Publiczna obrona rozprawy doktorskiej


Przewodniczy Rady ds. Nadawania Stopni Naukowych i Stopni w zakresie Sztuki dr hab. prof. UJD Robert Majzner zawiadamia, że w dniu 3 września 2020 roku o godz. 10.00 w Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym im. Jana Długosza w Częstochowie odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgra Arkadiusza Kazimierza Żarskiego, w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych, dyscyplinie nauki chemiczne.

Tytuł rozprawy dokrorskiej: Biokatalizowania synteza i badania strukturalne hydrofobowych pochodnych skrobi ukierunkowane na otrzymanie materiałów polimerowych do produkcji opakowań biodegradowalnych

Promotor - dr hab. prof. UJD Janusz Kapuśniak, Katedra Dietetyki i Badań Żywności, Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie

Promotor pomocniczy – dr inż. Krzysztof Bajer, Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników w Toruniu

Recenzent – dr hab. prof. PG Hanna Staroszczyk, Politechnika Gdańska

Recenzent – prof. dr hab. inż. Artur Bartkowiak, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Z treścią rozprawy doktorskiej można zapoznać się w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza, al. Armii Krajowej 36a.

Osoby chętne do udziału w zdalnej publicznej obronie pracy doktorskiej zobowiązane są do wysłania zgłoszenia na adres rns@ujd.edu.pl. Goście są proszeni o przesłanie adresu e-mail, na który zostanie przesłane zaproszenie – link do spotkania.