Doktorant z Meksyku przeprowadził badania naukowe w UJD w ramach NAWA PROM


W dniach od 24 kwietnia do 13 maja br. gościem Wydziału Nauk Ścisłych, Przyrodniczych i Technicznych naszego Uniwersytetu był doktorant University Le Mans we Francji mgr Francisco Gomez Javier-Cano. Pan Cano jest doktorantem realizującym pracę doktorską w systemie cotutelle w Institute of Molecules and Materials (IMMM – Le Mans) oraz Institute of Nanoscience and Nanotechnology CINVESTAV w Zacatenco (Meksyk). Tematem badań doktoranta jest synteza, charakterystyka strukturalna oraz fizyko-chemiczne właściwości modyfikowanego grafenu na powierzchni dwutlenku tytanu (TiO2) do zastosowań fotokatalitycznych. Stymulacja TiO2 zmodyfikowanym tlenkiem grafenu, pozwala na zwiększenie aktywności tego materiału w procesach fotokatalitycznych, jak również uzyskanie nowych cech funkcjonalnych tego materiału. Powstała hybryda okazuje się być materiałem bardziej aktywnym w procesie fotokatalizy niż sam półprzewodnik, gdyż płatki tlenku grafenu działają jak akceptor elektronów, ułatwiając przenoszenie i oddzielanie wytworzonych fotoelektronów podczas wzbudzania TiO2, zmniejszając w ten sposób rekombinację par elektron-dziura. Aby zweryfikować przypuszczenia swoich badań eksperymentalnych Pan Cano wykonywał w Katedrze Zjawisk Fotoindukowanych symulacje komputerowe eksperymentalnie badanych materiałów hybrydowych grafen/TiO2 poddanych modyfikacjom strukturalnym. Obliczenia kwantowo-chemiczne właściwości elektronowych badanych struktury wykonywał pod kierunkiem prof. dr. hab. Małgorzaty Makowskiej-Janusik. Staż doktoranta został sfinansowany w ramach programu PROM, którego beneficjentem jest nasza Uczelnia.

oprac. prof. dr hab. Małgorzata Makowska-Janusik