Dr hab. inż. Zygmunt Bąk powołany na członka Rady Naukowej PAN


Pod koniec lutego 2023 roku dr hab. inż. Zygmunt Bąk, prof. UJD (Prorektor ds. Rozwoju UJD) został powołany w skład Rady Naukowej Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN na kadencję 2023-2026. Nominacje podpisała dr hab. Mirosława Ostrowska, wiceprezeska Polskiej Akademii Nauk.