Ogłoszenia dla studentów


Zmiana terminu zajęć z przedmiotu „Teoria drgań" z dnia 21.01.22 r. na 28.01.22 r. na godziny od 11:30 do 13:45. Zmiana dotyczy 2 roku Fizyki - spec. akustyka i realizacja dźwięku.

 

W związku z Komunikatem nr R021.2.2.2022 Rektora Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 20 stycznia 2022 r. w sprawie wprowadzenia Systemu zabezpieczeń Covid-19 w Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym im. Jana Długosza w Częstochowie informujemy, że zajęcia dydaktyczne na Wydziale Nauk Ścisłych, Przyrodniczych i Technicznych od dnia 21.01.2022 do odwołania prowadzone będą w formie zdalnej z poniższymi wyjątkami:

- kierunek Biotechnologia studia I stopnia rok I: zajecie stacjonarne w okresie od 24.01.2022 do 28.01.2022;

- kierunek Chemia studia I stopnia rok II: stacjonarne zajęcia laboratoryjne z przedmiotu chemia nieorganiczna w dniu 21.01.2022;

- kierunek Chemia studia I stopnia rok III: stacjonarne zajęcia laboratoryjne z przedmiotu chemia fizyczna;

Komunikat

Od dnia 20.01.2022 r. zajęcia z przedmiotu Grafika inżynierska prowadzone przez dr inż. Łukasza Sołtysiaka dla studentów kierunku Innowacyjne Technologie i Nowoczesne Materiały I rok będą realizowane w czwartki, w godz. 16:45-19:15 (sala AB-3018)

W dniu 20.01.2022 zajęcia z mgr A. Lipowiczem są odwołane. Zostaną odpracowane 25.01.2022 r.

Wykład z Dietetyki I dla Studentów II roku Dietetyki, studia niestacjonarne z mgr J.Krzyżanowską zaplanowany w 17 tygodniu w godz. 11.15 - 14.15 (niedziela) zostaje przeniesiony na 18 tydzień w godz. 16.15 - 19.15 (niedziela).

Został zmieniony plan Inżynierii Bezpieczeństwa II stopnia semestr III

Zajęcia z przedmiotu „Teoria przetwarzania sygnałów fonicznych" z dnia 11.01.22 r. (dotyczy wyłącznie spotkania o godz. 13:30) zostały przeniesione na czwartek na godzinę 9:45. Zmiana dotyczy 3 roku Inżynierii Multimediów.

W dniu 19.01.2022 wykład z przedmiotu Metody numeryczne w mechaniczne z dr Anną Kułakowską oraz wykład z przedmiotu Obliczeniowa mechanika płynów z dr Karoliną Grabowską odbędą się w formie stacjonarnej w Sali 202.

Zajęcia z Podstaw prawa z dr hab. Michałem Bartoszewiczem z 14. 01.2022 r. zostały przeniesione na 21.01.22 r. od 8.00 do 11.15.

Seminarium magisterskie z prof. Józefem Drabowiczem z dn. 22.12.2021 r. zostaje przeniesione i kolejne zajęcia odbędą się w terminach: 12.01.2022, 19.01.2022 oraz 26.01.2022 od godz. 13.30.

Zajęcia z prof. Józefem Drabowiczem ze Spektroskopii molekularnej z dnia 1.12.2021 są przełożone na 10.01.2021 r. od godz. 14.00

Zajęcia realizowane przez mgr Grzegorza Urbańskiego z przedmiotu Podstawy wzornictwa przemysłowego (ITNM, sem. V) w dniu 22.12.2021 r. są odwołane i zostaną odpracowane w ustalonym ze studentami terminie.

Zajęcia w tygodniu 13 z dr inż. Tomaszem Dembiczak na kierunku Innowacyjne Technologie i Nowoczesne Materiały zostają odwołane i zostaną odpracowane po ustaleniu terminu ze studentami.

W dniach 17.12-22.12.2021 r. wszystkie zajęcia oraz konsultacje z mgr Sylwią Ptak są odwołane.

Ze względu na zmianę formy zajęć na zdalną, nie będzie dyżuru dziekanatu w dniu 18.12.2021.

Zajęcia realizowane przez mgr Grzegorza Urbańskiego z przedmiotu Podstawy wzornictwa przemysłowego (ITNM, sem. V) w dniach 17 i 20 grudnia są odwołane i zostaną odpracowane w ustalonych ze studentami terminach.

Zajęcia z Podstaw technologii wytwarzania z dr inż. Tomaszem Dembiczakiem na kierunku ITNM-I-05 w dniu 17 grudnia 2021 zostają odwołane.
Zajęcia zostaną odpracowane w ustalonym ze studentami terminie .

Zmiana godzin zajęć z Botaniki z elementami fizjologii roślin dla biotechnologii II rok z M. Dróżdż-Korbylą w dniu 17.12.2021 z godziny 16.45-19.00 na 14.45-17.00

1. Informuje się społeczność Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie, że podjęto decyzję o prowadzeniu zajęć w formie zdalnej w dniach: 

- 17-19 grudnia 2021 dla studiów niestacjonarnych, 

- 20-22 grudnia 2021 dla studiów stacjonarnych. 

2. Prowadzenie zajęć odbywa się z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość na zasadach określonych w Zarządzeniu wewnętrznym Nr R.021.1.134.2021 Rektora Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 22 listopada 2021 r. w sprawie prowadzenia kształcenia oraz weryfikacji efektów uczenia się w trybie hybrydowym lub zdalnym w Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym im. Jana Długosza w Częstochowie. 

3. Zajęcia o charakterze praktycznym, których nie można zrealizować w formie zdalnej, powinny być przeprowadzone w późniejszym terminie, aby zapewnić uzyskanie efektów uczenia się określonych dla przedmiotu. Jeśli forma zdalna nie zapewnia realizacji efektów uczenia się oraz nie jest możliwe przeprowadzenie zajęć w późniejszym terminie, zajęcia o charakterze praktycznym powinny odbyć się w formie stacjonarnej w terminach określonych w pkt 1.

Komunikat Rektora

Dnia 16.12.2021 r. konsultacje z prodziekan dr Urszulą Nowacką, prof. UJD są odwołane.

Studenci Inżynierii bezpieczeństwa 1 rok II stopnia- zajęcia zaliczeniowe z mgr Sławomirem Olbrysiem w dn. 20.12.2021 (poniedziałek) zamiast o godz. 15.15, rozpoczną się o godz. 12.00.

W dniach 13.12-22.12.2021 r. wszystkie zajęcia z dr Dominiką Olszewską są odwołane.

Narodowe Centrum Edukacji Żywieniowej zaprasza na bezpłatne e-szkolenia w dniach 10-20 grudnia nt. “Zasady zdrowego żywienia i aktywności fizycznej dla grup zawodowych zaangażowanych w działania na rzecz walki
z nadwagą i otyłością”

Szkolenia kierowane są do przedstawicieli zawodów medycznych oraz menadżerów zdrowia, w tym dietetyków.
Poniżej link do pełnej informacji o tym wydarzeniu.
https://ncez.pzh.gov.pl/aktywnosc-fizyczna/bezplatne-e-szkolenia-dla-przedstawicieli-zawodow-medycznych-oraz-menadzerow-zdrowia-zasady-zdrowego-zywienia-i-aktywnosci-fizycznej-dla-grup-zawodowych-zaangazowanych-w-dzialania-na-rzecz-wa/

Zachęcam Pracowników i Studentów, szczególnie kierunków Dietetyka oraz
Żywienie Człowieka i Dietetyka, do udziału w tym wydarzeniu.

W dniach 13.12-17.12.2021 wszystkie zajęcia z dr Katarzyną Bandurską są odwołane.

Zajęcia z Pracowni dyplomowej z dr inż. Tomaszem Dembiczakiem na kierunku ITNM-I-07 w dniu 13 grudnia 2021 zostają odwołane.
Zajęcia zostaną odpracowane w ustalonym ze studentami terminie .

Zmiana godzin zajęć:
Kierunek: Żyw. Człowieka i Dietetyka II rok niestacjonarne , przedmiot: Dietoprofilaktyka i leczenie dietetyczne chorób niezakaźnych i zywieniowo zależnych, zajęcia w dniu 12.12.2021 odbędą się w godz. 10.00-13.00

Informuje się społeczność Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie, że podjęto decyzję o prowadzeniu zajęć w formie zdalnej na studiach niestacjonarnych w dniach 10-12 grudnia 2021.

Komunikat Rektora

Seminarium magisterskie z prof. Józefem Drabowiczem dn. 22.12.2021 r. (środa) odbędzie się w godz. 9.00-11.15, zamiast 17.45-20.15.

Wszystkie zajęcia z dr Katarzyną Bandurską w dn. 8.12-12.12.2021 r. są odwołane (dotyczy studiów stacjonarnych i niestacjonarnych).

Wszystkie zajęcia z dr Katarzyną Domańską w dn. 7.12-10.12.2021 są odwołane.

Zajęcia z Chemii fizycznej II- wykład, dla 3 roku chemii dn. 8.12.2021 z prof. Ewą Mielniczek-Brzóską jest odwołany.

Planowane w dniu dzisiejszym (6.12.2021) w godzinach 13.30 - 15.00 zajęcia z przedmiotu "Teoria drgań" (wykład) - nie odbędą się. Zostają one przeniesione na piątek 10.12.2021 w tych samych godzinach.

Informacje dotyczące specjalności nauczycielskiej:

http://www.ucku.ujd.edu.pl/articles/view/centrum-ksztacenia-nauczycieli

Zajęcia z dnia 2.12.2021 z prodziekan A. Nowik-Zając z Wybranych elementów chemii są odwołane.

jęcia wykładowe prowadzone przez dr inż. Karolinę Grabowską z przedmiotu Obliczeniowa mechanika płynów w dniu 01.12.2021 r. są odwołane i zostaną odpracowane w dniu 12.01.2022 r. w godzinach 14:15-16:00

Zajęcia z prof. Józefem Drabowiczem ze Spektroskopii molekularnej z dnia 1.12.2021 są odwołanie i przełożone na 12.01.2021 r.

Absolwenci kierunku fizyka poszukiwani przez pracodawców

Z przyjemnością informujemy, że absolwenci kierunku FIZYKA są poszukiwani na rynku pracy. Znajdują zatrudnienie w wielu gałęziach przemysłu oraz w szkolnictwie. Absolwenci kierunku fizyka prowadzonego na naszym Wydziale pracują m.in. w:

- Guardian Częstochowa Sp. z o.o.

- Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. NMP w Częstochowie

- Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A. w Warszawie

Ponadto wielu absolwentów kierunku fizyka prowadzi własną działalność gospodarczą związaną m.in. z obsługą akustyczną różnego rodzaju imprez, koncertów i spotkań okolicznościowych.

Coraz częściej zgłaszają się do nas dyrektorzy szkół podstawowych i ponadpodstawowych z prośbą o pomoc w znalezieniu nauczyciela przedmiotu fizyka.

Poniżej jedną z takich ofert:

Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych im. Kazimierza Pułaskiego ul. Targowa 29 w Częstochowie pilnie zatrudni nauczyciela fizyki w pełnym wymiarze godzin (wymiar niższy do ustalenia). Jest to zastępstwo do końca roku szkolnego (czerwiec 2022).

Wymagane kwalifikacje: mgr fizyki z przygotowaniem pedagogicznym lub licencjat z przygotowaniem pedagogicznym.

Osoby zainteresowane proszone są o kontakt z Pełnomocnikiem Dziekana ds. kierunku FIZYKA (i.fuks@ujd.edu.pl)

Zajęcia lab. z Podstaw chemii dla Dietetyki: 

- st. stacjonarne są przeniesione z 9.12.21 r. na 1.02.22 r.

- st niestacjonarne zostały przeniesione z 11.12.21 r. na 29.01.22 r.

Do 2.12.2021 wszystkie zajęcia z dr Pawłem Rogiem są odwołane

Zajęcia z mgr Karoliną Lubaś są odwołane do 2.12.2021.

Z powodu ważnych obowiązków służbowych zajęcia z dr. Rafałem Głębockim w tyg. 10 - w dn. 30 listopada 2021 nie odbędą się.

Ankieta dotycząca szczepień przeciw COVID-19

Zapraszamy wszystkich studentów i doktorantów do anonimowego wypełnienia krótkiej ankiety, dotyczącej szczepień przeciw COVID-19. Ankieta została przygotowana z inicjatywy zespołu koordynatorów ds. COVID-19 KRASP we współpracy z Parlamentem Studentów RP oraz Ministerstwem Edukacji i Nauki.

Ankietę można wypełnić w systemie ANKIETER dostępnym poprzez system USOSweb od 22 listopada 2021 r. do 28 listopada 202

Zajęcia z 23.11 z przedmiotu "Żywność nowej generacji" o godz. 15:45 praz z 24.11 o godz. 8:45 i 12:00 (3 rok dietetyki) z mgr Malwiną Wójcik są odwołane . Będą odrobione w innym terminie.

W dniach 23.11-26.11.2021 wszystkie zajęcia z dr Pawłem Rogiem są odwołane

Zajęcia z mgr Karoliną Lubaś będą odwołane od 22.11.2021 do 26.11.2021.

W poniedziałek 29 listopada 2021 zajęcia ze "Wstępu do logiki i teorii mnogości" wyjątkowo odbędą się w godz. 8:30-10:00 - sala pozostaje bez zmian, tj. 3014.
Zmiana godzin zajęć została skonsultowana ze studentami i uzyskała ich akceptację.

W dniu 24.11.2021 r. zajęcia z dr R. Głębockim są odwołane dla grupy 07-IB-I-01 L;07-ITNM-I-01 oraz grupy 07-KSB-L-03 L4. Zostaną odpracowane w środę w następnym tygodniu

W dniu 22.11.2021 r. zajęcia z dr inż. Tomaszem Dembiczakiem są odwołane.

W dniu 22.11.2021 r. warsztaty z przedmiotu Prototypowanie z wykorzystaniem technologii druku 3D z dr inż. Tomaszem Dembiczakiem na kierunku ITNM-I-05:
- dla grupy 2 odbędą się w godzinach od 8 do 10,
natomiast
- dla grupy 1 zajęcia zostają odwołane.
Jest to związane z wyjazdem służbowym dr inż. Tomasz Dembiczaka
Zajęcia warsztatowe z grupą 1 zostaną odpracowane w ustalonym ze studentami terminie .

W dniu 25.11.2021 r. zajęcia z mgr Anną Żyłką są odwołane.

Warsztaty z Komputerowego Sterowania Obrabiarek na kierunku ITiNM z dr inż. Tomaszem Dembiczakiem w dniu 16.11.2021r. zostały odwołane.
Zajęcia warsztatowe zostaną odpracowane w ustalonym ze studentami terminie .

Do  21.11.2021 r. zajęcia stacjonarne z prof. M. Mygą-Nowak są odwołane.

W dniu 15.11.2021r. oraz 17.11.2021r. konsultacje z prodziekan dr hab. Renata Barczyńską-Felusiak, prof. UJD odwołane - proszę o kontakt mail.

W dniu 18.11.2021r. zajęcia seminarium magisterskie na kierunku Żywienie Człowieka i Dietetyka z dr hab. Renata Barczyńską-Felusiak, prof. UJD odwołane.

Do 21.11.2021 r. zajęcia z gen. T. Budzikiem są odwołane.

W dniu dzisiejszym, tj. 9.11.2021 zajęcia z dr Jarosławem Kowalskim są odwołane.

Do 14.11.2021 r. zajęcia stacjonarne z prof. M. Mygą-Nowak są odwołane.

W dniu 04.11.2021 r. zajęcia z przedmiotu pracownia magisterska prowadzone przez dr inż. Karolinę Grabowską są odwołane i zostaną odpracowane w dniu 9 grudnia w godzinach 10:30 – 13:00.

4.11.2021 r. zajęcia stacjonarne z prof. M. Mygą-Nowak są odwołane.

W dniu 3.11.2021 r. zajęcia z prof. M. Mygą-Nowak zostały odwołane.

W dn. 29.10.2021 zajęcia z mgr Żanetą Żak są odwołane.

W dn. 29.10.2021 r. (piątek) zajęcia z dr Kamilą Kapuśniak są odwołane, będą odrobione w późniejszym terminie.

 Wykład z Podstaw toksykologii z prof. P. Rychterem w czwartek 28.10.2021 r. został odwołany. Zostanie odpracowany w ustalonym terminie.

Do 2.11.2021 r. zajęcia z gen. T. Budzikiem są odwołane.

Punkt wsparcia i pomocy psychologicznej

Wznawia działalność punkt wsparcia i pomocy psychologicznej, prowadzony przez pracowników Zakładu Psychologii. W semestrze zimowym roku akademickiego 2021/2022 konsultacje odbywają się w następujących terminach:

Dr hab. Elżbieta Napora, prof. UJD - dyżur w punkcie wsparcia i pomocy psychologicznej dla studentów, on-line w piątek, godz. 9:00-10:00 ( https://enauka.ujd.edu.pl/enrol/index.php?id=17659)

Dr hab. Andrzej Tarnopolski, prof. UJD – dyżur w punkcie wsparcia i pomocy psychologicznej dla studentów, wtorek godz. 12:15-13:15, budynek przy ul. Zbierskiego 2/4, pok. 4.13

Dr Andrzej Margasiński - dyżur w punkcie wsparcia i pomocy psychologicznej dla studentów, środa godz. 15:00-16:00, budynek przy ul. Zbierskiego 2/4, pok. 4.15. (ze względu na czas pandemii proszę o wcześniejszą zapowiedź skorzystania z konsultacji pod adresem: a.margasinski@gmail.com).

Z zakresu doradztwa psychologicznego porad udziela:

dr Elżbieta Kornacka -Skwara, poniedziałek w godzinach 11:30-12:30, przy ul. Zbierskiego 2/4, p. 4.15.

INFORMACJA DLA STUDENTÓW – Zajęcia wyrównawcze z CHEMII

Zapraszamy studentów, którzy zdeklarowali się do uczestnictwa w zajęciach wyrównawczych z przedmiotu Chemia na zajęcia, które ruszają od przyszłego tygodnia
(5 tydzień)

środa (27 października) godz. 17.00 - 20.00 sala AB-015

Serdecznie zapraszamy!!!

Informatyka (zaoczne) II rok 3 semestr. Przedmiot: Dyskretny Rachunek Prawdopodobieństwa z dnia 23.10.2021 z godziny: 12.30 - 14.00 po uzgodnieniu ze studentami został przełożony na dzień 13.11.2021 na godzinę:
12.30 - 14.00.

Z uwagi na wyjazd dr inż. Karoliny Grabowskiej w ramach programu Erasmus +, prowadzone przez nią zajęcia dydaktyczne w dniu 21 października 2021 r. są odwołane i zostaną odpracowane w ustalonym ze studentami terminie.

 Do 28.10.2021 zajęcia z dr Lidią Stępień są odwołane.

Dnia 4.11.2021, tj. czwartek, zajęcia z dr Dariuszem Gregorczykiem na kierunku Inżynieria Bezpieczeństwa II st. są odwołane. Będą odrobione w późniejszym terminie po uzgodnieniu ze studentami.

Zajęcia z dr Dominiką Olszewską na kierunku Dietetyka są w dniu 12.10.2021 r. odwołane

11.10.2021 r. zajęcia z Badań DNA dla grupy L5 Kryminalistyki są odwołane i zostaną odpracowane w umówionym terminie.

Podstawy informatyki śledczej dla III Roku Kryminalistyki w dniu 8.10.2021 r. są odwołane i zostaną odpracowane w uzgodnionym terminie

Spotkanie wyborcze URSS

Informacja dla studentów I roku Dietetyki

Zajęcia z Psychologii ogólnej z elementami psychologii żywienia są odwołane. Nastąpi zmiana w planie zajęć.

Dostępność dziekanatu dla studentów w dniu 5.10.2021

Informujemy, że w dniu w dniu 5.10.2021 dziekanat Wydziału Nauk Ścisłych, Przyrodniczych i Technicznych będzie nieczynny dla studentów. Jednocześnie informujemy, że wnioski stypendialne będzie można w tym dniu złożyć do skrzynki podawczej umieszczonej przy wejściu do budynku. Bardzo prosimy, aby wnioski składane były do skrzynki podawczej w zaklejonej kopercie z zaznaczeniem kierunku, roku, formy i stopnia studiów. Wnioski należy zarejestrować na załączonej liście przy skrzynce.

Od 6.10 do 20.10.2021 z dr Lidią Stępień są odwołane.

Dnia 7.10.2021 r. (czwartek) wszystkie zajęcia z mgr Dorotą Jasiak są odwołane. Będą odpracowane w późniejszym terminie, po ustaleniu ze studentami.

Oferta pracy/stażu dla studentów

https://pssechorzow.bip.gov.pl/ogloszenia-o-prace/oferta-pracy.html?fbclid=IwAR11Zym2HMm-fboHzCp_puaNoc6VwGgYxx2wY264q4NcgfU9aO-gVhr1_m4

Wyjazdy stypendialne Erasmus+

Dnia 04.10. 2021 r. (poniedziałek) będzie ogłoszony nabór na wyjazdy stypendialne Erasmus+ na studia (SMS) i na praktykę (SMP) w ramach programu Erasmus + dla studentów, doktorantów i absolwentów UJD w roku akademickim 2021/2022. Nabór potrwa do 5 listopada 2021 r. (piątek).

Wyjazdy stypendialne będą realizowane przez studentów w semestrze letnim roku akademickiego 2021/22.

Wyjazdy na praktykę (SMP) muszą być zrealizowane do 31.05.2022 r.

Informacja na temat zbliżającej się rekrutacji będzie zamieszczona 04.10.2021 r. na stronie internetowej: 

https://www.ujd.edu.pl/articles/view/aktualnosci-i-komunikaty

Wykaz ośrodków partnerskich dostępny jest na stronie : ( https://www.ujd.edu.pl/articles/view/uczelnie-partnerskie)

Wykaz miejsc do realizacji praktyki wkrótce zostanie opublikowany.

Spotkanie opiekunów ze studentami pierwszych lat 

odbędzie się w dniu  01.10.2021 r. o godz. 9.00 w następujących salach:

Dietetyka - sala 1023 (opiekun dr n. farm. Wojciech Woszczyk)

Dietetyka (niestacjonarne - 09.10.2021) - sala 1023 (opiekun dr n. farm. Wojciech Woszczyk)

Biotechnologia – sala 139 (opiekun dr Barbara Pawłowska)

Chemia – sala 234 (opiekun dr Małgorzata Szyrej)

Informatyka – sala 3002 (opiekun dr Lidia Stępień)

Informatyka (niestacjonarne - 09.10.2021) – sala 3002 (opiekun dr Lidia Stępień)

Inżynieria Multimediów– sala 3012 (opiekun dr Marcin Zastawnik)

Matematyka – sala 3022 (opiekun dr Katarzyna Domańska)

Fizyka – sala 4003 (opiekun dr Renata Majgier)

Kryminalistyka i Systemy Bezpieczeństwa – sala 22 (opiekun mgr Adrian Wasik)

Kryminalistyka i Systemy Bezpieczeństwa (niestacjonarne - 09.10.2021) – sala 015 (opiekun – gen. mgr Tadeusz Budzik)

Innowacyjne Technologie i Nowoczesne Materiały – sala 108 (opiekun dr inż. Anna Kułakowska)

Inżynieria Bezpieczeństwa (I stopień) – sala 202 (opiekun – dr inż. Joanna Świątek-Prokop)

Obecność studentów jest obowiązkowa

Zapisy dla studentów specjalności nauczycielskiej rozpoczynają się 27 września 2021 r.

Szansa na staże w Japonii

Szanowni studenci kierunków z dziedziny nauk ścisłych i przyrodniczych. Zachęcamy do zapoznania się z ofertą programu Vulcanus, który stanowi bardzo atrakcyjna ofertę w zakresie staży w Japonii. Program Vulcanus oferowany jest przez EU-Japan Centre for Industrial Cooperation powołanym do życia w 1987 przez Komisję Europejską oraz japońskie Ministerstwo Gospodarki, Handlu i Przemysłu (METI).

Ze szczegółami można zapoznać się pod poniższym linkiem:

https://www.eu-japan.eu/events/vulcanus-japan

Komunikat Rektora UJD w sprawie prowadzenia zajęć w roku akademickim 2021/2022

Komunikat Rektora Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 9 czerwca 2021 r. w sprawie prowadzenia zajęć w roku akademickim 2021/2022

 1. Informuje się społeczność Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie, że podjęto decyzję o przygotowaniu do prowadzenia kształcenia w formie stacjonarnej w budynkach Uczelni w roku akademickim 2021/2022.
 2. Prowadzenie zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość będzie możliwe na zasadach obowiązujących przed 12 marca 2020 roku.
 3. Decyzja może ulec zmianie w związku z rozwojem sytuacji epidemicznej lub nowymi regulacjami prawnymi, szczególnie po wprowadzeniu określonych wytycznych dla jednostek szkolnictwa wyższego.

Rektor
Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego
im. Jana Długosza w Częstochowie
Prof. dr hab. Anna Wypych-Gawrońska

Zmiany w godzinach zajęć prowadzonych przez dr J. Kowalskiego:

- z godziny: 9.45-10.30 z przedmiotu Statystyka matematyczna 2 (ćwiczenia) na godzinę: 8.15-9.00

oraz

- z godziny: 10.30-11.15 z przedmiotu Statystyka matematyczna 2 (laboratorium) na godzinę: 9.00-9.45

Zmiany te będą obowiązywały do końca tego semestru.

Wszystkie zajęcia do końca tygodnia, tj. do 23.05.2021 r., z dr Lidią Stępień są odwołane. Będą odrobione w późniejszym terminie po uzgodnieniu ze studentami.

W dniach 13.05-14.05.2021 r. zajęcia z mgr Martą Zdańską-Szewczyk nie odbędą się. Zostaną odpracowane w późniejszym terminie po uzgodnieniu ze studentami.

Informacja dla studentów II Roku IB I stopnia i studentów I Roku IB II stopnia st. stacjonarnych i niestacjonarnych.

"Podstawy konstrukcji i eksploatacji ma maszyn"  z mgr inż. Piotrem Reszką zostały przeniesione z dnia 10.05 2021 r. na 21.05 2021 r. na godz. 16.45 - 19.30.

Zajęcia z przedmiotu Analizy CFD (wykład) prowadzone przez dr inż. Karolinę Grabowską z dnia 10.05.2021 r. zostały przeniesione na dzień 12.05.2021 r. w godz. 17:45-20:15. Zajęcia odbędą się w trybie online z wykorzystaniem komunikatora BigBlueButton.

Zajęcia z przedmiotu Bezpieczeństwo pożarowe obiektów budowalnych (warsztaty) z dnia 06.05.2021 r. prowadzone przez dr inż. Karolinę Grabowską dla studentów kierunku Inżynieria bezpieczeństwa II rok, zostały przeniesione na dzień 27.05.2021 r.

W dniu 06.05.2021 r. i 07.05.2021 zajęcia z mgr Martą Zdańską – Szewczyk są odwołane i zostaną odpracowane w następujących terminach w formie online:

1. Kuchnie regionalne i narodowe 10.05.2021 w godzinach: 15.45 - 20.15

2. Techniki i technologie w gastronomii i cateringu 11.05.2021 w godzinach: 10.30 - 15.00

W dniu 30.04.2021 r. zajęcia z dr Jarosławem Kowalskim odbędą się w następujących godzinach:

- z godziny: 9.45-10.30 z przedmiotu Statystyka matematyczna 2 (ćwiczenia) zajęcia zostały przeniesione na godzinę: 8.15-9.00

- z godziny: 10.30-11.15 z przedmiotu Statystyka matematyczna 2 (laboratorium) zajęcia zostały przeniesione na godzinę: 9.00-9.45

W dniu 05.05.2021 r. zajęcia z dr Jarosławem Kowalskim są odwołane i zostaną odpracowane w następujących terminach:

1. Rachunek prawdopodobieństwa (wykład) 06.05.2021 w godzinach: 13.15 - 14.45

2. Statystyka matematyczna 2 (wykład) 07.05.2021 w godzinach: 8.00 - 9.30 

Powrót do zajęć w trybie hybrydowym od 4.05.2021 r.

Informujemy, że organizacja zajęć dydaktycznych na Wydziale Nauk Ścisłych, Przyrodniczych i Technicznych od dnia 4.05.2021 wraca do pierwotnie planowanego na początku bieżącego semestru trybu zajęć hybrydowych. Oznacza to, że na większości kierunków zajęcia od dnia 4.05.2021 w dużej części będą w dalszym ciągu realizowane w formie zdalnej, natomiast wybrane zajęcia o charakterze praktycznym, do których realizacji niezbędna jest infrastruktura dydaktyczna Uczelni będą prowadzone stacjonarnie w siedzibie Uczelni. Przypominamy, że w trakcie zajęć w siedzibie Uczelni bezwzględnie obowiązują wszystkie wymogi w zakresie zachowane reżimu sanitarnego. Bardzo proszę o bieżące sprawdzanie harmonogramów zajęć.

Zajęcia online

W związku z przedłużeniem obostrzeń w województwie śląskim w kolejnym tygodniu, JM Rektor prof. dr hab. Anna Wypych-Gawrońska podjęła decyzję o utrzymaniu trzeciego stopnia zabezpieczeń COVID-19. Dlatego też zajęcia dydaktyczne na Wydziale Nauk Ścisłych, Przyrodniczych i Technicznych do dnia 3 maja 2021 roku realizowane będą wyłącznie online. Proszę o bieżące śledzenie harmonogramów zajęć, gdyż możliwe są w nich niewielkie zmiany.

Zapraszamy studentów do aplikacji w ramach chorwackiego rządowego konkursu stypendialnego

W ramach ogłoszonego konkursu dla studentów z Polski ufundowane będą 4 stypendia na semestr studiów licencjackich lub magisterskich w Chorwacji. Mobilność powinna być zrealizowana w roku akademickim 2021/2022. Aplikacja możliwa jest dla studentów dowolnych kierunków, którzy w swojej Uczelni ukończyli 2 semestry studiów. Przewidywane stypendium to 1600 HRK oraz zapewnione zakwaterowanie w Domu Studenckim i wyżywienie w stołówce studenckiej. Lista dostępnych kierunków: Study in Croatia Lista jednostek naukowych: Ustanove iz sustava znanosti (mzos.hr) Termin składania aplikacji: 14 maja br. przez stronę: PRIJAVA ZA STIPENDIJU U HRVATSKOJ / APPLICATION FOR A SCHOLARSHIP IN CROATIA (mobilnost.hr)

CALL FOR APPLICATIONS FOR THE CROATIAN GOVERNMENT SCHOLARSHIPS IN THE ACADEMIC YEAR 2021/2022

Opracowała: dr Kamila Kapuśniak

Stypendia na realizację studiów magisterskich na Uniwersytecie Turyńskim

Uniwersytet Turyński ogłosił konkurs na 2-letnie stypendia dla studentów zagranicznych na realizację studiów magisterskich, w tym co najmniej 4 stypendia dla studentów z krajów europejskich. Wartość stypendium to 9000 €/rok. Uniwersytet oferuje kierunki nauczane w języku włoskim oraz angielskim (m.in. Cellular and Molecular Biology, Materials Science, Molecular Biotechnology, Stochastics and Data Science, pełna lista kierunków Postgraduate degrees: https://en.unito.it/studying-unito/programs/degree-programs). Termin zgłoszeń na lata 2021-2022 to 28 kwietnia br. Szczegółowe informacje dostępne po kliknięciu w Call for applications: https://drive.google.com/file/d/1bi6LiCZhxx-3s4IkgFia1LxDbx-RICqu/view?usp=sharing

Punkt konsultacyjno-psychologiczny w ramach przeciwdziałania epidemii COVID-19

Przypominamy studentom o możliwości konsultacji psychologicznych na platformie Enauka, jako wsparcia w trudnych sytuacjach związanych z doświadczeniem stanu epidemii COVID-19. Konsultacje odbywają się:

- Dr Andrzej Margasiński: https://enauka.ujd.edu.pl/course/view.php?id=3463

- Dr hab. Elżbieta Napora, prof. UJD: https://enauka.ujd.edu.pl/course/view.php?id=8425

- Dr Wojciech Napora: https://enauka.ujd.edu.pl/course/view.php?id=8426

- Dr hab. Andrzej Tarnopolski: https://enauka.ujd.edu.pl/course/view.php?id=5101

opr. dr Wojciech Napora

Nowy program stypendialny

Informujemy o powstaniu programu stypendialnego dotyczącego możliwości przyjmowania studentów z Indonezji więcej

Zajęcia online

W związku z przedłużeniem obostrzeń związanych z pandemią, zajęcia dydaktyczne na Wydziale Nauk Ścisłych, Przyrodniczych i Technicznych do 25.04.2021 włącznie prowadzone będą w formie zdalnej. Prosimy o bieżące śledzenie harmonogramów zajęć, gdyż możliwe są w nich niewielki zmiany.

Kontynuowane będą natomiast w siedzibie Uczelni badania studentów przygotowujących prace dyplomowe oraz aktualnie realizowane praktyki i staże studenckie, na których realizację wyraziła wcześniej zgodę JM Rektor.

Studenci III roku Informatyki, Matematyki i Inżynierii multimediów- zajęcia z przedmiotu ETYKA, będą odbywały się od tego tygodnia w piątki od godziny 12:15

Zajęcia online

W związku z przedłużeniem obostrzeń związanych z pandemią, zajęcia dydaktyczne na Wydziale Nauk Ścisłych, Przyrodniczych i Technicznych do 18.04.2021 włącznie prowadzone będą wyłącznie w formie zdalnej. Prosimy o bieżące śledzenie harmonogramów zajęć, gdyż możliwe są w nich niewielki zmiany.

Spotkanie informacyjne w sprawie Programu Erasmus+ dla studentów i doktorantów - organizatorzy zapraszają

Dział Nauki i Współpracy z Zagranicą UJD informuje, że w czwartek (25.03.2021) o godz. 13:00 odbędzie się spotkanie informacyjne online dot. Programu Erasmus+ dla studentów i doktorantów. Spotkanie odbędzie się na platformie ZOOM. Dane dostępowe do spotkania zostaną Państwu przesłane na Państwa adresy e-mail zarejestrowane w systemie USOS.

Podczas spotkania będzie można uzyskać odpowiedzi m.in. na następujące pytania:

- do jakich krajów można wyjechać;
- ile czasu trwa mobilność;
- jakie dokumenty należy złożyć przed wyjazdem;
- jakie są terminy rekrutacji;
- kto może ubiegać się o dodatek socjalny lub związany z niepełnosprawnością w ramach Programu PO WER.

Możliwość zdobycia stażu w topowych firmach

EIT Food poszukuje studentów i absolwentów, którzy chcą zdobyć praktyczne doświadczenie w branży spożywczej, by zaoferować im 3-6-miesięczny płatny, zagraniczny staż w topowych firmach z sektora rolno-spożywczego. Nabór wniosków trwa do 12 kwietnia 2021 r. więcej informacji

Zajęcia stacjonarne w dniu 5.03.2021 r. dla studentów I Roku II stopnia (II semestr) Inżynierii Bezpieczeństwa st. stacjonarnych są odwołane - zostały przeniesione na inny termin. W tym dniu odbędą się zajęcia online.

Zajęcia stacjonarne w dniu 6.03.2021 r. dla studentów III Roku Inżynierii Bezpieczeństwa st. niestacjonarnych są odwołane. W tym dniu odbędą się zajęcia online.

Zajęcia z dr Dominiką Olszewską od 03.03 do 08.03 2021 r. są odwołane

Zajęcia z dr E. Różycką-Sokołowską od 03.03 do 07.03 2021 r. zostają odwołane:

- Chemia I rok I stopnia zajęcia laboratoryjne z Podstaw krystalografii; 

- Chemia I rok II stopnia wykład i zajęcia laboratoryjne z Krystalografii i rentgenografii.

Uwaga Studenci, Doktoranci, Słuchacze studiów podyplomowych!!

Uprzejmie informujemy, że w planach zajęć dla każdego kierunku i każdej konkretnej grupy, umieszczonych w systemie CELKAT jest zaznaczone, czy zajęcia odbywają się w trybie stacjonarnym (wówczas podany jest numer sali), czy są prowadzone w trybie zdalnym (wówczas jest dopisek "zajęcia online"). W przypadku zajęć odbywających się w trybie mieszanym tzn. część zajęć odbywa się stacjonarnie, część zdalnie - powinno być wyraźnie rozróżnione, w których tygodniach odbywają się te formy zajęć. Plany zajęć mogą ulec niewielkim zmianom.

Informacja w sprawie organizacji zajęć WF w semestrze letnim 2021

Zajęcia z Farmakologii i farmakognozji (25.01.2021) dla 07-C-L-03 W 11:00-13:15 z dr Wojciechem Woszczykiem są odwołane. Zostaną odpracowane w późniejszym terminie po uzgodnieniu ze studentami

Zarządzenie wewnętrzne Nr R.021.1.3.2021 Rektora Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 7 stycznia 2021 r. w sprawie prowadzenia kształcenia oraz weryfikacji efektów uczenia się w trybie hybrydowym

Informujemy o realizacji niżej wymienionych wybranych zajęć dydaktycznych o charakterze praktycznym w formie stacjonarnej w siedzibie Uczelni od dnia 18.01.2021 r.:

Kierunek Inżynieria multimediów:

- Studio nagrań II (laboratorium) w wymiarze 20 godzin;

Kierunek Innowacyjne technologie i nowoczesne materiały :

- Metrologia i pomiary (laboratorium) w wymiarze 5 godzin;

- Technologie bioenergetyczne i odnawialne źródła energii (laboratorium) w wymiarze 3 godzin;

Kierunek Kryminalistyka i systemy bezpieczeństwa:

- Biochemia w badaniach kryminalistycznych (laboratorium) w wymiarze 4 godzin (tylko specjalność Chemia w kryminalistyce);

- Daktyloskopia i ekspertyza daktyloskopijna (laboratorium i warsztaty) w wymiarze 5 godzin laboratorium i 5 godzin warsztatów (tylko specjalność Biometria i informatyka śledcza) na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.

Studenci przebywający na terenie Uczelni muszą przestrzegać podstawowych zasad bezpieczeństwa i higieny - zakrywanie nosa i ust, dezynfekcja rąk, stosowanie rękawiczek, zachowanie bezpiecznej odległości.

Z uwagi na sytuację epidemiczną, zajęcia dla studentów wszystkich kierunków WNSPT, oprócz kierunku Chemia, będą odbywały się w trybie zdalnym do 17.01.2021 r. Studenci kierunku Chemia I i II stopnia od dnia 11.01.2021 r. będą realizować wybrane zajęcia w trybie hybrydowym. 

21.12.2020r  "Demografia i epidemiologia żywienia" (wykład i warsztaty) w godz. 11.30-15.30 z prof. Hanną Mojską są odwołane. Zajęcia będą odrobione w późniejszym terminie po uzgodnieniu ze studentami.

Zmienił się plan dla I roku Inżynierii Bezpieczeństwa. Przesunięte zostały zajęcia z dr Agnieszką Gawor "Podstawy psychologii i socjologii pracy".

Z uwagi na konieczność przeprowadzenia kolokwium zaliczeniowego dla studentów kierunku Biotechnologia I rok, zajęcia z 15.12.2020, z przedmiotu Chemia ogólna i nieorganiczna, przeniesione są na dzień 12.01.2021 (16-sty tydzień) w godz. 9.30-11.45. Zmiana została uzgodniona ze studentami.

dr Ewa Różycka-Sokołowska

Informacja dla studentów Dietetyki oraz studentów kierunku Żywienie człowieka i dietetyka.

Na stronie Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny (NIZP-PZH) dostępne są najnowsze Normy żywienia (2020). Normy są w wersji elektronicznej do pobrania.

Link: https://www.pzh.gov.pl/normy-zywienia-2020/

dr Beata Mikuta 

Wykład z przedmiotu Podstawy ekonomii z dr Urszulą Nowacką, prof. UJD z 13 tygodnia z wtorku z godziny 9.45-11.15 (22 grudnia 2020) dla I roku studentów kierunków: Innowacyjne Technologie i Nowoczesne Materiały, Inżynieria Bezpieczeństwa, Fizyka, Matematyka, Inżynieria Multimediów, Chemia i Informatyka został przeniesiony na tydzień 17 na środę (20 stycznia 2021) w godzinach 17.00 – 18.30.

W dniach 23.11-06.12.2020 r. wszystkie zajęcia z prof. Alicją Głębocką na kierunku Dietetyka 1 rok są odwołane, będą odrobione w późniejszym terminie po uzgodnieniu ze studentami

Zajęcia z przedmiotu Systemy Zarządzania BHP, prowadzone przez dr inż. Karolinę Grabowską zostały przeniesione z dnia 25 listopada na dzień 14 grudnia (poniedziałek) w godzinach 8:00-10:30.

 Do 22.11.20r. zajęcia z dr A. Woźniak-Krakowian są odwołane

W dniu 18.11.20r. zajęcia z dr hab. R. Barczyńska, prof. UJD nie odbędą się.

Szanowni Państwo

Za zgodą Pani Rektor wszystkie praktyki na kierunkach: biotechnologia, dietetyka, żywienie człowieka i dietetyka, które miały się odbyć w terminie 11.01-5.02.2021, będą odbywać się w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021 najprawdopodobniej w miesiącu lipcu lub wrześniu. Terminy zostaną podane w semestrze letnim i będą uzależnione od sytuacji epidemicznej. Natomiast dla studentów, którzy są na ostatnim roku studiów, czyli: kierunek Żywienie człowieka i dietetyka obecny semestr 3, Biotechnologia II – stopień obecny semestr 3, biotechnologia obecny semestr 5 praktyki będą realizowane przed czerwcem 2021, najprawdopodobniej w terminie 24.05-21.06. 2021 r. jednak ten termin jeszcze zostanie potwierdzony. Bardzo proszę abyście Państwo byli w stałym kontakcie ze swoimi opiekunami praktyk.

dr hab. Renata Barczyńska-Felusiak, prof. UJD

Informuję o odwołaniu zajęć on-line w dniu 05.11.2020 w godz. 8.00-9.30 z przedmiotu „Chemia medyczna"- wykład (kierunek: Biotechnologia II stopień) oraz o ich odrobieniu po uzgodnieniu terminu ze studentami

dr Ewa Różycka-Sokołowska

Zajęcia z prof. UJD Piotrem Rychterem w dniu 29.10.2020 i 30.10.2020 r. są odwołane.

Zajęcia z przedmiotu Bezpieczeństwo infrastruktury budowalnej prowadzone przez dr inż. Karolinę Grabowską dla grupy Wr1 kierunku Inżynieria bezpieczeństwa I rok II stopień w dniu 28.10.2020 r. odbędą się w godzinach 8:00-12:15. Zajęcia realizowane sa online z wykorzystaniem komunikatora Skype

Zajęcia z d r A. Woźniak-Krakowian w dniu 24.10.2020 r. (sobota) dla I Roku IB II st. są odwołane 

Szanowni Studenci

Konsultacje Dziekana i Prodziekanów ds. studencko-dydaktycznych w najbliższym czasie będą realizowane wyłącznie w sposób zdalny za pośrednictwem platformy „enauka ujd” (https://enauka.ujd.edu.pl/ ). Każdy z Dziekanów utworzył na platformie „enauka ujd” kurs „e-konsultacje” lub „e-wizytówka”, do którego może się zapisać każdy użytkownik USOS. W godzinach konsultacji, zgodnie z harmonogramem, będzie tam możliwy kontakt synchroniczny z Dziekanem lub odpowiednim Prodziekanem za pośrednictwem „Czat-u” lub wideokonferencji „Big Blue Button” (BBB).

Uwaga! Komunikat  Rektora

W związku z Komunikatem Nr R021.2.35.2020 Rektora  Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 15 października 2020 r. w sprawie wprowadzenia Systemu zabezpieczeń COVID-19  w Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym im. Jana Długosza w Częstochowie, zajęcia dydaktyczne od dnia 16.10.2020 będą odbywały się wyłącznie zdalnie. Dotychczasowe zgody Rektora na realizację zajęć w formie stacjonarnej w siedzibie Uczelni przestają obowiązywać.

Jednocześnie proszę o śledzenie bieżących komunikatów na stronie Uczelni i stronie Wydziału.

Uwaga studenci I Roku Kryminalistyki st. stacjonarnych

15.10.2020r. zajęcia stacjonarne dla grupy L1, Wr 1 są odwołane. Zajęcia zostaną odpracowane w innym terminie.

Rekrutacja do Studenckiego Forum Business Centre Club

Studenckie Forum Business Centre Club zrzesza młodych i kreatywnych ludzi, którzy chcą oprócz studiów rozwijać się na inne sposoby i poszerzać swoje kompetencje z zakresu Public Relations, Human Resources, Fundraisingu, czy Zarządzania zespołem i projektami.

Misją Studenckiego Forum Business Centre Club jest kształtowanie postaw przedsiębiorczych wśród młodych Polaków. Swoimi działaniami inspirujemy, edukujemy oraz motywujemy młodych ludzi, pokazując, że aktywność, odwaga i własna inicjatywa są drogą do osiągnięcia sukcesu.

Czego można się u nas nauczyć?

- zarządzania zespołem i projektami,
- technik z branży HR i PR,
- negocjacji,
- nawiązywania współprac finansowych i barterowych w dziale Fundraisingu,

i wiele więcej, a to wszystko w ramach działania w Ogólnopolskiej Fundacji SF BCC, która jest otwarta na wszystkie osoby powyżej 18 r.ż, studentów wszystkich uczelni i kierunków, zarówno dziennych, jak i zaocznych, którzy chcą zdobywać realne doświadczenie, współorganizując ciekawe wydarzenia Ogólnopolskie.

Wydarzenia, jakie organizujemy, to:

- Festiwal Boss,
- Przedsiębiorcza Kobieta,
- Najlepsze zajęcia z Przedsiębiorczości,
- Inteligencja Finansowa,
- Biznes po Męsku,
- Biznes Workout,
- Biznes Junior,
- We do IT,

Rekrutacja trwa do 19.10.2020!

Aplikować można za pomocą formularza https://sfbcc.org.pl/rekrutacja/

Zapraszamy również do śledzenia wydarzenia na Facebooku:

https://www.facebook.com/events/3648519495263070

W semestrze zimowym 2020/2021 terminy zajęć z wychowania fizycznego dostosowane są do planów studiów na poszczególnych kierunkach.

http://www.swfis.ujd.edu.pl/n1085,Plan-zajec-WF-i-PSW-w-semestrze-zimowym-2020-2021

Uwaga studenci kierunków:

 • Inżynieria Bezpieczeństwa, studia I i II stopnia stacjonarne i niestacjonarne
 • Innowacyjne Technologie i Nowoczesne Materiały, studia I stopnia stacjonarne
 • Kryminalistyka i Systemy Bezpieczeństwa, studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne

W zakładce „Dla studentów” – „Deklaracje wyboru” znajdują się deklaracje wyboru specjalności oraz deklaracje wyboru „przedmiotów do wyboru” na rok akademicki 2020/2021.

Deklaracje wyborów „przedmiotów do wyboru” w roku akademickim 2020/2021 należy wypełnić
do 15 października 2020 r.
i przesłać na właściwy adres mailowy do Dziekanatu (dotyczy jedynie studentów, którzy do dnia dzisiejszego nie przesłali deklaracji):

 • Kierunki: Innowacyjne Technologie i Nowoczesne Materiały, Kryminalistyka i Systemy Bezpieczeństwa na adres e-mail: m.rydz-wieczak@ujd.edu.pl
 • Kierunek Inżynieria Bezpieczeństwa na adres e-mail: e.wypych@ujd.edu.pl

Deklaracje wyboru specjalności należy dokonać w następujących terminach:

1. Kierunek Inżynieria Bezpieczeństwa, studia II stopnia stacjonarne i niestacjonarne I rok
do dnia 31 stycznia 2021 r.

2. Kierunki:

 • Inżynieria Bezpieczeństwa, studia I stopnia stacjonarne I rok,
 • Innowacyjne Technologie i Nowoczesne Materiały, studia I stopnia stacjonarne,
 • Kryminalistyka i Systemy Bezpieczeństwa, studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne

do dnia 31 maja 2021 r.

W dniu 5.10.2020 r. zajęcia z dr M. Dynerem dla I Roku Innowacyjnych Technologii i Nowoczesnych Matreriałów są odwołane.

Zajęcia z dr C. Gębickim są odwołane do dnia 15.10.20r.

W dniu 5.10.2020 r. grupa C1 i C2 I Roku Kryminalistyki w terminie zaplanowanych zajęc z dr Domańską spotka się z prof. Aliną Gil. Grupa C3 ma zajęcia zgodnie z planem.

Uwaga Studenci, Doktoranci, Słuchacze studiów podyplomowych!!

Uprzejmie informujemy, że w planach zajęć dla każdego kierunku i każdej konkretnej grupy, umieszczonych w systemie CELKAT jest zaznaczone, czy zajęcia odbywają się w trybie stacjonarnym (wówczas podany jest numer sali), czy są prowadzone w trybie zdalnym (wówczas jest dopisek "zajęcia online"). W przypadku zajęć odbywających się w trybie mieszanym tzn. część zajęć odbywa się stacjonarnie, część zdalnie - powinno być wyraźnie rozróżnione, w których tygodniach odbywają się te formy zajęć.