Prof. dr hab. Danuta Kołożyn-Krajewska członkiem Komitetu Nauk o Żywności i Żywieniu PAN


W listopadzie 2023 r odbyły wybory do 71 Komitetów Naukowych Polskiej Akademii Nauk rozpoczynających swoją kadencję w 2024 roku.

Członkiem Komitetu Nauk o Żywności i Żywieniu PAN została prof. dr hab. Danuta Kołożyn-Krajewska.

Wykaz wszystkich Komitetów i ich członków jest dostępny na stronie:

https://pan.pl/blog/informacja-o-wynikach-wyborow-do-komitetow-naukowych-polskiej-akademii-nauk/