Sekcja Mikrobiologiczna


Sekcja Mikrobiologiczna działa przy Katedrze Biochemii, Biotechnologii i Ekotoksykologii Wydziału Nauk Ścisłych, Przyrodniczych i Technicznych od 2013 roku i zrzesza studentów Uniwersytetu Jana Długosza w Częstochowie.

Celem koła jest pogłębianie wiedzy z zakresu współczesnej mikrobiologii, biologii molekularnej i biotechnologii oraz nabywanie praktycznych umiejętności w laboratorium.

Główne cele i zadania Sekcji Mikrobiologicznej:

 • pobudzanie zainteresowań naukowych wśród studentów,
 • realizacja projektów badawczych,
 • współudział w badaniach prowadzonych przez pracowników naukowych,
 • doskonalenie umiejętności z zakresu technik pracy laboratoryjnej,
 • pogłębianie wiedzy mikrobiologicznej, w zakresie biologii molekularnej i biotechnologicznej,
 • poszerzenie wiedzy z zakresu statystycznego opracowania i interpretacji wyników badań mikrobiologicznych;
 • integracja studentów,
 • czerpanie przyjemności z nauki.

Sposób realizacji celów:

 • wykonywanie analiz mikrobiologicznych;
 • udział w spotkaniach naukowych, konferencjach i seminariach;
 • przygotowanie referatów, doniesień i posterów;
 • czynne wygłaszanie referatów i doniesień;

Opiekunem Sekcji Mikrobiologicznej jest mgr Agnieszka Godela.

Adres email: a.godela@ujd.edu.pl