Prof. dr hab. Janusz Kapuśniak członkiem Komitetu Nauk o Żywności i Żywieniu PAN


24 listopada 2023 roku zakończyły się wybory do Komitetów Naukowych Polskiej Akademii Nauk rozpoczynających swoją kadencję w 2024 roku.

Zgodnie z „Regulaminem trybu wyboru członków i organów komitetów naukowych” przyjętym uchwałą Prezydium Polskiej Akademii Nauk nr 52/2023 z dnia 26 września 2023 r., wybory zostały przeprowadzone w odniesieniu do 71 Komitetów Naukowych Polskiej Akademii Nauk.

W wyniku wyborów członkiem do Komitetu Nauk o Żywności i Żywieniu PAN został prof. dr hab. Janusz Kapuśniak.

Wykaz wszystkich Komitetów i ich członków znaleźć można na stronie:

https://pan.pl/blog/informacja-o-wynikach-wyborow-do-komitetow-naukowych-polskiej-akademii-nauk/