Informacja dla przyjętych na studia stacjonarne i niestacjonarne na rok akademicki 2020/2021


Zajęcia dla studentów I roku studiów stacjonarnych rozpoczną się 1 października 2020

o godzinie 900 natomiast dla studentów studiów niestacjonarnych na pierwszym zjeździe, spotkaniem z opiekunem roku w salach, których numery zostaną podane tydzień przed rozpoczęciem zajęć na stronie internetowej Wydziału http://www.wnspt.ujd.edu.pl/.
Plany zajęć na semestr zimowy roku akademickiego 2020/2021 dostępne będą na stronie głównej UJD http://www.ujd.edu.pl/articles/view/plany-zajec.

Do dnia 20 września należy dokonać opłaty za legitymację studencką w kwocie 22 zł. Wpłaty należy dokonać na indywidualny numer rachunku bankowego dostępny po zalogowaniu w systemie USOSweb https://usosweb.ujd.edu.pl/ w menu DLA STUDENTÓW w kolumnie (po lewej stronie) MOJE STUDIA>Płatności. Kandydaci którzy rekrutowali się w systemie rekrutacyjnym IRK (Internetowa Rejestracja Kandydatów) będą posiadać takie samo hasło w USOSweb. W tytule przelewu proszę podać: legitymacja, imię, nazwisko, kierunek studiów i PESEL (konieczny). Potwierdzenie wpłaty proszę zabrać ze sobą na spotkanie z opiekunem roku.

Osoby przyjęte na studia drugiego stopnia, które ukończyły studia pierwszego stopnia w Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym im. Jana Długosza w Częstochowie nie wnoszą opłaty za legitymację. Legitymacja ze studiów pierwszego stopnia stanowi kontynuację na studiach drugiego stopnia.

Wnioski i regulaminy dotyczące świadczeń pomocy materialnej dla studentów znajdują się na stronie internetowej http://www.dss.ujd.edu.pl/393,Stypendia---pomoc-materialna

Wnioski stypendialne należy składać do dnia 05.10.2020.