Farmacja w UJD


Decyzją Ministra Edukacji i Nauki z dnia 8 maja 2023 roku nasz Uniwersytet otrzymał zgodę na prowadzenie jednolitych studiów magisterskich o profilu praktycznym na kierunku farmacja. Decyzja ta poparta jest pozytywnymi opiniami Polskiej Komisji Akredytacyjnej oraz Ministerstwa Zdrowia. Kierunek koordynowany będzie przez Wydział Nauk Ścisłych, Przyrodniczych i Technicznych.

Utworzenie jednolitych studiów magisterskich na kierunku farmacja poszerza bogatą ofertę dydaktyczną Uniwersytetu oraz podnosi jegoatrakcyjność dla kandydatów i studentów. Zarówno cele, jak i program studiów zostały opracowane zgodnie z obowiązującymi standardami kształcenia przygotowującymi do wykonywania zawodu farmaceuty, oraz uwzględniają aktualne wymogi rynku pracy dla absolwentów tego kierunku, co będzie skutkować zdobyciem odpowiednich kompetencji zawodowych absolwentów oraz optymalnym ich przygotowaniem do przyszłej pracy zawodowej i dynamicznego wejścia na rynek pracy.

Praktyczny charakter studiów pozwoli na zdobycie umiejętności, które przygotują do podjęcia pracy w bardzo różnorodnych firmach i instytucjach związanych z projektowaniem, produkcją i dystrybucją leków takich jak apteki, hurtownie, laboratoria czy firmy farmaceutyczne. Studia ułatwią znalezienie pracy lub uruchomienie własnej działalności gospodarczej w zakresie farmaceutyki, działu gospodarki związanej z lekami, ale także firm o podobnym profilu m.in. w branży kosmetycznej i chemicznej.

Na pierwszy rok kierunku farmacja w Uniwersytecie ma szansę zostać przyjętych 50 studentów na studia stacjonarne i 25 studentów na studia niestacjonarne. Harmonogram rekrutacji na rok akademicki 2023/2024 oraz jej warunki już niedługo opublikowane zostaną na stronie https://rekrutacja.ujd.edu.pl/