XXII Konferencja Naukowa Kryształy Molekularne


5-9 września 2022 roku Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie był gospodarzem XXII Konferencji Kryształy Molekularne. Uczelnia organizowała tą Konferencją po raz trzeci. Poprzednie konferencje Kryształy Molekularne odbyły się w Częstochowie w roku 1989 oraz 2004. Tym razem organizatorem konferencji była Katedra Zjawisk Fotoindukowanych Wydziału Nauk Ścisłych, Przyrodniczych i Technicznych, kierowana przez prof. Małgorzatę Makowską-Janusik. Obrady odbywały się w Podlesicach. Relację z inauguracji Konferencji można zobaczyć na stronie Radia Fiat, patrona medialnego wydarzenia.

W konferencji uczestniczyło 64 naukowców z polski i z zagranicy. Naukowcy reprezentowali Uniwersytet Montpellier, Marseille, Jagielloński i Śląski, Politechnikę Łódzką, Gdańską, Wrocławską, Warszawską i Poznańską, Ecole Normal Superieure w Paryżu jak również ośrodki naukowe takie jak Instytut Fizyki Molekularnej PAN w Poznaniu, Instytut Fizyki PAN w Warszawie, Instytut Chemii Fizycznej PAN w Warszawie, Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN w Łodzi oraz Instytut Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie. Naukowcy przedstawili wyniki prowadzonych badań naukowych w formie 32 wykładów oraz 25 posterów. Wykład inaugurujący konferencję zatytułowany „Zaawansowane nanomateriały wielofunkcyjnych dla nieliniowej optyki i fotoniki” wygłosił prof. Marcin Nyk z Politechniki Wrocławskiej

Konferencja Kryształy Molekularne jest miejscem do wymiany myśli naukowej fizyków, chemików oraz inżynierów materiałowych. Tematyka konferencji dotyczyła szerokiej gamy nowoczesnych materiałów syntezowanych i badanych z wykorzystaniem najnowocześniejszych technologii i technik. Obejmowała swoim zakresem polimery, szkła molekularne, materiały kompozytowe i hybrydowe jak również nanocząstki i pojedyncze molekuły dyskutując ich właściwości fizyko-chemicznych jak również syntezę i zastosowanie. XXIII Konferencja Kryształy Molekularne odbędzie się w roku 2024 w Poznaniu.

Zapraszamy do zapoznania się z tematyką konferencji na stronie http://www.km.wnspt.ujd.edu.pl/ oraz wysłuchania wywiadu z Dyrektorem Konferencji - prof. dr hab. Małgorzatą Makowską-Janusik dostępnego na stronie https://fiat.fm/rozmowa-dnia/krysztaly-molekularne-2022-konferencja-w-kroczycach/