Komunikaty i Zarządzenia Rektora dotyczące zagrożenia koronawirusem SARS-CoV-2


W związku z rozprzestrzenianiem się w rosnącej liczbie państw, zachorowań spowodowanych koronawirusem zalecamy śledzenie i stosowanie się do wydawanych przez władze Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie komunikatów i zarządzeń:

Komunikat Rektora z dnia 24 kwietnia 2020 r. w sprawie przedłużenia regulacji związanych z obowiązującym stanem epidemii W związku z komunikatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 24 kwietnia br. w sprawie przedłużenia regulacji związanych z obowiązującym stanem epidemii, przedłuża się ograniczenie funkcjonowania Uczelni do 24 maja 2020 r. Pozostają w mocy wszystkie zasady organizacji pracy i kształcenia na odległość wprowadzone dotychczasowymi zarządzeniami i komunikatami na czas ograniczenia funkcjonowania Uczelni. Pełna treść komunikatu tutaj

KOMUNIKAT Nr R021.2.17.2020 Rektora Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie z 9 kwietnia 2020 roku w sprawie przedłużenia regulacji związanych z obowiązującym stanem epidemii tutaj

Zarządzenie wewnętrzne Nr R.021.1.27.2020 Rektora Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 24 marca 2020 r. w sprawie wprowadzenia procedur kształcenia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym im. Jana Długosza w Częstochowie w związku z czasowym ograniczeniem funkcjonowania uczelni z powodu zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19: tutaj

KOMUNIKAT Nr R021.2.14.2020 REKTORA UNIWERSYTETU HUMANISTYCZNO-PRZYRODNICZEGO IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE z dnia 18 marca 2020 r. dotyczący opłat za studia stacjonarne i niestacjonarne oraz opłat za pobyt w Domu Studenckim w Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym im. Jana Długosza w Częstochowie w związku z sytuacją zagrożenia epidemicznego kraju oraz zawieszeniem zajęć dydaktycznych prowadzonych w siedzibie Uczelni tutaj

KOMUNIKAT Nr R021.2.13.2020 REKTORA UNIWERSYTETU HUMANISTYCZNO-PRZYRODNICZEGO IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE z dnia 16 marca 2020 r. w sprawie dodatkowych zmian w funkcjonowaniu jednostek Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie w związku z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu koronawirusa SARS-CoV- 2, wywołującego chorobę COVID-19 tutaj

KOMUNIKAT Nr R.021.2.10.2020 REKTORA UNIWERSYTETU HUMANISTYCZNO-PRZYRODNICZEGO IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE z dnia 12 marca 2020 r. w sprawie trybu realizacji zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem form i metod kształcenia na odległość w związku z przeciwdziałaniem pojawieniu się i rozprzestrzenieniu koronawirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę COVID-19 tutaj

KOMUNIKAT Nr R.021.2.9.2020 REKTORA UNIWERSYTETU HUMANISTYCZNO-PRZYRODNICZEGO IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie zawieszenia zajęć dydaktycznych odbywających się w siedzibie Uczelni i wprowadzenia form i metod kształcenia na odległość w związku z przeciwdziałaniem pojawieniu się i rozprzestrzenieniu koronowirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę COVID-19 tutaj

KOMUNIKAT Nr R.021.2.8.2020 REKTORA UNIWERSYTETU HUMANISTYCZNO-PRZYRODNICZEGO IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie odwołania imprez i wydarzeń, zawieszenia wymiany międzynarodowej oraz podjęcia innych działań w Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym im. Jana Długosza w Częstochowie w związku z przeciwdziałaniem pojawieniu się i rozprzestrzenianiu koronawirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę COVID-19: tutaj

KOMUNIKAT Nr R.021.2.7.2020 REKTORA UNIWERSYTETU HUMANISTYCZNO-PRZYRODNICZEGO IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE z dnia 9 marca 2020 r. w sprawie wstrzymania do odwołania wyjazdów studentów, doktorantów, nauczycieli akademickich oraz pozostałych pracowników Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im Jana Długosza w Częstochowie w rejony zagrożone występowaniem koronawirusa SARS-CoV-2 oraz zawieszenia do odwołania przyjazdów do UJD studentów, doktorantów, nauczycieli akademickich oraz pozostałych pracowników: tutaj

KOMUNIKAT Nr R.021.2.6.2020 REKTORA UNIWERSYTETU HUMANISTYCZNO-PRZYRODNICZEGO IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE z dnia 3 marca 2020r. w sprawie postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem: tutaj

KOMUNIKAT Nr R.021.2.5.2020 REKTORA UNIWERSYTETU HUMANISTYCZNO-PRZYRODNICZEGO IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE z dnia 2 marca 2020r. w sprawie wstrzymania do odwołania wyjazdów studentów, doktorantów, nauczycieli akademickich oraz pozostałych pracowników Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie w rejony zagrożone występowaniem koronawirusa SARS-CoV-2 oraz zawieszenia do odwołania przyjazdów do UJD w Częstochowie studentów, doktorantów, nauczycieli akademickich i pozostałych pracowników z tych obszarów: tutaj

KOMUNIKAT Nr R.021.2.4.2020 REKTORA UNIWERSYTETU HUMANISTYCZNO-PRZYRODNICZEGO IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE z dnia 27 lutego 2020r. w sprawie podstawowych środków ochronnych przeciwko nowemu koronawirusowi wywołującemu chorobę covid-19 : tutaj