XXI Konkurs Dendrologiczny im. prof. Janusza Hereźniaka „Znam drzewa i krzewy”


W dniu 30 maja 2022 r. na Wydziale Nauk Ścisłych, Przyrodniczych i Technicznych odbył się XXI Konkurs Dendrologiczny im. prof. Janusza Hereźniaka „Znam drzewa i krzewy”, w którym uczestniczyła młodzież szkół ponadpodstawowych i podstawowych regionu częstochowskiego.

Konkurs organizowany jest przez Zarząd Okręgu Ligi Ochrony Przyrody w Częstochowie oraz IX LO im. C.K. Norwida. Od 2019 r. Uniwersytet im. Jana Długosza w Częstochowie aktywnie uczestniczy w przeprowadzaniu konkursu. W tym roku, w ramach przygotowań, odbyły się trzy wykłady i warsztat, poświęcone umiejętności rozpoznawania gatunków dendroflory. Zajęcia te zostały zrealizowane przez dr Barbarę Majchrzak.

Podczas tegorocznego konkursu gościliśmy panią Prezes Zarządu Okręgu Ligi Ochrony Przyrody w Częstochowie – Beatę Pusz, panią Marię Jasińską, pełniącą funkcję wiceprezesa oraz panią Inspektor Katarzynę Śliwińską i pana Inspektora dr Tomasza Łuczyńskiego – przedstawicieli Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Urzędu Miasta Częstochowy.

opr. dr Barbara Majchrzak