Spotkanie organizacyjne


Spotkanie opiekunów ze studentami pierwszych lat odbędzie się w dniu

01.10.2019 r. o godz. 9.00 w następujących salach:

Dietetyka - sala A-015 (opiekun mgr Sylwia Ptak)

Biotechnologia – sala 3013 (opiekun dr Dominika Olszewska)

Chemia – sala 139 (opiekun dr Małgorzata Szyrej)

Informatyka – sala 1023 (opiekun dr Lidia Stępień)

Inżynieria Multimediów– sala 1020 (opiekun dr Marcin Zastawnik)

Matematyka – sala 3002 (opiekun dr Katarzyna Domańska)

Fizyka – sala 012 (opiekun dr Dominik Szczęśniak)

Kryminalistyka i Systemy Bezpieczeństwa – sala 22 (opiekun dr Jacek Copik)

Innowacyjne Technologie i Nowoczesne Materiały – sala 106 (opiekun dr inż. Karolina Grabowska)

Inżynieria Bezpieczeństwa (I stopień) – sala 108 (opiekun – dr inż. Tomasz Dembiczak)

Inżynieria Bezpieczeństwa (II stopień) – sala 202 (opiekun – dr inż. Joanna Świątek-Prokop)

Obecność studentów jest obowiązkowa