Ogłoszenie w sprawie odbywania praktyk przez studentów UJD


W nawiązaniu do komunikatu JM Rektor:

Zgodnie z decyzją Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, mając na celu przeciwdziałanie pojawieniu się i rozprzestrzenianiu koronawirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę COVID-19 zawiesza się w Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym im. Jana Długosza w Częstochowie od 12 marca do 25 marca 2020 wszystkie zajęcia dydaktyczne prowadzone w siedzibie Uczelni studiów stacjonarnych, niestacjonarnych, studiów podyplomowych i kursów, Uniwersytetu Trzeciego Wieku, a także wstrzymuje konsultacje z pracownikami prowadzone w formie tradycyjnej oraz zawiesza korzystanie z infrastruktury dydaktycznej Uczelni, w tym czytelni Biblioteki Uniwersyteckiej i bibliotek specjalistycznych.

Obecnie zgodnie z decyzją MNiSW przedłużono ten stan do 10 kwietnia 2020.

Informujemy wszystkich studentów, że odwołane są wszystkie praktyki studenckie i wszelkie terminy dotyczące składania podań o organizację praktyk w miesiącu maju lub czerwcu zostają przesunięte. O nowych terminach poinformujemy Państwa po rozpoczęciu zajęć w siedzibie Uczelni. Nowe terminy zostaną uzgodnione z Dziekanami Wydziałów i Radą Samorządu Studenckiego.

Wszelkie informacje będą na bieżąco zamieszczane na stronie Działu Spraw Studenckich – Praktyki studenckie. Kontakt : a.jaksender@ujd.edu.pl

Zarządzenie Rektora