Nasi fizycy realizują projekt finansowany przez NAWA - badania dotyczą nowych luminoforów dla generacji światła białego


6 listopada w oparciu o rekomendację polsko-chińskiej wspólnej komisji ds. wyboru projektów Dyrektor NAWA podjął decyzję o finansowaniu 19 projektów, które będą realizowane w latach 2021-22 przez polskie i chińskie instytucje akademickie i naukowe. W grupie beneficjentów jest projekt z Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie „Eksperymentalne i teoretyczne badania struktury energetycznej jonów metali przejściowych w materiałach luminoforowych dla generacji światła białego”. Badania realizowane są przez zespół: prof. M.Brik (kierownik projektu) i prof. M.Piasecki oraz doktoranów M.Rudysh i P. Szczepański z Katedry Fizyki Teoretycznej. Ze strony chińskiej partnerem jest grupa badawcza z Chongqing University of Posts and Telecommunications kierowana przez prof. Chong-Geng Ma.

opr. dr hab. Michał Piasecki, prof. UJD