Prof. dr hab. Piotr Bałczewski uhonorowany Medalem im. Stanisława Kostaneckiego Polskiego Towarzystwa Chemicznego


Prof. dr hab. Piotr Bałczewski z Instytutu Chemii Wydziału Nauk Ścisłych, Przyrodniczych i Technicznych został uhonorowany Medalem im. Stanisława Kostaneckiego Polskiego Towarzystwa Chemicznego za wybitne osiągnięcia w zakresie chemii organicznej, uzyskane w wyniku prowadzonych przez Profesora badań w Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN w Łodzi oraz w Uniwersytecie Jana Długosza w Częstochowie.


Z wnioskiem o nadanie Medalu wystąpił Łódzki Oddział Polskiego Towarzystwa Chemicznego.

Prestiżowe wyróżnienie naukowego środowiska chemików zostanie wręczone podczas otwarcia 66 Zjazdu Polskiego Towarzystwa Chemicznego, który odbędzie się w Poznaniu w dniach 15-22 września 2024.

Opracował: Prof. dr hab. Piotr Bałczewski

Dyplom

zdjęcie Prof. dr. hab. Piotra Bałczewskiego

Medal