Spotkanie z antropologiem


23 listopada 2021 r. na Wydziale Nauk Ścisłych, Przyrodniczych i Technicznych, w ramach Projektu Edukacyjnego współrealizowanego przez studentów zrzeszonych w Sekcji Koła Naukowego „Kryminalistyka” oraz Sekcji Koła Naukowego „Systemy Bezpieczeństwa i Ratownictwo Medyczne”, odbyła się V edycja „Praktycznych Spotkań z Kryminalistyką i Systemami Bezpieczeństwa”. W związku z ograniczeniami wynikającymi z pandemii koronawirusa COVID-19, przedsięwzięcie realizowane było w formie on-line, z wykorzystaniem komunikatora internetowego.

Tematem spotkania była "Antropologia fizyczna w kryminalistyce - badania ludzkich szczątków kostnych"

Prelegentem była Pani mgr Justyna Karkus - doświadczony antropolog, absolwentka kryminalistyki, doktorantka w Katedrze Antropologii Uniwersytetu Łódzkiego, autorka licznych publikacji i opracowań materiałów osteologicznych pochodzących zarówno z wykopalisk archeologicznych, jak i z ekshumacji szczątków ludzkich. Zakres spotkania obejmował praktyczne aspekty pracy antropologa oraz to, czego można się dowiedzieć na podstawie badania zeszkieletowanych szczątków ludzkich.

Spotkanie zostało przeprowadzone w przystępny, bardzo ciekawy i interesujący sposób, dzięki czemu cieszyło się dużym zainteresowaniem ze strony studentów i kadry naukowo-dydaktycznej.

Organizatorzy zajęć składają serdecznie podziękowania Prelegentce mgr Justynie Karkus za profesjonalne i efektywne przeprowadzenie spotkania, które przebiegało na bardzo wysokim poziomie merytorycznym i metodycznym.

Dziękujemy Paniom przewodniczącym sekcji wskazanych kół naukowych, za współpracę przy organizacji spotkania, oraz Wszystkim uczestnikom, za przyjęcie zaproszenia i czynny udział w projekcie.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w kolejnych „Praktycznych Spotkaniach z Kryminalistyką i Systemami Bezpieczeństwa”, które są planowe do realizacji w bieżącym roku akademickim – informacje na ten temat będą zamieszczane na stronie Wydziału Nauk Ścisłych, Przyrodniczych i Technicznych oraz na profilach kół naukowych na facebooku.

opr. mgr Adrian Wasik