Spotkanie Sojuszu COLOURS w KristianstadW dniach 11-12 września br. w Kristianstad (Szwecja) odbyło się pierwsze, stacjonarne spotkanie zespołu COLOURS, European Universities initiative (więcej…), po zakwalifikowaniu wniosku projektowego Sojuszu do finansowania. Organizatorem wydarzenia była uczelnia partnerska Kristianstad University. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele UJD:

- prof. dr hab. Janusz Kapuśniak, Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą

- dr hab. inż. Marcin Sosnowski, prof. UJD, Dziekan Wydziału Nauk Ścisłych, Przyrodniczych i Technicznych

- dr Rafał Głębocki, Wydział Nauk Ścisłych, Przyrodniczych i Technicznych

- mgr Bartłomiej Kowalik, Dział Nauki i Współpracy z Zagranicą

oraz pozostałych uczelni wchodzących w skład Sojuszu, do których oprócz Kristianstad University należą: Josip Juraj Strossmayer University Osijek (Chorwacja), University of Castilla-La Mancha (Hiszpania), University St Kliment Ohridski Bitola (Macedonia Północna), Paderborn University (Niemcy) - lider konsorcjum, University of Ferrara (Włochy). Nowością, wprowadzoną podczas wydarzenia, był hybrydowy charakter obrad umożliwiający udział w spotkaniach nie tylko w formie stacjonarnej, ale również online – z macierzystych ośrodków, z którego skorzystali pozostali członkowie zespołu COLOURS z UJD.

Podczas sesji plenarnych i warsztatów poświęconych poszczególnym Work Packages omówione zostały kwestie organizacyjne i merytoryczne związane z utworzeniem wspólnego Uniwersytetu Europejskiego. Wydarzenie stanowiło również idealną okazję do licznych spotkań networkingowych, w tym z przedstawicielami biznesu i samorządów, do których należą Krinova – Incubator and Science park i Kristianstad Municipality.

Podpisanie umowy z Komisją Europejską ma nastąpić w październiku br., a realizacja projektu zostanie rozpoczęta w styczniu 2024 r. Organizatorem kolejnego spotkania całego Sojuszu w listopadzie br. będzie Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie.

opr. mgr Bartłomiej Kowalik

Zdjęcia