Władze


p.o. Dziekana

dr inż. Marcin Sosnowski, prof. UJD

al. Armii Krajowej 13/15 pok. 8
tel. 034 361 21 79
e-mail: m.sosnowski@ujd.edu.pl

godziny przyjęć: wtorek 9.00 - 10.30 (online*), środa 8.00 - 9.30 (stacjonarne)

Prodziekan ds. Studencko-Dydaktycznych

dr hab. Alina Gil, prof. UJD

kierunki: fizyka, informatyka, inżynieria multimediów, matematyka

al. Armii Krajowej 13/15 pok. 11
tel. 034 361 21 79
e-mail: a.gil@ujd.edu.pl

godziny przyjęć: poniedziałek 10.00 - 11.30 (online*), środa 14.00 - 15.30 (stacjonarne)

Prodziekan ds. Studencko-Dydaktycznych

dr hab. Renata Barczyńska-Felusiak, prof. UJD

kierunki: biotechnologia, chemia, dietetyka, żywienie człowieka i dietetyka

al. Armii Krajowej 13/15 pok. 4
tel. 034 361 21 79
e-mail: r.barczynska-felusiak@ujd.edu.pl

godziny przyjęć: poniedziałek 11.00 - 12.30 (stacjonarne), środa 12.00 - 13.30 (online*)

Prodziekan ds. Studencko-Dydaktycznych

dr inż. Urszula Nowacka, prof. UJD

kierunki: innowacyjne technologie i nowoczesne materiały, inżynieria bezpieczeństwa, kryminalistyka i systemy bezpieczeństwa

al. Armii Krajowej 13/15 pok. 4
tel. 034 361 21 79
e-mail: u.nowacka@ujd.edu.pl

godziny przyjęć: wtorek 16.00 - 17.30 (online*), czwartek 9.00 - 10.30 (stacjonarne)

* Konsultacje „online” możliwe za pośrednictwem platformy „enauka ujd” ( https://enauka.ujd.edu.pl/), mailowo lub telefonicznie