem Reszką są odwołane. 

Wszystkie zajęcia w dn. 9-13.03.2020 r. prowadzone przez dr Marcina Zastawnika zostają odwołane.

Zajęcia dydaktyczne z prof. J. Filipeckim w dniu 10 marca 2020 r. są odwołane. 

Zajęcia dydaktyczne z dr inż. Tomaszem Dembiczakiem w terminie od 9 do 13 marca są odwołane i zostaną odpracowane w innym terminie.

Wszystkie zajęcia prowadzone przez dr Katarzynę Troczkę-Pawelec w dn. 5.03.2020 r. zostają odwołane.

Wszystkie zajęcia prowadzone przez dr Dominikę OIszewską w dn. 5-6.03.2020 r. zostają odwołane.

Zajęcia z mgr inż. Piotrem Reszką dla II roku IB (st. niestacjonarne) zostały przeniesione z 7.03.2020 r. na 14.03.2020 r. (w tych samych godzinach).

ZZajęciaz „Wybranych elementów fizyki” dla I roku Kryminalistyki (st. niestacjonarne) w sobotę 07.03.2020 r. w godzinach 15:15-17:45 zostają odwołane i będą odpracowane w uzgodnionym ze studentami terminie.

dr Dominik Sczęśniak

Wszystkie zajęcia prof. dr hab. J. Drabowicza w terminie 3.03-4.03.2020 r. są odwołane.

Wszystkie zajęcia dr hab. Małgorzty Hyli w terminie 2.03-6.03.2020 r. są odwołane. 

Wszystkie zajęcia dr hab. prof. UJD Anny Migalskiej-Zalas w terminie 2.03-4.03.2020 r. są odwołane.

Wszystkie zajęcia prowadzone przez dr Piotra Rychtera w dn. 03.03.2020 r. (wtorek) zostają odwołane i zostaną odpracowane w późniejszym terminie po uzgodnieniu ze studentami.

W pierwszym tygodniu zajęć, warsztaty dla I roku Kryminalistyki rozpoczną się o godz. 10.00

dr Waldemar Krawczyk   

W dniu 04.03.2020 r. zajęcia z dr J. Kowalskim są odwołane i zostaną odpracowane w innym terminie

Uzupełnienie wpisów z przedmiotu Pracownia potraw dietetycznych – Dietetyka, 3 rok studia stacjonarne - odbędzie się 21.02.2020 o godz. 16.00 w sali 0012.

mgr Marta Zdańska - Szewczyk 

Poprawkowa sesja egzaminacyjna zimowa 2019/2020

- środa 19.02.2020 r., godz. 14.30 MATEMATYKA I, Analiza Matematyczna 1, Egz. popr. 1, 3023

- środa 19.02.2020 r., godz. 14.30 CHEMIA I, Elementy matematyki wyższej, Egz. popr. 1, 3023

dr Katarzyna Domańska

Konsultacje dydaktyczne mgr Adriana Wasika odbędą się w dniu 3 lutego 2020 r. w godz. 13.00 - 15.30, natomiast w dniu 12 lutego br. w godz. 8.30 - 10.00. Sala 307A

W dniu 30.01.2020 r. konsultacje z dr inż.M. Sosnowskim są odwołane.

W dniu 30.01.2020 r. w godzinach od 10.30 do 13.00 odwołuje się wykład z 4 rokiem Informatyki z przedmiotu "Podstawy weryfikacji modelowej". Wykład, po uzgodnieniu ze studentami, odbędzie się 29.01.2020 r. w godzinach od 17.30 do 20.00 w sali 3024.

Do 31.01.2020 r. wszystkie zajęcia z dr Kamilą Kapuśniak są odwołane.

28.01.2020 r. wszystkie zajęcia z dr Kamilą Kapuśniak są odwołane.

W dniu 28.01.2020 r. zajęcia z I rokiem Matematyki oraz I rokiem Fizyki z "Metod uczenia się i studiowania" zostają odwołane. Zajęcia zostaną odpracowane po uzgodnieniu terminu ze studentami.

Zajęcia z Fizyki (lab) na kierunku Innowacyjne Technologie i Nowoczesne Materiały (L1, rok 1, Ist) zostały przeniesione z dnia 27.01.2010 godz. 8:00 na 28.01.2020 godz. 15:00.

Zajęcia ze Stopów i związków międzymetalicznych (07-ITNM-I-03) z prof. V. Pavlyukiem dnia 22 stycznia b.r. (17:00-19:30, AB-3024) zostały przeniesione na godzinne 12:00-14:30 do A-110.

Konsultacje z mgr inż. Karoliną Grabowską zostają przełożone z dnia 21.01.2020 w godz. 11:00-12:30 na dzień 24.01.2020 r. w godz. 8:30-10:00

II rok Chemii (Ist) - ćwiczenia z chemii organicznej odbędą się: dzisiaj w godzinach 12.45-15.45 w p.218 natomiast w przyszłym tygodniu tj 24 stycznia w godzinach 10.00-13.00 również w pokoju 218

prof. Piotr Kurcok

Z Szanowni Studenci,

w nawiązaniu do podjętych ustaleń uprzejmie przypominam, że w dniu 23 stycznia 2020 roku tj. czwartek godz. 15:00, pok. 329 przy ul. Zbierskiego 2/4 odbędzie się zaliczenie przedmiotu: „Podstawy prawa” dla I roku kierunku: Inżynieria Bezpieczeństwa, Wydziału Nauk Ścisłych, Przyrodniczych i Technicznych.

dr Anna Deryng-Dziuk

Konsultacje dr L. Stępień z dnia 21.01.2020 roku (2h) zostają przeniesione na poniedziałek 27.01.2020 od godz. 13:00 - 13:45 (1h) oraz na środę 29.01.2020 od godz. 13:00 - 13:45 (1h) p. 3010.

W dniach 20 i 21 stycznia 2020 r. zajęcia dla III roku kierunku Kryminalistyki (Badania DNA –laboratorium i warsztaty)są odwołane. Zostaną odpracowane, po uzgodnieniu ze studentami, w dniach 30-31.01.2020 r.

Wpisy dla studentów 1 semestru Żywienie człowieka i dietetyka studiów stacjonarnych u dr B. Mikuty przeniesione są z dnia 15 stycznia z godz. 14.00 na następny tydzień po wcześniejszym umówieniu się z prowadzącym.

dr Beata Mikuta

Zajęcia z dr Dominiką Olszewską w dniu 14.01.2020 r. zostają odwołane.

W dniu 20 stycznia zajęcia z dr inż. K. Tkaczem są odwołane i zostaną odpracowane w następujących terminach:

1. Wykład z Podstaw baz danych - 24 stycznia godzina 16:00 do godziny 17:30 w sali 3002,

2. Wykład z Programowania Aplikacji Mobilnych - 24 stycznia godzina 17:30 do godziny 18:45 w sali 3002,

3. Laboratoria z Programowania Aplikacji Mobilnych - 22 stycznia godzina 18:30 do godziny 20:00 w sali 3019.

W dniu 09.01.2020 r. zajęcia na kierunku Inowacyjne Technologie i Nowoczesne Materiały z dr inż. Tomaszem Dembiczakiem są odwołane.

Wszystkie zajęcia z mgr Beatą Girek w dn. 12.01.2020 r. są odwołane.

W dniu 09.01.2020r. studenci drugiego roku Dietetyki, którzy rozpoczynają zajęcia z języka o godzinie 9.45 proszeni są o przyjście na zajęcia, a następnie na wykład do auli A22 o godzinie 10.30.

dr hab. Renata Barczyńska

Zaliczenie poprawkowe z przedmiotu Wybrane Elementy Matematyki dla studentów I roku kierunku Kryminalistyka i Systemy Bezpieczeństwa (studia niest.) odbędzie się w dniu 12.02.2020 o godz. 17-tej w sali 3024

dr Katarzyna Domańska

Zmianie ulegają terminy dyżurów w dziekanacie oraz zajęć dr inż. Marcina Sosnowskiego zgodnie z poniższym harmonogramem:

- dyżur w dziekanacie z dnia 20.01.2020 odbędzie się w dniu 13.01.2020 w godzinach 9:00-10:00,

- dyżur w dziekanacie z dnia 24.01.2020 odbędzie się w dniu 10.01.2020 w godzinach 8:00-10:00,

- zajęcia z przedmiotu Projektowanie Wspomagane Komputerowo (ITiNM) z dnia 23.01.2020 odbędą się 9.01.2020 w godzinach 13:15-14:45 w sali A-205,

- zajęcia z przedmiotu Projektowanie Wspomagane Komputerowo (ITiNM) z dnia 30.01.2020 odbędą się 16.01.2020 w godzinach 13:15-14:45 w sali A-205,

Odwołane zostają konsultacje w dniu 21 i 23.01.2020 r.