Spotkanie Partnerów projektu Silver Grow


W dniach 19-20 września br. w Stuttgarcie odbyło się spotkanie Partnerów projektu Silver Grow realizowanego w ramach programu Erasmus+. Celem spotkania było omówienie dotychczasowych i kolejnych działań projektowych. Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie na spotkaniu reprezentowali dr hab. Alina Gil, prof. UJD oraz dr Rafał Głębocki.

Przedstawiciele UJD korzystają z doświadczeń projektu GSmart. W Silver Grow jednym z naszych zadań jest produkcja materiałów multimedialnych w formie krótkich filmów związanych z merytorycznymi zagadnieniami projektu.

Koordynatoremprojektu Silver Grow – „szybka ścieżka” dla seniorów w przedsiębiorstwach (nr 2022-1-PL01-KA220-VET-000086542) jest Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach. W skład konsorcjum wchodzą organizacje szkoleniowe z Bułgarii, Finlandii, Niemiec, Polski i Słowenii.

W ramach projektu Partnerzy współpracują w celu:

Opracowania kompleksowego modelu usług dla pracowników starszych jako wsparcia ich potencjału na rynku pracy.

Promocji całożyciowego poradnictwa i doradztwa dedykowanego pracownikom starszym.

Podniesienia wiedzy i kompetencji doradców zawodowych, pracodawców i pracowników w zakresie nowych metod doradztwa opartych na podejściu konstruktywistycznym.

Stworzenia „ścieżki szybkiego reagowania” dla seniorów w przedsiębiorstwach, wykorzystując analizy porównawcze narzędzi wspierających aktywne starzenie się w przedsiębiorstwach, ćwiczenia praktyczne, scenariusze, diagnozę sytuacji starszych pracowników, interaktywny kurs, warsztaty lokalne.

Przygotowania zestawu narzędzi wypracowanego na podstawie kompleksowej ścieżki szkoleniowo-doradczej dla pracowników seniorów – podręcznik do pobrania online.

Więcej – na stronie projektu

opr. dr Rafał Głębocki