Nagroda dla prof. Piotra Bałczewskiego w konkursie na najlepszą pracę w czasopiśmie Molecules


Zespół badawczy pod kierunkiem prof. P. Bałczewskiego z Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie Częstochowa/CBMiM PAN Łódź oraz pozostali współautorzy pracy, pt.: „Amygdalin: Toxicity, Anticancer Activity and Analytical Procedures for Its Determination in Plant Seeds” opublikowanej w czasopiśmie Molecules 2021, 26(8), 2253 https://doi.org/10.3390/molecules26082253 otrzymał III Nagrodę w konkursie na najlepszą pracę w czasopiśmie Molecules (IF = 4.927, 140 pkt MEiN).

Molecules jest międzynarodowym, otwartym czasopismem chemicznym wydawanym przez MDPI Open Access Journals (Multidisciplinary Digital Publishing Institute). Jest to szwajcarski akademicki wydawca, którego oferta obejmuje ponad 200 recenzowanych czasopism, publikowanych w modelu otwartym.

W roku 2020 przypadła 25 rocznica powstania czasopisma Molecules. W uznaniu dla ciągłego wsparcia autorów, Molecules ustanowiło nagrodę "Molecules 2020 Best Paper Award for Anniversary Special Issues". W ramach nagrody przyznawane są trzy nagrody, a każdy laureat otrzymuje premię pieniężną, elektroniczny certyfikat oraz możliwość opublikowania pracy w Molecules ze zniesioną opłatą (2300 CHF) za przetwarzanie artykułu (APC) przed końcem 2022 roku.

Więcej informacji o sukcesie naukowców

opr. prof. Piotr Bałczewski