Spotkanie koordynatorów E+ i przedstawicieli biur współpracy z zagranicą sieci EPNOE


26 stycznia br. za pośrednictwem Microsoft Teams zrealizowane zostało spotkanie skierowane do koordynatorów Erasmus+ oraz przedstawicieli biur współpracy z zagranicą uczelni należących do European Polysaccharide Network of Excellence (EPNOE), w którym czynny udział wzięli przedstawiciele Uniwersytetu: Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą UJD dr hab. prof. UJD Janusz Kapuśniak – organizator spotkania, Instytucjonalny Koordynator Programu Erasmus+ w UJD mgr Bartłomiej Kowalik oraz Zastępca Instytucjonalnego Koordynatora Programu Erasmus+ mgr Illia Kulchikovskyi. Oprócz przedstawicieli UJD w spotkaniu wzięło udział 22 pracowników z takich ośrodków jak:

- Austria: University of Natural Resources and Life Sciences (BOKU), Innsbruck University, TU Graz, University of Graz;
- Belgia: KU Leuven;
- Finlandia: Åbo Akademi University, University of Helsinki;
- Francja: IMT Mines Alès, Université de Picardie Jules Verne;
- Polska: Agricultural University in Krakow;
- Portugalia: University of Aveiro;
- Szwecja: KTH Sweden, Chalmers University of Technology, Mid Sweden University.

Spotkanie zostało podzielone na następujące bloki tematyczne:

1. przedstawienie zespołu zarządzającego oraz działalności sieci – prof. Pedro Fardim, Prezydent EPNOE;

2. plany organizacji na kolejne lata, w tym propozycje działań na rzecz promocji edukacji, umacnianie współpracy pomiędzy partnerami, możliwości wykorzystania programów mobilnościach takich jak Erasmus+ oraz CEEPUS – prof. Janusz Kapuśniak, Wiceprezydent EPNOE ds. Edukacji;

3. nowa perspektywa programu Erasmus+ na lata 2021-2027 w porównaniu do obecnego programu 2014-2020, przedstawienie typów działań mobilnościowych, promocja wybranych form mobilności w kontekście specyfiki działalności sieci – mgr Bartłomiej Kowalik, Instytucjonalny Koordynator E+;

4. narzędzia i systemy informatyczne do obsługi mobilności w nowym programie E+, prezentacja nt. programu CEEPUS stanowiącego alternatywę dla wymian E+ - mgr Illia Kulchikovksyi, Zastępca Instytucjonalnego Koordynatora E+;

5. sesja Q&A z udziałem prelegentów.

EPNOE, czyli Europejska Sieć Doskonałości na rzecz Współpracy w Dziedzinie Polisacharydów, składa się z partnerów akademickich i instytutów badawczych z całej Europy. Sieć zajmuje się m.in.: prowadzeniem badań naukowych w celu rozwoju nowych, funkcjonalnych materiałów polisacharydowych, działalnością edukacyjną oraz międzynarodową wymianą studentów i naukowców. UJD jest członkiem tej prestiżowej sieci już od ponad 5 lat.

Zapraszamy do zapoznania się z najnowszym newsletterem EPNOE tutaj