Budowa Laboratorium Zastosowań Sztucznej Inteligencji w Diagnostyce Obrazowej


W dniu 12 września 2023 r. otrzymaliśmy informację z Instytucji Zarządzającej programem Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 Urzędu Marszałkowskiego o przychylnej ocenie przedsięwzięcia pn. „Budowa Laboratorium Zastosowań Sztucznej Inteligencji w Diagnostyce Obrazowej”. Jak zaznaczono w wiadomości wniosek, w postaci fiszki projektowej, uzyskał pozytywną rekomendację Ministerstwa Edukacji i Nauki z punktu widzenia realizacji polityki naukowej w zakresie infrastruktury B+R. Uzyskana decyzja umożliwia podjęcie dalszych starań o dofinansowanie budowy Laboratorium ze środków pochodzących z Funduszy Europejskich w ramach konkursu dedykowanego.

Celem budowy Laboratorium Zastosowań Sztucznej Inteligencji w Diagnostyce Obrazowej jest rozwój metod obrazowania medycznego (głównie tomografii komputerowej), wspieranych algorytmami sztucznej inteligencji i systemami uczenia maszynowego w kierunku poprawienia skuteczności diagnozy oraz ograniczenia niekorzystnego wpływu czynnika szkodliwego dla zdrowia pacjenta i personelu, jakim jest promieniowanie jonizujące. Budowa tego typu infrastruktury zwiększy potencjał badawczy Uniwersytetu Jana Długosza w zakresie obrazowania medycznego i umożliwi nawiązanie współpracy z sektorem przedsiębiorstw, zajmujących się wdrażaniem technologii opartych na sztucznej inteligencji w placówkach medycznych, w szczególności z Regionu Województwa Śląskiego. Przedsięwzięcie będzie miało istotny wpływ na rozwój technologii wspierających podniesienie bezpieczeństwa pracy z urządzeniami obrazowania medycznego poprzez realizację projektów z zakresu dozymetrii promieniowania jonizującego oraz ochrony radiologicznej. Podniesienie potencjału badawczego jednostki pozwoli również na zwiększenie ilości prowadzonych prac badawczych i rozwojowych w takich dyscyplinach i obszarach nauki jak inżynieria biomedyczna, medycyna, fizyka, informatyka, inżynieria materiałowa, kryminalistyka, medycyna sądowa, inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka. Planowany koszt inwestycji to 6 mln zł.

W skład zespołu przygotowującego fiszkę weszli pracownicy Wydziału Nauk Ścisłych, Przyrodniczych i Technicznych: prof. dr hab. Jarosław Krzywański - Katedra Zaawansowanych Metod Obliczeniowych, prof. dr hab. Arkadiusz Mandowski, dr hab. Małgorzata Hyla, prof. UJD oraz dr Kordian Chamerski – wszyscy Katedra Fizyki Doświadczalnej i Stosowanej.

Przygotował: dr Kordian Chamerski