Nowoczesne laboratorium w służbie nauki i przemysłu


Z udziałem naukowców, przedsiębiorców, samorządowców i polityków odbyło się otwarcie nowoczesnego Laboratorium Badań Środowiskowych i Nowych Materiałów (22 listopada 2022 roku). Pracownia, której koszt pochłonął ponad 8,3 mln złotych funkcjonuje na Wydziale Nauk Ścisłych, Przyrodniczych i Technicznych.

Choć Laboratorium Badań Środowiskowych i Nowych Materiałów jest zupełnie nową inwestycją Uniwersytetu, to już funkcjonuje przynosząc mu wymierne korzyści.

- Laboratorium jest ważnym krokiem w kierunku rozwoju naszego Uniwersytetu – tłumaczy JM Rektor Uniwersytetu prof. dr hab. Anna Wypych-Gawrońska. - Posłuży naukowcom reprezentującym różnorodne dyscypliny nauki w naszej Uczelni.

- Zakres działań Laboratorium jest ukierunkowany na współpracę z dwoma grupami: naukowcami i przedsiębiorcami – wyjaśnia dr hab. Wojciech Ciesielski, z-ca dyrektora Instytutu Chemii WNSPiT UJD. – W przypadku tej drugiej grupy, mamy już pierwsze doświadczenia. Nasi pracownicy wykorzystując zgromadzone urządzenia zrealizowali projekt wspólnie z piekarnią z Kwidzyna. Jego koszt to 200 tysięcy złotych. Dzięki laboratorium i zgromadzonemu w nim wyposażeniu będziemy kształcić studentów i doktorantów, badać różne materiały i przy okazji prowadzić działalność komercyjną. Laboratorium i jego możliwości może stanowić jedną z wizytówek Uniwersytetu. Było prezentowane na targach Expo 2022 w Dubaju wzbudzając spore zainteresowanie.

Laboratorium dzięki swojej konkurencyjności i innowacyjności jest istotnym z punktu widzenia regionu i wpisuje się w następujące wyodrębnione w Regionalnej Strategii Innowacji oraz Programie Rozwoju Technologii Województwa Śląskiego na lata 2010-2020 obszary technologiczne: produkcja i przetwarzanie materiałów, technologie dla ochrony środowiska, materiały polimerowe i kompozyty dla medycyny i energetyki.

Zakupione w ramach projektu urządzenia są najnowocześniejszą aparaturą naukowo-badawczą dostępną na terenie regionu śląskiego, a w niektórych przypadkach nie mają równych sobie w Polsce. Na wyposażeniu pracowni znajdują się m.in. takie urządzenia jak: kalorymetr, chromatografy (cieczowy i gazowy) czy analizator rozpadu.

Laboratorium przyczyni się do zwiększenia konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw dzięki ułatwionemu dostępowi do informacji naukowej, stworzeniu sieci współpracy i wymiany doświadczeń, włączeniu przedsiębiorców w proces badawczy, wypracowaniu wspólnych strategii na rzecz nowych technologii czy produktów. Dzięki możliwościom stwarzanym przez Laboratorium pracownicy Uczelni mają warunki do przeprowadzenia badań monitorujących środowisko naturalne, branży farmaceutycznej, spożywczej. Badania wykonywane będą też na potrzeby budownictwa, a także rolnictwa.

- Na razie sondujemy potrzeby samorządowców, przedsiębiorców i innych podmiotów, które korzystają lub w przyszłości chciałyby skorzystać z naszej oferty – twierdzi Marcin Sosnowski, dziekan Wydziału Nauk Ścisłych, Przyrodniczych i Technicznych UJD. – Wysyłamy sygnał o naszej propozycji oraz możliwościach, licząc na odpowiedzi, które będą dla nas wskazówką, w którym kierunku rozwijać działalność oraz jak jeszcze lepiej ją dostosować do potrzeb rynku.

Laboratorium zostało częściowo sfinansowane ze środków unijnych pozyskanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego dla osi priorytetowej: I. Nowoczesna gospodarka dla działania: 1.1. Kluczowa dla regionu infrastruktura badawcza. Wartość dotacji UE to 4381 000 złotych. Dodatkowo inwestycja została dofinansowana przez Ministerstwo Edukacji i Nauki kwotą 2,2 mln złotych, a także z budżetu Uniwersytetu w kwocie 1,8 mln. złotych. Łączna wartość inwestycji to ok. 8,3 mln złotych.

W uroczystości otwarcia uczestniczyli m.in. Senator RP dr Ryszard Majer, prof. UJD, Robert Magdziarz Wicewojewoda Śląski oraz zastępca Prezydenta Miasta Częstochowy Piotr Grzybowski.

Zdjęcia