Tematy prac


Biotechnologia

Tematy prac licencjackich - rok ak. 2022/2023

Tematy prac magisterskich - rok ak. 2022/2023

Tematy prac licencjackich - rok ak. 2021/2022

Tematy prac licencjackich - rok ak. 2020/2021

Tematy prac magisterskich - rok ak. 2020/2021

Standardy przygotowania prac dyplomowych - kierunek Biotechnologia

Chemia

Tematy prac licencjackich - rok ak. 2022/2023

Tematy prac magisterskich - rok ak. 2022/2023

Tematy prac licencjackich - rok ak. 2021/2022

Tematy prac magisterskich - rok ak. 2021/2022

Tematy prac licencjackich - rok ak. 2020/2021

Tematy prac magisterskich - rok ak. 2020/2021

Standardy przygotowania prac dyplomowych - kierunek Chemia

Dietetyka

Tematy prac licencjackich - st. stacjonarne - rok ak. 2020/2021

Tematy prac licencjackich - st. niestacjonarne - rok ak. 2020/2021

Standardy przygotowania prac dyplomowych - kierunek Dietetyka

Żywienie człowieka i dietetyka

Tematy prac magisterskich - rok ak. 2022/2023

Tematy prac magisterskich - rok ak. 2021/2022

Tematy prac magisterskich - st. stacjonarne - rok ak. 2020/2021

Tematy prac magisterskich - st. niestacjonarne - rok ak. 2020/2021

Standardy przygotowania prac dyplomowych - kierunek Żywienie człowieka i dietetyka

Fizyka

Tematy prac licencjackich - rok ak. 2020/2021

Tematy prac magisterskich - rok ak. 2020/2021

Informatyka

Tematy prac inżynierskich - rok ak. 2021/2022

Tematy prac inżynierskich - rok ak. 2020/2021

Innowacyjne technologie i nowoczesne materiały

Tematy prac inżynierskich - rok ak. 2020/2021

Tematy prac inżynierskich - rok ak. 2021/2022

Tematy prac inżynierskich - rok ak. 2022/2023

Inżynieria bezpieczeństwa

Tematy prac magisterskich dla kierunku Inżynieria bezpieczeństwa na rok 2022/23 dla studentów, którzy rozpoczęli studia w semestrze zimowy w roku akademickim 2021/22

Tematy prac inżynierskich dla kierunku Inżynieria bezpieczeństwa na rok akademicki 2022/23

Tematy prac inżynierskich - rok akademicki 2020/2021

Tematy prac magisterskich - rok akademicki 2020/2021

Tematy prac inżynierskich - rok ak.2021/22

Tematy prac magisterskich na rok akademicki 2021/2022 dla studentów, którzy rozpoczęli studia magisterskie w semestrze zimowym w 2020 roku

Tematy prac magisterskich na rok akademicki 2021/2022 dla studentów, którzy rozpoczęli studia magisterskie w semestrze letnim w 2021 roku

Inżynieria multimediów

Tematy prac inżynierskich - rok akademicki 2022/2023

Kryminalistyka i systemy bezpieczeństwa

Tematy prac licencjackich - rok ak. 2019/2020

Tematy prac licencjackich - rok ak. 2020/2021

Matematyka

Tematy prac dyplomowych - rok ak. 2022/2023

Tematy prac dyplomowych - rok ak. 2021/2022

Tematy prac dyplomowych - rok ak. 2020/2021