Władze


Dziekan

dr hab. inż. Marcin Sosnowski, prof. UJD

al. Armii Krajowej 13/15 pok. 8
tel. 034 361 21 79
e-mail: m.sosnowski@ujd.edu.pl

godziny przyjęć: poniedziałek 9:30-11:00, czwartek 10:30-12:00 


Prodziekan ds. Studencko-Dydaktycznych

dr hab. Bożena Woźna-Szcześniak, prof. UJD

kierunki: fizyka, informatyka, inżynieria multimediów, matematyka

al. Armii Krajowej 13/15 pok. 11
tel. 034 361 21 79
e-mail: b.wozna@ujd.edu.pl

godziny przyjęć: poniedziałek 11.00 - 12.30; wtorek 11.00 - 12.30


Prodziekan ds. Studencko-Dydaktycznych

dr hab. Renata Barczyńska-Felusiak, prof. UJD

kierunki: dietetyka, żywienie człowieka i dietetyka

al. Armii Krajowej 13/15 pok. 4
tel. 034 361 21 79
e-mail: r.barczynska-felusiak@ujd.edu.pl

godziny przyjęć: poniedziałek 9.00 - 10.30, środa 9.00 - 10.30


Prodziekan ds. Studencko-Dydaktycznych

dr inż. Urszula Nowacka, prof. UJD

kierunki: innowacyjne technologie i nowoczesne materiały, inżynieria bezpieczeństwa, kryminalistyka i systemy bezpieczeństwa

al. Armii Krajowej 13/15 pok. 4
tel. 034 361 21 79
e-mail: u.nowacka@ujd.edu.pl

godziny przyjęć: wtorek 10.30 - 12.00; środa 9.30 - 11.00


Prodziekan ds. Studencko-Dydaktycznych

dr Anna Nowik-Zając

kierunki: biotechnologia, chemia

al. Armii Krajowej 13/15 pok. 4
tel. 034 361 21 79
e-mail: a.zajac@ujd.edu.pl

godziny przyjęć: poniedziałek 12.00 - 13.30, piątek 12.00 - 13.30