Dwie międzynarodowe konferencje naukowe współorganizowane przez Wydział Nauk Ścisłych , Przyrodniczych i Technicznych


W dniach 23 i 24 listopada 2023 r. Wydział Nauk Ścisłych, Przyrodniczych i Technicznych UJD współorganizuje dwie międzynarodowe konferencje naukowe. Pierwsza z nich, XXIII InternationalSymposium ”Selected Problem of Chemistry of Acyclic and Cyclic Heteroorganic Compounds, obradować będziew dniu 23 listopada, w godzinach od 9:00 do 13:15, w budynku Wydziału przy Al. Armii Krajowej 13/15 (aula A139). Obrady drugiej konferencji, 24thInternational Symposium “Advances in the Chemistry of HeteroorganicCompounds”, odbędą się natomiast w dniu 24 listopada w Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN w Łodzi. Uczestniczyć w niej będzie ponad 150 zarejestrowanych uczestników, którzy wysłuchają pięciu wykładów plenarnychzestawionych poniżej, a w trakcie 2 sesji plakatowych zaprezentują około 140 posterów.

  • 1.Prof. Mar Ríos-Gutiérrez (University of Valencia, Burjassot, Valencia, Spain)
  • 2.Prof.Gyorgy Keglevich (Budapest University of Technology and Economics)
  • 3.Prof. Tsukasa Nakahodo (Kindai University,Osaka, Japan)
  • 4.Prof. Axel Schulz (Rostock University,Germany)
  • 5.Prof. Claudio Santi (Perugia University, Italy)

Streszczenia wykładów i posterów są już dostępne na stronie internetowej Konferencji „achhc.cbmm.lodz.pl”.

Prof. dr hab. Józef Drabowicz