Udział Studentów UJD w III Ogólnopolskiej Konferencji Detektywistycznej


W dniu 24 listopada 2023 r. Studenci zrzeszeni w Kole Naukowym „Kryminologia, Detektywistyka i Systemy Bezpieczeństwa” wraz z opiekunem koła mgr Adrianem Wasikiem uczestniczyli w III Ogólnopolskiej Konferencji „Współczesne problemy polskiej detektywistyki”. Konferencja odbyła się w Uniwersytecie WSB Merito w Chorzowie, a współorganizatorem była Polska Federacja Detektywów – Stowarzyszenie Przedsiębiorców, z którą współpracujemy od 2022 r. Celem konferencji było propagowanie wiedzy o branży detektywistycznej, zwrócenie uwagi na problemy prawne współczesnego detektywa, konsolidacja środowiska detektywistycznego, a także pokaz najnowszych rozwiązań technologicznych wykorzystywanych we współczesnej detektywistyce. Studenci mieli niepowtarzalną okazję praktycznego poznania problematyki detektywistycznej omówionej przez wybitnych ekspertów. Wśród Prelegentów byli m.in.: Pani dr hab. Aleksandra Wentowska Pełnomocnik Terenowy Rzecznika Praw Obywatelskich w Katowicach, Pan dr hab. Andrzej Czop Dyrektor Generalny Krakowskiego Centrum Bezpieczeństwa oraz Dyrektor Zarządzający oraz wykładowca w Centralnym Ośrodku Szkolenia Pracowników Ochrony i Detektywów, Pan dr Marcin Berent adiunkt w Katedrze Prawa Karnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, adwokat, członek Kujawsko-Pomorskiej Izby Adwokackiej w Toruniu; detektyw, Wiceprezes ds. Prawnych Polskiej Federacji Detektywów – Stowarzyszenia Przedsiębiorców, Dyrektor Instytutu Detektywistyki w Warszawie, Pan dr Dariusz Woźnicki Dyrektor Generalny Agencji Bezpieczeństwa Gospodarczego w Tarnowskich Górach i Pan ppłk rez. AW mgr Robert Michniewicz, były oficer Agencji Wywiadu, który przez kilkanaście lat wykonywał zadania służbowe poza granicami kraju. Ekspert z zakresu audytu i kontroli wewnętrznej oraz bezpieczeństwa korporacyjnego. Serdecznie dziękujemy Organizatorom konferencji za zaproszenie do udziału w tym niezwykle ważnym i istotnym przedsięwzięciu.

Wyk. mgr Adrian Wasik

Zdjęcia