Ogłaszamy rekrutację na studia II stopnia - szansa na indeks Uniwerystetu


Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie rozpoczyna rekrutację na kierunek inżynieria bezpieczeństwa (studia II stopnia) .

Absolwent uzyskuje tytuł magistra inżyniera. Kierunek umożliwia wybór jednej z trzech specjalności:

- Bezpieczeństwo Techniczne
- Bezpieczeństwo Środowiska
- Wywiad Gospodarczy i Bezpieczeństwo Informacji.

Absolwent jest przygotowany do pracy m.in. w:

- administracji publicznej ukierunkowanej na jednostki organizacyjne służb publicznych odpowiedzialne za bezpieczeństwo,
- jednostkach ochrony przeciwpożarowej,
- zakładach produkcyjnych w różnych gałęziach przemysłu na stanowiskach związanych z problemami inżynierii bezpieczeństwa pracy, utrzymania ruchu i organizacji produkcji,
- towarzystwach ubezpieczeniowych,
- biurach projektowych i doradczych,
- własnych firmach świadczących usługi z zakresu inżynierii bezpieczeństwa.

Rekrutacja będzie prowadzona od 1 lutego 2021 r. od godz. 1200 do 24 lutego 2021 r.

Dostępny jest harmonogram rekrutacji internetowej kandydatów.

Można uzyskać więcej informacji o kierunku pod tel. 34 361 21 79

opr. dr Urszula Nowacka, prof. UJD