Sekcja Mikrobiologiczna


Sekcja Mikrobiologiczna Koła Naukowego na Wydziale Nauk Ścisłych, Przyrodniczych i Technicznych działa od 2013 roku.

Członkowie koła zajmują się zagadnieniami z szeroko pojętej mikrobiologii środowiskowej i żywności.

Członkami koła zostać mogą studenci różnych kierunków między innym kierunku

  • Biotechnologia (wszystkich specjalności)
  • Dietetyka
  • Dietetyka i żywienie człowieka

Na przestrzeni ostatnich lat studenci przeprowadzili badania mikrobiologiczne gleby pod kątem izolacji bakterii metaloopornych z ryzosfery drzew, obecności bakterii metaloopornych w wodach rzeki Warty, a także obecności mikroorganizmów potencjalnie chorobotwórczych w źródłach jurajskich. Ten ostatni projekt został wyróżniony konferencji naukowej „Wektory i patogeny w przeszłości i przyszłości” we Wrocławiu.

Obecnie badania Sekcji Mikrobiologicznej koncentrują się wokół analiz mikrobiologicznych piwa, a także skupiają się na zagadnieniach biotechnologii fermentacyjnej. Współpracujemy również z okolicznymi browarami i zakładami przetwórstwa żywności

Od początku istnienia sekcji jej opiekunem naukowym jest dr Dominika Olszewska.

Kontakt d.olszewska@ujd.edu.pl