III Spotkanie Nauka – Biznes: medale zdobyte przez naszych pracowników za wynalazki i technologie na międzynarodowych wystawach


28 listopada 2019 r. na Wydziale Nauk Ścisłych, Przyrodniczych i Technicznych odbył się III KIS Technology Open Day. Spotkanie miało na celu promocję osiągnięć naukowych i wynalazków opracowanych w Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym im. Jana Długosza w Częstochowie. Tematyką wydarzenia było zdrowe społeczeństwo – jedna z krajowych inteligentnych specjalizacji województwa śląskiego. Tegoroczne spotkanie poprzedzone było spotkaniami Naukowiec-Dziennikarz w formie „Szybkich Randek”. Wydarzenie to zostało zorganizowane po raz drugi wraz z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Centrum Nauki Kopernik w Warszawie oraz Stowarzyszeniem Rzecznicy Nauki. Randki, czyli kilku minutowe sesje, w których dziennikarz poznaje naukowca, jego zainteresowania i najciekawsze efekty jego działalności by wspólnie znaleźć i przygotować ciekawy popularnonaukowy komunikat medialny. W spotkaniu uczestniczyło około 20 naukowców Uniwersytetu i kilkunastu dziennikarzy reprezentujących lokalne i regionalne media.

Spotkanie KIS Technology Open Day rozpoczęło się wręczeniem medali i odznaczeń naukowcom, których wynalazki i technologie były prezentowane na międzynarodowych wystawach wynalazków w latach 2018-2019.

Międzynarodowe grono ekspertów, podczas wystawy World Invention and Technology Expo w Jakarcie przyznało wyróżnienia:

Złoty medal dla Innowacyjnej konstrukcji trenażera narciarskiego. Twórca: dr Leon Rak. Ponadto dr Leon Rak za swój wynalazek otrzymał specjalne wyróżnienie „WINTEX Best Comercialization”, przyznane za największy potencjał komercjalizacyjny zgłoszonego rozwiązania. Warto nadmienić, że projekt innowacyjnego trenażera narciarskiego jest merytorycznie wspierany przez Stowarzyszenie Instruktorów i Trenerów Narciarstwa Polskiego Związku Narciarskiego.

Srebrny medal dla Technologii produkcji innowacyjnych nutraceutyków i kosmetyków z wykorzystaniem odpadów powstałych w produkcji winiarskiej. Twórcy: dr hab. Wojciech Ciesielski, prof. UJD, dr Tomasz Girek, mgr Damian Kulawik, mgr Sandra Żarska, mgr Agnieszka Folentarska, mgr Katarzyna Ciesielska, mgr Beata Girek, dr hab. Maciej Gąstoł, prof. Elżbieta Pisulewska.

Podczas XIII Międzynarodowej Warszawskiej Wystawy Wynalazków IWIS 2019 przyznano:

Złoty medal dla Technologii produkcji innowacyjnych nutraceutyków i kosmetyków z wykorzystaniem odpadów powstałych w produkcji winiarskiej. Twórcy: dr hab. Wojciech Ciesielski, prof. UJD, dr Tomasz Girek, mgr Damian Kulawik, mgr Sandra Żarska, mgr Agnieszka Folentarska, mgr Katarzyna Ciesielska, mgr Beata Girek, dr hab. Maciej Gąstoł, prof. Elżbieta Pisulewska)

Srebrny medal dla Kalejdoskopu Sytuacji Szkolnych. Twórcy: dr Adrianna Sarnat-Ciastko, dr Anna Pierzchała, dr Zbigniew Łęski, dr Zbigniew Wieczorek, dr Dorota Gębuś, mgr Justyna Warwas

Brązowy medal dla Innowacyjnej konstrukcji trenażera narciarskiego. Twórca: dr Leon Rak.

Podczas międzynarodowych targów wynalazków Seoul International Invention Fair nagrodzono:

Złotym medalem Prototyp czytnika OSL Helios. Twórcy : dr hab. Arkadiusz Mandowski, prof. UJD, dr hab. Ewa Mandowska, mgr inż. Krzysztof Maternicki, dr Emil Saryusz – Wolski, dr hab. Paweł Bilski, prof. dr hab. inż. Andrzej Bluszcz

Złotym medalem Prototyp baterii z ogniwem na bazie nanostruktur węglowych. Twórcy: dr hab. inż. Wojciech Ciesielski, prof. UJD, mgr Damian Kulawik, mgr Agnieszka Folentarska, mgr Sandra Żarska, prof. dr hab. Józef Drabowicz, prof. dr hab. Volodymyr Pavliuk

Brązowym medalem Prototyp innowacyjnej konstrukcji złoża krążkowego w chłodziarce adsorpcyjnej. Twórcy: dr hab. inż. Jarosław Krzywański, prof. UJD, mgr inż. Karolina Grabowska, dr inż. Marcin Sosnowski, dr Tomasz Prauzner, prof. dr hab. inż. Wojciech Nowak

Brązowym medalem Nowe związki platyny(II) i palladu(II) o potencjalnych właściwościach przeciwnowotworowych. Twórcy dr hab. Barbara Morzyk-Ociepa, prof. UJD, mgr inż. Ksenia Szmigiel, prof. dr hab. Joanna Wietrzyk

Podczas wydarzenia KIS TOD zrealizowano panel „Naukowcy dla Przedsiębiorców”,który był okazją do dyskusji naukowców z przedstawicielami otoczenia społeczno-gospodarczego o możliwości przemysłowego wdrożenia opracowanych w Uniwersytecie technologii. W panelu uczestniczyli przedstawiciele poniższych instytucji i przedsiębiorstw: Uniwersytetu Humanistycznospołecznego SWPS w Warszawie, Regionalnej Izby Przemysłowo-Handlowej w Częstochowie, Agencji Rozwoju Regionalnego w Częstochowie, Jurajskiego Ośrodka Wspierania Ekonomii Społecznej w Częstochowie,Centrum Nowoczesnych Inwestycji Urzędu Miasta w Radomsku, firmy Polontex S.A.w Częstochowie, Szkoły Twórczego Myślenia w Częstochowie oraz przedstawiciele firmy Argo Navi.

Gościem specjalnym wydarzenia byli przedstawiciele Centrum Transferu Technologii Uniwersytetu Humanistycznospołecznego SWPS wraz z Prof. Włodzimierzem Gruszczyńskim twórcą internetowej aplikacji do analizy poziomu trudności tekstu jasnopis.pl.

opr. mgr inż. Karolina Grabowska

Media o tym wydarzeniu:

http://www.tvorion.pl/wydarzenia/kis-technology-open-day/

https://dziennikzachodni.pl/szybkie-randki-w-czestochowie-na-uniwersytecie-humanistycznoprzyrodniczym/ar/c1-14618259

https://czestochowa.wyborcza.pl/czestochowa/7,48725,25473474,wydzial-prawa-ujd-w-czestochowie-podpisal-wspolprace-ze-zwiazkiem.html