Nowa książka prof. Mikhaila Brika


Theoretical Spectroscopy of Transition Metal and Rare Earth IonsFrom Free State to Crystal Field, wydana przez prestiżowe wydawnictwo naukowe Jenny Stanford Publishing Pte. Ltd. Singapore, to kolejna książka profesora dr hab. M.Brika z Katedry Fizyki Teoretycznej UJD napisana wraz z jego byłym doktorantem Gong Geng Ma, obecnie profesorem i dyrektorem CQUPT-BUL Innovation Institute, Chongqing University of Posts and Telecommunications w Chinach, w której autorzy szczegółowo opisują główne koncepcje spektroskopii teoretycznej metali przejściowych i jonów ziem rzadkich. Autorzy w przystępny sposób pokazują, w jaki sposób można określić położenie poziomów energetycznych zarówno dla jonów w stanie swobodnym jaki umieszczonych w kryształach.Atutem książki jest także wskazanie czytelnikowi w jaki sposób zastosowaniowe teorii grup może wspomagać rozwiązywanie fundamentalnych problemów spektroskopii oraz jak nowoczesne metody obliczania struktury elektronowej w podejściu DFT mogą być połączone z metodami półempirycznymi opartymi na przybliżeniu pola krystalicznego. Styl i bardzo przystępna metoda prezentacji sprawiają, że książka może być pomocna dla szerokiego grona odbiorców, od doktorantów po doświadczonych naukowców.

Bliższe informacje o książce można znaleźć poniżej:

https://www.amazon.com/Theoretical-Spectroscopy-Transition-Metal-Earth/dp/9814800562

https://www.crcpress.com/Theoretical-Spectroscopy-of-Transition-Metal-and-Rare-Earth-Ions-From-Free/Brik-Chong-Geng/p/book/9789814800563

https://www.jennystanford.com/9789814800563/theoretical-spectroscopy-of-transition-metal-and-rare-earth-ions/